+385 1 4886 296
 info@gbccroatia.org
           

Održana dvodnevna online edukacija: Kako projektirati prema nZEB-u?


  18.06.20, 14:00h

Hrvatski savjet za zelenu gradnju kao dio najveće svjetske organizacije koja se bavi održivom gradnjom, a na temelju bogatog i višegodišnjeg iskustva iz područja nZEB zgrada, organizirao je dvodnevnu online edukaciju: Kako projektirati prema nZEB-u, koja se održala 17. i 18. lipnja 2020. godine.

Na edukaciji je sudjelovalo više od 160 polaznika, a predavanja su održali vrhunski stručnjaci iz područja nZEB zgrada i regulative. Predavači su obradili sljedeće teme:  

  1. Zakonodavni okvir za nZEB, Irena Križ Šelendić , dipl.ing.građ., Načelnica Sektora za energetsku Učinkovitost u zgradarstvu i zgrade gotovo nulte energije, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja
  2. Projektiranje po nZEB standardu, prof. dr. sc. Zoran Veršić d.i.a., Sveučilište u Zagrebu, Arhitektonski fakultet
  3. Termotehnički sustavi u nZEB zgradama, Goranka Tropčić Zekan, dipl.ing.stroj., Hrvatski savjet za zelenu gradnju/ Klimaproing
  4. Izvođenje i kontrola kvalitete nZEB-a, Doc.dr.sc. Bojan Milovanović, Sveučilište u Zagrebu, Građevinski fakultet
  5. nZEB smjernice: Fotonaponski sustavi i LED rasvjeta, Dario Ilija Rendulić dipl. ing. el., Thorium A+ 

U okviru edukacije, održana je panel diskusija sa svim predavačima pod moderatorstvom Deana Smolara, GBC. U okviru panel diskusije predavači su odgovorili na sva pristigla pitanja sudionika tijekom oba dana održavanja edukacije.

Poznato je da su zgrade odgovorne za 40% ukupne potrošnje energije, a 80% stakleničkih plinova radi kojih se događaju klimatske promjene dolazi iz potrošnje energije. Gradnja i  moguća obnova zgrada prema kriterijima za zgrade gotovo nulte potrošnje energije (nZEB) je obveza koja proizlazi iz EPBD (Energy Performance of Building Directive) Direktive 2010/31/EU, a koja je prenesena u zakonsku regulativu RH: Zakonom o gradnji i Tehničkim propisom o racionalnoj upotrebi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama.

Naučili smo da je Zgrada gotovo nulte energije odnosno nZEB (nearly zero-energy building) zgrada vrlo visokih energetskih svojstava. Koristi vrlo nisku količinu energije, koja se u značajnoj mjeri dobiva energijom iz obnovljivih izvora uključujući onu koja se proizvodi na samoj zgradi ili u njezinoj blizini. Sve nove zgrade za koje se zahtjev za izdavanje građevinske dozvole podnosi nakon 31. prosinca 2019. godine moraju ispunjavati zahtjeve za nZEB, a nove zgrade koje kao vlasnici koriste tijela javne vlasti su već trebale biti projektirane kao zgrade gotovo nulte energije, ako je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole podnesen nakon 31. prosinca 2017. godine. Za zgrade gotovo nulte energije obavezno je ispitivanje zahtjeva zrakopropusnosti (engl. Blower door test) koje se provodi prema propisanoj normi prije tehničkog pregleda zgrade. nZEB zgradu je poželjno projektirati na način da njezine energetske potrebe budu što niže, ali je važno naglasiti da ne postoje univerzalna rješenja za postizanje nZEB standarda.

Hrvatski savjet za zelenu gradnju (GBC) već dvije godine intenzivno radi na edukaciji i promociji zakonske obveze i koncepta nZEB-a (zgrada gotovo nulte potrošnje energije). Zajedno s Arhitektonskim fakultetom izradili smo nacionalne Smjernice za nZEB zgrade za Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja RH.

Izradili smo dva tipa smjernica:

  1.  Smjernice za stručnjake i projektante i 
  2.  Smjernice za opću zainteresiranu javnost i investitore.

​Kao zaključak nameće se činjenica da je ključan koordiniran integralni pristup svih struka koje sudjeluju u projektiranju zgrade (projektanata arhitekture, fizike zgrade, termotehničkih sustava i elektroinstalacija) od koncepta i idejnog projekta zgrade, pa sve do izvedbenog projekta te stručna i pažljivo kontrolirana izvedba. Kvalitetno optimiran energetski koncept omogućava nisku potrošnju energije i korištenje energije iz obnovljivih izvora  uz što nižu cijenu investicije, te rezultira troškovno-optimalnim rješenjem koje zadovoljava nZEB standard.

 


PLATINASTI SPONZORI

       

                                     

   

SREBRNI SPONZOR

 

ORGANIZATOR

 

ZELENI PARTNER

GLAVNI INSTITUCIONALNI POKROVITELJ

 

POKROVITELJI

          

MEDIJSKI POKRIVAJU

 

            
                      

 

 

Prijavite se na HSZG newsletter: