+385 1 4886 296
 info@gbccroatia.org
           

Kako uključiti obnovu zgrada u svoj Akcijski plan energetski i klimatski održivog razvitka (SECAP)?

Hrvatski savjet za zelelnu gradnju sudjelovao je u izradi dokumenta ''How to include building renovation in your Sustainable Energy and Climate Action Plan'' kao jednog od produkata Horizon2020 projekta BUILD UPON2, pod vodstvom BPIE (Buildings Performance Institute Europe).


  07.01.20, 11:20h

Nacionalna politika energetske učinkovitosti u velikoj mjeri određena je pravnim okvirom EU-a, a mnoge su nacionalne mjere učinkovitosti izravni rezultat primjene EU direktiva (posebno iz paketa „Čista energija za sve Europljane“).

Kada je riječ o politici vezanoj uz građevinarstvo na nacionalnoj razini, države članice moraju pripremiti dugoročne strategije obnove zgrada (engleski: Long term renovation strategies, LTRS) kako bi se postigao visoko energetski učinkovit i dekarbonizirani građevinski fond do 2050. godine.

Istovremeno, regionalne i lokalne vlasti igraju veliku ulogu u vođenju i ostvarenju klimatskih inicijativa EU, ne samo u izradi i provedbi politike vezane uz izgradnju, već često u provedbi još ambicioznijih lokalnih ciljeva.

Uz to, čak i ako odluke dolaze s visoke razine, radovi na obnovi / izgradnji provode se na lokalnoj razini i imaju utjecaj na lokalnu zajednicu. Na lokalnoj i na općinskoj razini, dobrovoljni potpisnici Sporazuma gradonačelnika (engl. Covenant of Mayors) dužni su stvoriti vlastitu politiku i okvir za postizanje klimatskih ciljeva, iskazanu putem Akcijskog plana energetski i klimatski održivog razvitka (engl. Sustainable energy and climate action plan - SECAP). Građevinski sektor jedan je od glavnih sektora obuhvaćenih SECAP-om.

Izvješće ''How to include building renovation in your Sustainable Energy and Climate Action Plan'' jedan je od produkata Horizon2020 projekta BUILD UPON2 koje je sastavljeno pod vodstvom BPIE (Buildings Performance institute Europe).

Izvješće prikazuje moguće sinergije između ciljeva politike na lokalnoj i nacionalnoj razini, između nacionalnih strategija obnove zgrada i SECAP-a, te daje prijedloge o tome kako se lokalne inicijative za energetske obnove mogu propisno uzeti u obzir u izradi i provedbi nacionalnih dugoročnih strategija. Na ovaj način omogućuje se lakše kreiranje snažne politike energetske obnove te postizanje klimatskih ciljeva u građevinskom sektoru.

Potpuno izvješće na engleskom jeziku dostupno je na slijedećem linku: http://bpie.eu/wp-content/uploads/2020/01/Build-Upon2_Update-guidelines-to-write-national-long-term-renovation-strategies_final.pdf

 

 

Prijavite se na HSZG newsletter: