+385 1 4886 296
 info@gbccroatia.org
           

Implikacije građevinskih proizvoda na okoliš i ljudsko zdravlje


  03.09.20, 14:11h

S ciljem razvoja kvalitetnih baza podataka o implikacijama građevinskih proizvoda i materijala na okoliš i ljudsko zdravlje, projekt Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju, LIFE Level(s), nastoji doći do najprikladnijih dostupnih vrsta podataka koji se mogu koristiti pri analizi, ili, doći onih dostupnih podataka koji su lako prilagodljivi potrebama država partnera pri projektnoj provedbi.

Projektna aktivnost B.2, vođena od strane Irskog GBC-ja, usmjerena je ka organizaciji nacionalnog procesa konzultacija u sklopu kojeg će se analizirati prvotno organizirane baze podataka prikupljenih prema njihovom stupnju kompatibilnosti s okvirom Level(s) Europske komisije. Cilj procesa konzultacija na razinama država partnera je izrada izvješća o trenutnom stupnju dostupnih informacija o zagađivačima koji se nalaze u građevinskim proizvodima.

U proteklim mjesecima, kako bi se uspješno došlo do izrade navedenog izvješća i seta preporuka o pristupima prikupljanju dostupnih podataka, projekt LIFE Level(s) je stupio u kontakt s brojnim stručnjacima iz područja EPD-ja (environmental product declaration) i LCA (life cycle assessment), koji će za potrebe projekta razviti odgovarajuću metodologiju prikupljanja podataka za države partnere. Konačno, stručnjaci iz Cambridge Architectural Research Ltd i Asociación Ecómetro, angažirani su kako bi navedeno proveli u djelo, razvijajući metodologiju primjenjivu za specifična tržišta.

Po dovršetku razvoja metodologije, projektni partneri će ostvariti uvid te podijeliti povratne reakcije koje će predstavljati prve korake u razvoju seta preporuka o podacima koji će se koristiti u svrhu implementacije LCA u državama gdje takvi podatci nisu bili prethodno dostupni.

#LIFE Level(s)

 

 

Prijavite se na HSZG newsletter: