+385 1 4886 296
 info@gbccroatia.org
           

„Cradle to Cradle“ princip & Zakonodavni okvir, energetsko certificiranje i nZEB


  26.10.18, 16:00h

U suradnji s Hrvatskim inženjerskim savezom, nositeljem projekta: "Razvoj profesionalnih kompetencija za zelenu gradnju - CPD4GB", organizirali smo četvrti modul Green Building Professional edukacije 2018/2019, 25. listopada 2018. godine u Hrvatskom inženjerskom savezu, pod nazivom: „Cradle to Cradle“ princip – uloga zelene zgrade u kružnoj ekonomiji, na kojem je predavanje održao Steven Beckers, Lateral Thinking Factory, stručnjak za područje kružnog gospodarstva.

Modul je obradio sljedeće teme: osnove održivosti,  energija i eksergija, učinkovitost i djelotvornost, održivost i Cradle to Cradle®. Predavanje se temeljilo na konceptu Cradle to Cradle® kroz primjenu 5 resursa: energiju, zrak, vodu, materijale i tlo. U sklopu ovog modula polaznicima su predstavljeni ključni parametri o različitim održivim uredskim rješenjima, uključujući razvijanje programa „zelenog ureda“, kao i dobivanje međunarodno priznatih certifikata zelene gradnje za poslovne zgrade. Dio predavanja bio je usmjeren na iznalaženje rješenja za urbanu proizvodnju hrane i to u vidu stakleničkih farmi u gradovima. Predavanje je bilo koncipirano na proučavanju stvarnog projekta- sa tvrtkom Stevena Beckersa, BIGH, razvijena je najveća i najučinkovitija urbana farma današnjice temeljena na akvaponskom sustavu uzgoja. Energija, voda, materijali i radna uporaba su u simbiozi s gradom. Rezultat je nešto posve jedinstveno i primjenjivo svugdje: zdrava i čista proizvodnja hrane koja uključuje odličnu ribu, povrće i voće.

Dana 26.10.2018. godine, petak, održan je peti modul Green Building Professional edukacije 2018/2019 sa početkom u 08:30 sati u zgradi tvrtke Tehnika dd, ulica grada Vukovara 274, Zagreb pod nazivom: "Zakonodavni okvir, energetsko certificiranje i nZEB" na kojem su predavanje održali: Diana Horvat, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja RH; Goranka Tropčić Zekan, dipl.ing.stroj., Klimaproing; mr.sc. Mihaela Zamolo, dipl.ing.građ.

Modul je obradio zakonodavnu regulativu te je odgovorio na ključna pitanja: Što je energetsko svojstvo zgrade?; Kako se provodi energetski pregled i što nam znači energetski certifikat?; Potrebna, isporučena i primarna energija, emisija CO2 i udio obnovljivih izvora energije – razumijevanje, način izračuna i praktična primjena; Što je zgrada gotovo nulte energije (nZEB)  i moraju li sve zgrade zadovoljiti nZEB standard?; Kriteriji i zakonske obveze za nZEB; te Kako projektirati nZEB zgradu i koji problemi nas očekuju? Dodatno, osim sigurnosti na potresna i druga djelovanja te sigurnost u slučaju požara, važni su i drugi temeljni zahtjevi za građevinu;  higijena, zdravlje i okoliš, sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe,. zaštita od buke,  gospodarenje energijom i očuvanje topline i održiva uporaba prirodnih izvora, koje prepoznajemo u velikoj mjeri kao održive zahtjeve. Kod novih građevina interdisciplinarni pristup trebao bi osigurati multidisciplinarnost rješenja od faze planiranja, projektiranja, odabira materijala, resursa građenja i dalje, bolje rečeno kroz cijeli životni ciklus građevine. Međutim, postavlja se pitanje što je s postojećim građevinama? Možemo li  njima unaprijediti/poboljšati pojedine zahtjeve održive gradnje, a da se pri tome ne narušava potresna otpornost? - pokušala je dati gđa Mihaela Zamolo.

 

Edukacija se održava pod pokroviteljstvom:
Medijski pokrivaju:

        

 

Partner

 

 

Pokrovitelji - platinasti

Pokrovitelji - srebrni

POSLOVNI ČLANOVI

Prijavite se na HSZG newsletter: