+385 1 4886 296
 info@gbccroatia.org
           

Održana konferencija: 'ENERGETSKA UČINKOVITOST U ZGRADARSTVU - ZA BOLJE SUTRA'


  27.09.18, 15:00h

Dvodnevna stručna međunarodna konferencija "Energetska učinkovitost u zgradarstvu - za bolje sutra" otvorena je u srijedu 26. rujna 2018. godine u Zagrebu. Na konferenciji je niz zemalja predstavilo različite primjere dobre prakse u energetskoj učinkovitosti.
 

Konferenciju, koja je okupila više od 200 sudionika, organiziralo je Ministarstvo graaditeljstva i prostornoga uređenja u sklopu ovogodišnjeg predsjedanja Republike Hrvatske Srednjoeuropskom inicijativom - SEI  (Central European Initiative - CEI). Prioriteti hrvatskog predsjedanja usmjereni su na proširenje EU, te na prijenos znanja i iskustava iz (pred)pristupnog procesa, gospodarsku suradnju, suradnju na području kulture, izazove migracija, intenziviranje suradnje SEI-a s drugim regionalnim i međunarodnim organizacijama te nastavak parlamentarne suradnje.

Potpredsjednik Vlade i ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar rekao je da je Hrvatska odlučila organizirati ovu konferenciju svjesna važnosti teme energetske učinkovitosti. "Tema je aktualna cijeloj Europi, a energetska učinkovitost jedan je od strateških prioriteta EU", naglasio je Štromar.

Dodao je da su u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja rezervirali čak 80 posto sredstava iz EU fondova namijenjenih za energetsku obnovu.

"Dosad je već za energetsku obnovu javnih zgrada rezervirano više od 260 milijuna eura, jedan dio tog novca je već uložen, jedan dio se ugovora, a jedan dio će se tek sada ugovarati u sljedećih mjesec-dva", rekao je.

Konferencija je okuplla ekspert govornike s područja SEI-a i one van SEI-a s istim ciljem :

  • predstavljanja zakonodavstva i strateških dokumenata o energetskoj učinkovitosti i energetskoj obnovi zgrada,
  • dijeljenja iskustava u korištenju ESI fondova za financiranje energetske obnove zgrada i promicanje korištenja obnovljivih izvora energije,
  • promicanja koncepta zgrada gotovo nulte energije (nZEB),
  • predstavljanja informacijskih sustava za praćenje i analizu potrošnje energije u zgradama javnog sektora, sustava za energetsko certificiranje zgrada i sustava za mjerenje i verifikaciju ušteda (SMIV).

Svoja iskustva i primjere dobre prakse, sudionicima konferencije predstavili su stručnjaci iz Njemačke, Belgije, Austrije, Češke, Ukrajine, Nizozemske, Poljske, Italije, Slovačke, Litve, Mađarske, Rumunjske, Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

Tema konferencije aktualna je cijeloj Europi, a energetska učinkovitost jedan je od strateških prioriteta Europske unije. Cilj Europske unije jest neovisnost po pitanju energije, kao i usporavanje cjelokupnih klimatskih promjena.

Smanjenje emisija C02 i povećanje energetske učinkovitosti nastoji se postići putem europskog zakonodavstva, međusektorskom suradnjom, povezivanjem međunarodnih, nacionalnih i regionalnih dionika, EU projektima, te poticanjem istraživanja u području energetike.

U Hrvatskoj i cijeloj Europskoj uniji gotovo 50% konačne potrošnje energije upotrebljava se za grijanje i hlađenje, od čega 80% u zgradama. Europa nastoji na različite načine reducirati emisije štetnih plinova i usporiti klimatske promjene, a za to je ključan sektor energetike.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, koje je organiziralo ovu konferenciju, zaduženo je za provođenje politike energetske učinkovitosti u zgradarstvu. Bitno je naglasiti da provođenjem politike energetske učinkovitosti u zgradarstvu,  osim energetskih ušteda, pridonosimo gospodarskom rastu, osobito u građevinskom sektoru i pratećim industrijama, dakle dobrobiti su višestruke. Provedbe programa energetskih obnova, a posebno obnova stambenih zgrada, implicira smanjenje emisije CO2, nova zapošljavanja, povećanje sigurnosti opskrbe energijom, povećanje tržišne vrijednosti nekretnina te poboljšanje uvjeta stanovanja.

U svakom slučaju, provedba mjera energetske učinkovitosti neupitno stvara brojne koristi koje značajno nadmašuju troškove za provođenje investicija.

Zadatak za sve dionike i protagoniste u sektoru graditeljstva je potaknuti na pokretanje i aktivno djelovanje, koristeći sve raspoložive potencijale u cilju donošenja nacionalnih politika povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora u zgradarstvu.

Republika Hrvatska, kao država članica Europske unije, u svoje je zakonodavstvo ugradila ciljeve Unije, aktivan je sudionik međunarodnih projekata i organizacija koji se bave temom energetske učinkovitosti, kroz više programa energetske obnove provela je uspješne obnove zgrada, koristeći nacionalne i europske izvore financiranja. Stoga, sa zadovoljstvom dijeli dobra i loša iskustva te je voljna prihvatiti znanja i iskustva ostalih država, što je i jedan od ciljeva ove konferencije.

27. rujna 2018. godine se u Hotelu Westin održao i prateći događaj konferencije pod nazivom "Prvi otvoreni dijalog partnera" na koje je potpisana  "Povelja o suradnji u cilju dekarbonizacije zgrada do 2050. godine". Povelju je potpisala prva grupa partnera: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Hrvatska udruga proizvođača toplinsko fasadnih sustava, Hrvatski savjet za zelenu gradnju i Klaster nZEB.

 


Tema ovog pratećeg događaja je implementacija standarda zgrade gotovo nulte energije i nacionalne Dugoročne strategije energetske obnove zgrada do 2050. Cilj je zajedničkim dijalogom potaknuti uspješnu implementaciju standarda zgrada gotovo nulte energije te provedbu nacionalne dugoročne strategije energetske obnove zgrada kako bi poduprli transformaciju postojećeg fonda zgrada u energetski visokoučinkovit i dekarboniziran fond zgrada do 2050. godine.

Dijalog je okupio predstavnike državne uprave i jedinica lokalne samouprave, akademske zajednice i stručne javnosti, građevinskog i energetskog sektora te pratećih industrija.

 

 

Prijavite se na HSZG newsletter: