+385 1 4886 296
 info@gbccroatia.org
           

"Napredni računalni alati za projektiranje i modeliranje zgrada, rasvjeta" & "Gospodarenje energijom i Pametne zgrade"


  22.02.19, 16:00h

 

Dana 21.02.2019. godine, četvrtakodržan je deseti modul Green Building Professional edukacije 2018/2019 sa početkom u 08:30 sati na lokaciji ulica grada Vukovara 274, Zagreb pod nazivom: "Napredni računalni alati za projektiranje i modeliranje zgrada, unutarnja i vanjska rasvjeta, Daylight" na kojem su predavanje održali: Gianmarco Ćurčić Baldini, Baldinistudio d.o.o.; Dr.sc. Marino Grozdek, Fakultet strojarstva i brodogradnje; Jasna Jelinek, Velux, Hrvoje Krapanić, Daikin Hrvatska ; Marko Bišćan, EIHP.

Gianmarco Ćurčić Baldini odradio je prezentaciju na temu: "Jednostavnost kreiranja arhitektonskog BIM modela i energetska simulacija", gdje je ukratko podsjetio što BIM znači i predstavlja te je primjer simulacije objasnio na konkretnom slučaju.

 

Zatim, je dr.sc Marino Grozdek, održao prezentaciju na temu: "Energetsko modeliranje zgrada i HVAC sustava u zgradama", gdje je istaknuo da se 40% ukupno potrošene energije potroši u zgradama za potrebe grijanja, hlađenja, klimatizacije i ventilacije, pripreme potrošne tople vode i rasvjete. Kako su zgrade i termotehnički sustavi u njima iznimno kompleksni sustavi uvjetovani nizom parametara procjena potrošnje energije pojedinog sektora odnosno potrošača u zgradama vrlo je zahtjevan zadatak Postojeći alati i matematički modeli (uglavnom stacionarni) kojima se proračunava potrošnja pojedinog potrošača i sustava u cjelini može rezultirati značajnim pogreškama čime se dovodi u pitanje njihova svrsishodnost. S ciljem točnijeg predviđanja potrošnje energije nužno je dobro poznavanje pojedinih elemenata sustava te interakcije među njima. Jedino na taj način moguće je precizno ukazati na manjkavosti u dizajnu sustava i izdvojiti žarišta nepovrativosti što u konačnici može dovesti na značajnog smanjenja potrošnje energije. Dodatno, pojasnio je da energetsko modeliranje zgrada i HVAC sustava u zgradama podrazumijeva izradu matematičkih modela značajki zgrade i pripadajućih termotehničkih sustava temeljenih na fundamentalnim fizikalnim zakonima (zakon očuvanja mase, energije, količine gibanja, prijelaza topline i mase) koristeći računala. Na taj način moguće je izraditi i vrlo detaljno promatrati razne utjecaje i parametre koje utječu na ponašanje sustava te analizirati glavne indikatore bez provođenja skupih mjerenja, npr.: energetsku potrebu zgrade (Qhnd, Qcnd), toplinsku ugodnost boravka u prostoru, kvalitetu zraka, učinak i potrošnju termotehničkih sustava (HVAC), upravljanje sustavima. (izvor_ ppt prezentacija dr.sc. Marino Grozdek).

 

Jasna Jelinek, ispred tvrtke Velux, sudjelovala je na modulu kao predavač na temu: "Osnovni elementi zdrave unutarnje klime - dnevna svjetlost, svjež zrak, termalna udobnost i potrošnja energije" te je objasnila i prezentirala dostupne alate za simulacije i analizu projekata – VELUX Daylight Visualizer i VELUX Energy and Indoor Climate Visualizer.

 

 

Hrvoje Krapanić, ispred tvrtke Daikin Hrvatska, sudjeovao je u svojstvu predavača na GBPRO edukaciji s temom: "Radne tvari u klimatizaciji i europska regulativa, te primjer funkcionalnosti dizalica topline". Kroz povijest, od svojih početaka, klimatizacija se razvija i postaje neizbježnim dijelom naših života u zatvorenim prostorima bilo kod kuće, na poslu, ili bilo kojem drugom zatvorenom prostoru. Ipak, kako razumijevanje utjecaja klimatizacije na okoliš raste, u EU se susrećemo sa sve više ograničenja prilikom korištenja klimatizacijskih rješenja. Gdje nastaje problem? EU regulativa, koja propisuje rukovanje radnim tvarima (freonima), zahtjeva da se posebna pažnja pokloni rizicima od curenja radne tvari, te rukovanju i dokumentiranju korištenja radne tvari od ulaska na tržište do njezinog zbrinjavanja. Dizalice topline odlično se uklapaju u regulatorni okvir, i jedno su od učinkovitih rješenja za grijanje i hlađenje kućanstva i pripremu potrošne tople vode, a ujedno pridonose smanjenju emisije CO2, čemu svi težimo.

 

 

Marko Bišćan, ispred Energetskog instituta Hrvoje Požar, obradio je temu rasvjete te obuhvatio sljedeća područja: Osnove unutarnje rasvjete, zatim je pojasnio svjetiljke unutarnje rasvjete i osnove regulacije rada unutarnje rasvjete. Dodatnom, obradio je i temu: Energetski učinkovita javna rasvjeta te pokazao primjere iste.

 

  

Dana 22.02.2019. godine, petakodržan je jedanaesti modul Green Building Professional edukacije 2018/2019 sa početkom u 08:30 sati na lokaciji ulica grada Vukovara 274, Zagreb pod nazivom: "Gospodarenje energijom i Pametne zgrade" na kojem su predavanje održali: Dr.sc. Vlasta Zanki, dipl.ing.stroj., mr.sc. Tomislav Stašić, dipl.ing.stroj., HEP-ESCO;doc.dr.sc. Borka Bobovec, dipl.ing.arh.; Ante Gustin, Nextbike; Anđelka Toto-Ormuž, Firesafe Europe.

Dr.sc. Vlasta Zanki, ispred tvrtke HEP-ESCO, sudjelovala je na GBPRO edukaciji gdje je obradila temu: "Sustavno gospodarenje energijom". Istaknula je da je gospodarenje energijom jedan od dokazanih načina za uklanjanje barijera za primjenu mjera energetske učinkovitosti. Sustavno gospodariti energijom znači pratiti potrošnju energije tako da u svakom trenutku znamo odgovore na sljedeća pitanja: GDJE i KAKO trošimo energiju?; KOJE energente trošimo? – Električna energija, plin, loživo ulje, drvo,toplinsku energiju, a u energente ubrajamo i vodu; KOLIKO energije trošimo?; TKO je zadužen za gospodarenje energijom? te KAKO gospodariti energijom?.  Prvi zakon koji definira gospodarenje energijom i EE Gospodarenje energijom je: “Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji”, NN 152/08, a članak 18 ističe da gospodarenje energijom uključuje: analizu potrošnje energije najmanje jednom godišnje; periodičko provođenje energetskih pregleda i certificiranje zgrada; donošenje programa EnU i provođenje mjera EnU; vođenje informacijskog sustava za EnU, posebno za nadzor nad potrošnjom energije – poseban pravilnik te dostavljanje podataka o potrošnji energije MINGORP-u i FZOEU-u. Sustavno gospodarenje energijom gđa. Zanki objasnila je na primjeru pilot projekta grada Siska. Glavni razlozi za uvođenje SGI (Sustavno gospodarenje energijom) su: održivo poslovanje koje smanjuje potrošnju resursa i emisija, zatim smanjenje troškova za energente što osigurava konkurentnost, i poboljšavanje općeg dojma u javnosti dokumentiranjem ekološkog pristupa potrošnji energije. A glavni ciljevi: otkrivanje slabih točaka rada sustava, smanjenje rizika psolovanja, smanjenje troškvoa za energente, sukladnost strateškom razvoju, dodatna motivacija zaposlenika, društvena odgovornost - informiranje javnosti i medija.

Zatim je mr.sc. Tomislav Stašić, ispred tvrtke HEP-ESCO, održao predavanje koje je obuhvatilo sljedeće teme: mjerenje kao preduvjet upravljanju; HRN ISO 15232 - energijske značajke zgrade; cjelovita rješenja u zgradarstvu; nove komunikacijske tehnologije na primjeru sustava daljinskog očitanje potrošnje energije (LoRa, NB-IoT); te optimizacija potrošnje energije stare upravne zgrade HEP d.d.. Dodatno, prezentirao je pametna zgradu na primjeru 3Smart projekta stare upravne zgrade HEP d.d.

Doc.dr.sc. Borka Bobovec, dipl.ing.arh., održala je prezentaciju na temu: "Zdravlje, dobrobit i produktivnost u uredima - sljedeći korak u zelenoj gradnji". Kroz ovo predavanje istaknute su ključne komponenete koje su polaznicima olakšale sljedeće: bolje razumjevanje promjenljive prirode posla, mogućnost opisivanja i prepoznavanja zelenog radnog mjesta te mogućnost izrade programa za zeleni ured na vlastitom radnom mjestu, zatim opisivanje mogućnosti i prepreke za stvaranje zelenih radnih prostora te predlog komponenti za dizajn zelenog radnog prostora. Dodatno, gđa. Bobovec ističe da: "Građevinski stručnjaci moraju shvatiti važnost i relevantnost mijenjanja izgleda i vrijednosti primarnog mjesta za rad, kako bi se projektirali i gradili sadržaji koji potiču promjene. To bi trebalo pokriti zelene tehnologije građenja, ali i sve ostale visoko tehnološke uvjete, uz angažiranje relevantnih faktora u integriranim procesima planiranja".

 

Nadalje, Ante Gustin, iz tvrtke Nextbike, održao je predavanje na temu: "Održiva mobilnost u kontekstu pametnih gradova". Predavanje je obuhvatilo priču o implementaciji sustava javnih bicikala u gradovima i općinama koju su ovaj oblik održive mobilnosti prepoznale kao polugu za pretvaranje urbanih cjelina, turističkih destinacija i sredina bez javnog prijevoza u poželjna mjesta za život zbog olakšavanja kretanja od točke A do točke B na ekološki i ekonomski prihvatljiv način.

Na kraju, Anđelka Toto-Ormuž, održala je zanimljivo predavanje na temu: "Igramo li se vatrom?" koje je govorilo o jednom od najvećih izuma ljudskog roda - VATRI. Vatra je jedan od najvećih saveznika ljudskog roda i napretka civilizacije. Sastavni je dio naše svakodnevnice. No, ukoliko vatra izmakne kontroli i prijeđe u požar, više ne govorimo o savezniku već o ljutom neprijatelju zbog čega je požar jedan od najstarijih i najvećih opasnosti ljudskom rodu. Unatoč brzom razvoju tehnologija, materijala i znanja općenito, veliki požari se nažalost i dan danas događaju. Svi se sjećamo požara na stambenoj zgradi u Londonu iz lipnja prošle godine koja je bila zahvaćena katastrofalnim požarom koji se proširio u svega 20ak minuta na čitavu zgradu te odnio 80 života. Najgore od svega je činjenica da se radi o nedavno energetski obnovljenoj zgradi u Londonu, te su svak idan požari sve veći i opasniji, te se stoga se postavlja pitanje: Zašto su požari danas toliko opasni? Zato što se danas događa trend urbanizacije. Zbog svega ovog navedenog osnovana je udruga Fire Safe Europe koja ima za zadatak povećati razinu svijesti i političke odgovornosti kako bi se ovakve stvari čim rjeđe događale. Misija je učiniti zgrade sigurnijima u slučaju požara i to na području cijele Europe. Prema sadašnjem zakonskim okvirima, zaštita od požara je u nadležnosti svake države unutar EU i nema harmoniziranog pristupa zaštiti od požara u zgradama unutar EU. Zašto mi smatramo da to treba promijeniti? Zato što zgrade ne mijenjaju države, ali zato ljudi da. Danas radimo u jednoj zemlji, sutra odlazimo na službeni put u drugu zemlju, putujemo kao turisti, naša djeca stječu znanja školujući se u nekoliko zemalja …Zato je bitno da zgrade budu jednako sigurne bez obzira u kojoj se europskoj zemlji nalazili.


S ova dva modula, završena je 7. po redu GBPRO edukacija koja je osigurala 25 novih certificiranih stručnjaka zelene gradnje, kojih u ovom trenutku ima 195.

Pozivamo i Vas da se pridružite novoj generaciji polaznika i saznate najnovije informacija iz svijeta zelene i održive gradnje - više informacija uskoro.


Niže pogledajte i GALERIJU FOTOGRAFIJA!


 

Edukacija se održava pod pokroviteljstvom:
Medijski pokrivaju:

        

Partner

 

 

Prijavite se na HSZG newsletter: