+385 1 4886 296
 info@gbccroatia.org
           

Razvoj okvira Level(s) pri mjerenju održivosti izgrađenog okoliša


  19.05.20, 15:14h

Kako se faza testiranja i analize Level(s)-a, novog okvira Europske komisije s ciljem mjerenja održivosti izgrađenog okoliša bliži kraju, vrijedno je osvrnuti se na neke od ključnih aspekata pri oblikovanju budućnosti Level(s)-a kao zajedničkog mehanizma za države članice Europske unije glede procesa procjene okolišnih performansi zgrada te njihovog utjecaja na ljudsko zdravlje.

Kao novi alat pri dizajniranju i konstrukciji održivih zgrada, Level(s) se pozicionira kao značajan činitelj u dostizanju zacrtanih ciljeva nove Europske komisije glede polja cirkularne ekonomije. Usmjeravajući svoju pažnju prema najvažnijim aspektima performansi zgrada, okvirom Level(s) se nastoji povećana razina razumijevanja i svijesti o različitim utjecajima izgrađenog okoliša na stanje u prirodi i zdravlje građana.

Faza testiranja Level(s)-a

U ovim trenutcima, Level(s) prolazi kroz fazu analize i testiranja od strane različitih dionika i predstavnika sektora građevine i nekretnina, s ciljem oblikovanja u konačnu, a time i primjenjivu varijantu, tijekom ljetnih mjeseci 2020. Vodeće metode istraživanja, zaključci te ostali proizvodi analize o fazi testiranja Level(s)-a dostupni su putem mrežne stranice Zajedničkog istraživačkog centra Europske komisije.

Podaci Zajedničkog istraživačkog centra Europske komisije o Level(s)-u: https://bit.ly/3fkKzya

Javno-politička perspektiva na Level(s)

Značajan iskorak vezan za dodatno širenje svijesti i prepoznatljivosti okvira Level(s) proizlazi objavom Akcijskog plana o kružnom gospodarstvu Europske komisije. Navedeni dokument predmnijeva mjere usmjerene na cjeloživotni ciklus zgrada te implementaciju ideja cirkularne ekonomije u središte gospodarske aktivnosti kako bi se Europa približila ciljevima klimatske neutralnosti do 2050.

Integracija okvira Level(s) s Akcijskim planom o kružnom gospodarstvu, osnažena zajedničkim potpisivanjem otvorenog pisma Svjetskog savjeta za zelenu gradnju (WGBC) i koalicije od preko 60 organizacija iz sektora zgradarstva, predstavlja ostvarenje prednosti u naglašavanju pristupa životnog ciklusa zgrada kroz korištenje dokazanih mjerila komparativnog napretka te osiguravanje učinkovitosti resursa.

Akcijski plan o kružnom gospodarstvu: https://bit.ly/3dgvTOP

Praktična implementacija Level(s)-a kroz projekt LIFE Level(s)

Sufinanciran od strane LIFE Programa i vođen od strane osam savjeta za zelenu gradnju, uključujući i Hrvatski savjet za zelenu gradnju, projekt LIFE Level(s) nastoji pronaći načine kako implementirati ključne komponente Level(s)-a poput cjeloživotnog pristupa, principa cirkularnosti i kvalitete unutarnjeg zraka na razini nacionalnih država diljem Europe.

Nadalje, uz usmjerenje prema integraciji pokazatelja u sklopu Level(s)-a s vodećim europskim certifikatima zelene gradnje i usklađivanje sa standardima procesa javne nabave, projekt nastoji potaknuti dodatno prikupljanje podataka o posljedicama na okoliš i zdravlje koje proizlaze iz građevinskog sektora. Također, izgradnja kapaciteta i osvještavanje ključnih aktera, s naglaskom na korištenje okvira Level(s) jedan je od ključnih ciljeva projekta.

Uzevši u obzir sve navedeno, vidljivo je kako je budućnost oblikovanja politika koje će omogućiti odgovorniji pristup nošenja s posljedicama građevinskog sektora vrlo aktivna i značajna. Koraci poput implementacije inovativnih pristupa kao što je Level(s), ključni su na putu suočavanja s klimatskim promjenama i ostvarenja ciljeva klimatske neutralnosti.

Projekt LIFE Level(s): https://lifelevels.eu/

 

 

Prijavite se na HSZG newsletter: