+385 1 4886 296
 info@gbccroatia.org
           

Održana prva dva modula GBPRO edukacije!


  30.09.19, 10:00h

Dana 26.09.2019. godine, četvrtak, održao se prvi modul Green Building Professional edukacije 2019/2020 sa početkom u 08:30 sati u Zagrebu pod nazivom: "Principi zelene gradnje i zeleni certifikati", na kojem su predavanje održali: Dr.sc. Vlasta Zanki, dipl.ing.stroj., HEP-ESCO, Marija Feljan, Zagrebačka banka d.d. i Mr.sc. Hrvoje Kvasnička, dipl.ing.građ., Bricmore d.o.o. LEED AP & BREEAM ASSESSOR.

Dean Smolar, izvršni direkor HSZG-a, održao je kratku uvodnu prezentaciju te otvorio početak Green Building Professional edukacije. 

Nakon njega, uslijedila je gđa Vlasta Zanki, čije je predavanje bilo usmjereno na edukaciju o osnovnim pojmovima zelene gradnje te je donijelo vrijedne savjete za stvaranje održivih građevinskih projekata. Modul je također donio i iskustva iz EU prakse vezano uz primjenu zelenih i održivih materijala i tehnologija u izvedbi ovih komponenti. Također, posebna pozornost bila je posvećena temi gospodarenja energijom.

Nadalje, gđa. Marija Feljan, ispred Zagrebačke banke, održala je prezentaciju na temu: "Financiranje energetski učinkovitih projekata", gdje su objašnjen instrument “Private Finance for Energy Efficiency (PF4EE)”, kojim se osigurava pristupačno financiranje za projekte energetske učinkovitosti, u okviru programa LIFE (Programa za okoliš i klimatske aktivnosti).

Hrvoje Kvasnička, Bricmore d.o.o., održao je predavanje prilikom kojeg je istaknuo razliku između zahtjeva u gradnji prema nacionalnoj zakonskoj regulativi i naprednih međunarodnih standarda zelene gradnje, među kojima su najpoznatiji LEED, BREEAM i DGNB.  LEED je certifikacijski sustav koji ocjenjuje održivost zgrada i naselja. Razvio ga je Američki savjet za zelenu gradnju (www.usgbc.org) , a sami sustav ocjenjuje ne samo energetsku učinkovitost, nego i aspekte poput učinkovitog korištenja vode, korištenje materijala, kvalitetu unutarnjeg prostora te odabir i upravljanje zemljištem. Sustav se može koristiti za certificiranje novogradnje, ali i postojećih zgrada. BREEAM je osnovan 1990. kao Britanski sustav ocjenjivanja zgrada prema zelenim principima. 

 

Također, dana 27.09.2019. godine, petakodržao se drugi modul Green Building Professional edukacije 2019/2020 sa početkom u 08:30 sati u Zagrebu pod nazivom: "Zakonodavstvo & nZEB/ Kako komunicirati održivu energetiku/zgradarstvo?", na kojem su predavanje održali: Marijana Butković Golub, dipl.ing.arh., Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja RH, mr.sc. Mihaela Zamolo, dipl.ing.građ., doc.dr.sc. Borka Bobovec, dipl.ing.arh. i Tomislav Cerovec.

Marijana Buković Golub, Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja RH, obradila je temu zakonodavne regulative te je predavanjem pokušala odgovoriti na ključna pitanja: Što je energetsko svojstvo zgrade?; Kako se provodi energetski pregled i što nam znači energetski certifikat?; Potrebna, isporučena i primarna energija, emisija CO2 i udio obnovljivih izvora energije – razumijevanje, način izračuna i praktična primjena; Što je zgrada gotovo nulte energije (nZEB)  i moraju li sve zgrade zadovoljiti nZEB standard?; Kriteriji i zakonske obveze za nZEB; te Kako projektirati nZEB zgradu i koji problemi nas očekuju?

Zatim, gđa. Borka Bobovec, održala je predavanje koje je pokrilo sljedeće teme: elementi zelenog graditeljstva - pokazatelj podizanja opće društvene i stručne svijesti, edukacijske mjere – stručna i šira javnost, utjecaj na život i rad te odabir roba i usluga.

Dodatno, osim sigurnosti na potresna i druga djelovanja te sigurnost u slučaju požara, važni su i drugi temeljni zahtjevi za građevinu;  higijena, zdravlje i okoliš, sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe,. zaštita od buke,  gospodarenje energijom i očuvanje topline i održiva uporaba prirodnih izvora, koje prepoznajemo u velikoj mjeri kao održive zahtjeve. Predavanje na ovu temu održala je gđa. Mihaela Zamolo. Kod novih građevina interdisciplinarni pristup trebao bi osigurati multidisciplinarnost rješenja od faze planiranja, projektiranja, odabira materijala, resursa građenja i dalje, bolje rečeno kroz cijeli životni ciklus građevine. Međutim, postavlja se pitanje što je s postojećim građevinama? Možemo li  njima unaprijediti/poboljšati pojedine zahtjeve održive gradnje, a da se pri tome ne narušava potresna otpornost?

Također, g. Tomislav Cerovec održao je predavanje kojim je sudionicima pokazao kako komunicirati o klimatskoj krizi, koja su potencijalna krizna pitanja o energetskim pitanjima, ali i kako komunicirati važnost energetske učinkovitosti i klimatskih promjena.

 

Edukacija se održava pod pokroviteljstvom:
Medijski pokrivaju:

        

 

 

Prijavite se na HSZG newsletter: