+385 1 4886 296
 info@gbccroatia.org
           

Održan 3. sastanak ključnih dionika projekta „Regionalne politike za ozelenjavanje socijalnog stambenog sektora“


  25.05.18, 15:00h

Regionalna energetska agencija Sjever provodi projekt „Regionalne politike za ozelenjavanje socijalnog stambenog sektora“ (akronim Social Green) sufinanciranog putem programa Interreg Europe, a u kojem je Grad Varaždin glavni nacionalni partner i korisnik. Program želi kapitalizirati regionalna znanja i dobre prakse koje su već prepoznate na europskoj razini i stvoriti preduvjete za njihovu primjenu na cjelokupnom području EU. Social Green obrađuje tematiku socijalnog stambenog sektora i njegovog unapređenja putem povećanja energetske učinkovitosti.

Nastavno na dosad provedene projektne aktivnosti, održan je i treći sastanak ključnih dionika u prostorijama Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju.

Na trećem sastanku prezentirani su primjeri dobre prakse te preliminarne mjere i ciljevi za poboljšanje stanja socijalnog stanovanja, a za koje je planirano da budu dio akcijskog plana za ozelenjavanje socijalnog stambenog sektora. Također, sudionici su se uključivali sa prijedlozima mjera te sugestijama na preliminarne mjere i ciljeve identificirane od strane Agencije, a posebna pozornost bila je posvećena dokumentu „Poslovni plan za pružanje usluga s područja socijalnog stanovanja“.

Za dodatne informacije molimo Vas da kontaktirate Regionalnu energetsku agenciju Sjever. Kontakt osoba u Agenciji je Boris Kuharić, email boris.kuharic@rea-sjever.hr ili tel. 048 289 245.

 

 

Prijavite se na HSZG newsletter: