+385 1 4886 296
 info@gbccroatia.org
           

Održivi energetski sustavi u zgradama prema nZEB stadardu


  08.02.19, 16:00h

Dana 08.02.2019. godine, petak, održan je deveti modul Green Building Professional edukacije 2018/2019 sa početkom u 08:30 sati na lokaciji ulica Grada Vukovara 274, Zagreb pod nazivom: "Održivi energetski sustavi u zgradama prema nZEB stadardu – termo-tehnički sustavi i OIE" na kojem su predavanje održali: Mr. sc. Davor Lučin; Mario Opačak, Vaillant; Kemal Lojo, Danfoss; Goran Budimlija, Hoval, Miroslav Lugarić, Wilo Hrvatska d.o.o.

Mr. sc. Davor Lučin, održao je prezentaciju pod nazivom: "Projekti energetskih obnova, termotehnički sustavi, praktična iskustva", kojom je obuhvatio sljedeće teme: nacionalne energetske obveze; zakonodavni okvir za implementaciju; nZEB i OIE, pojmovno pojašnjenje i uočene zanimljivosti; dizalice topline i status OIE te je na nekoliko primjera iz prakse predstavio detalje energetskih ušteda i proces rada na spomenutim projektima te otvorio raspravu s polaznicima GBPRO edukacije. Radi se o sljedećim projektima: energetska obnova Bolnice Križine KBC-a Split, energetska obnova Bolnice Karlovac, energetska obnova Bolnice Firule KBC-a Split, energetska obnova Opće bolnice Šibenik i energetska obnova Bazena Poljud u Splitu. Ciljevi spomenutih projekta bili su: smanjiti energetske potrebe korištenjem energetski učinkovitih sustava u kombinaciji sa primjenom obnovljivih izvora energije i pronaći troškovno optimalni model i balans između investicije i eksploatacije.

Mario Opačak iz tvrtke Vaillant, održao je prezentaciju na temu: "Energetska efikasnost u sektoru zgradarstva i efekti očekivane energetske tranzicije", gdje je istakno da su sektor zgradarstva i energetska obnova ključni faktori uspjeha energetske tranzicije. Zatim, naglasio je da je neophodan širok i otvoren multi tehnološki portfelj proizvoda te da će toplinske crpke imat odlučujuću ulogu u segmentu novogradnje. Njihovo korištenje u mnogo većem segmentu obnove postojećih objekata predstavlja ozbiljan izazov koji zahtjeva puno detaljniju analizu, posebice troškova kao i ostalih poteškoća u primjeni. Dodatno, preduvjet za maksimalnu efikasnost je digitalizacija i povezivost. Digitalizacija energetskog tržišta je nezaustavljiva i osigurati će neophodnu interakciju između proizvodnje, potrošnje i prijenosa energije čime će se otvoriti mogućnost za dodatnu energetsku učinkovitost. Poseban naglasak morati će se staviti na faktor pravovremene raspoloživosti energije. Neće biti dovoljno samo izgraditi dovoljne kapacitete nego oni moraju biti i raspoloživi u pravo vrijeme. Upotreba električne struje iz vlastite proizvodnje domaćinstava (i za potrebe grijanja i pripreme tople vode) kao i optimizacije te proizvodnje i upotrebe će u budućnosti dobivati sve veći značaj. Pametna brojila mogu primati informacije o cijeni sa tržišta energije i služiti za optimizaciju i upravljanje sustavima na način koji će smanjiti potrošnju i troškove. Nadalje, elektrifikacija ne može biti sama sebi svrha nego to mora biti ostvarenje ciljeva klimatske zaštite. Ako je za dostizanje klimatskih ciljeva neophodno jače povezivanje elektroenergetskog sektora sa sektorom grijanja u zgradarstvu te sa sektorom prometa onda se nameće neophodnim znatno smanjenje cijena električne energije za sve potrošače. Sa smanjenjem emisije CO2 javlja se veća potreba za skladištenjem energije. Skladištenje energije jedna je od najvažnijih tema u Integrated Energy, a „Power-to-gas” ima ključnu ulogu u osiguranju neophodnih skladišnih kapaciteta i stabilnosti sustava. Kao zaključak se nameće činjenica da je za uspjeh energetske tranzicije neophodno ubrzano uvođenje pametnih brojila i uvođenje promjenjivih cijena struje. Današnje tehnologije i proizvodi zasnovani na korištenju prirodnog plina te u budućnosti na korištenju zelenog plina, mogu napraviti značajan doprinos. Uz to, korištenje bio-mase i vodika biti će važni izvori energije u budućnosti. Ekonomična primjena „power-to-gas” aplikacija zahtjeva prilagodbe određenih zakonskih rješenja.

Kemal Lojo ispred tvrtke Danfoss predstavio se s temom: "EPBD kao uvod u modernizaciju sustava grijanja i klimatizacije", te je obradio sljedeće: regulacija sobne temperature s termostatskim rad ventilima u skladu s EPBD regulativom za novogradnje te renovacije postojećih objekata; dinamički balans kao kvalitetna mjera za unaprjeđenje postojećih sustava grijanja i klimatizacije sa statičkim balansom uz brzi period povrata investicije te je objasnio utjecaj implementacije navedenih mjera na povećanje energetske učinkovitosti sustava grijanja i klimatizacije kroz mjerenje postignutih ušteda na energentima. 

Goran Budimlija, ispred tvrtke Hoval održao je prezentaciju na temu: "Sustavi za ventilaciju komercijalnih i stambenih zgrada u skladu s ErP uredbom", u okviru koje je posebnu pozornost posvetio sljedećem: decentraliziranim sustavima ventilacije i CE oznaci;  ErP Direktivi 2009/125/EC ili Direktivi o ekološkom dizajnu; ventilaciji s kontroliranom izmjenom zraka. Posebno je istaknuo prednosti ErP Direktive za različite segmente tržišta: za vlasnike građevina - nži troškovi u radu; za konzultante i projektne urede - pouzdani tehnički podaci i mogućnost usporedbe s različitim proizvođačima; za instalatere - nema promjena; te za krajnje korisnike - bolji okoliš. 

Miroslav Lugarić, ispred tvrtke Wilo Hrvatska, održao je prezentaciju na temu: "Energetski učinkovite cirkulacijske pumpe u HVAC sustavima". U svojoj prezentaciji istaknuo je da se visoka učinkovitost isplati: ekonomski i ekološki. Pumpe grijanja su među najvećim potrošačima električne energije. Društvena odluka je da je glavni cilj –20% do 2020. Potencijal ušteda mokrorotornih pumpi u Europi iznosi 23 TWh godišnje, 4Mlrd € električne energije, 11 miliona tona CO2, dok potencijalne uštede suhorotornih u svijetu ostvaruju potrošnju od 246 TWh, što generira cca 14 Mlrd € troškova, što odgovara kapacitetu 24 nuklearne elektrane. Prijelaz na visokoučinkovite pumpe se isplati brže nego bilo koji druga mjera.

 


 

Edukacija se održava pod pokroviteljstvom:
Medijski pokrivaju:

        

Partner

 

 

Prijavite se na HSZG newsletter: