+385 1 4886 296
 info@gbccroatia.org
           

"Održivo urbano planiranje, gospodarenje otpadom i promet" & "Mogućnosti financiranja zelenih zgrada"


  11.10.18, 16:00h

U suradnji s Hrvatskim inženjerskim savezom, nositeljem projekta: "Razvoj profesionalnih kompetencija za zelenu gradnju - CPD4GB", organizirali smo drugi modul Green Building Professional edukacije 2018/2019, pod nazivom: "Održivo urbano planiranje, gospodarenje otpadom i promet", 11.10.2018., u prostorijama Hrvatskog inženjerskog saveza u Zagrebu. Predavači na modulu su bili: Mr. sc. Irena Matković, dipl.ing. arh., Hrvatski zavod za prostorni razvoj; Martin Dreiseitel,MARTIN DREISEITEL e.U. Consulting & Coaching; Domagoj Puzak, HEP ElEn. 

Modul je predstavio mogućnosti implementacije koncepta održivog razvoja i zelene gradnje u planiranju urbanog razvoja, kroz održivo korištenje prostornog resursa te kroz planiranje sustava zelene infrastrukture, energetike, urbane mobilnosti i kružnoga gospodarstva. Dan je pregled najznačajnijih međunarodnih dokumenata o održivom urbanom razvoju te je predstavljen sustav prostornog uređenja i procedure planiranja u Republici Hrvatskoj. Polaznicima je istaknuta važnost odabira odgovarajuće lokacije za potrebe izgradnje i rada zelenih zgrada. Vlasnici projekata imaju potrebu za jasnim razumijevanjem svih zahtjeva zelenih zgrada i održivog urbanog planiranja prije nego što se odluče na kupnju zemljišta. Međunarodno priznati alati za procjenu zelenih zgrada, favoriziraju one koji odabiru i razvijaju gradilišta s naglaskom na vrijednostima biološke raznolikosti i drugih ekoloških utjecaja, raspoloživosti javnog prijevoza i drugih pitanja održivog upravljanja lokacijom. Dodatno, obrađena je i tema e-mobilnost i pogled prema budućnosti prometa. 

"Mogućnosti financiranja zelenih zgrada", 3. modul GBPRO edukacije, održan je 12.10.2018. godine na lokaciji ulica grada Vukovara 274, Zagreb.  Predavači na modulu su bili: Josip Josipović, Zagrebačka banka; Jasmina Smokvina, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost; Saša Marenjak, PPP Centar; Marija Herceg, MZOE, Damir Vuletić, APN.

Modul je obuhvatio teme: mogućnosti financiranja projekata energetske učinkovitosti, utjecaj projekata energetske učinkovitosti na novčani tok investitora, bankarski proizvodi koji se traže u natječajima za dodjelu bespovratnih sredstava, projekti energetske učinkovitosti - isplativost i rokovi povrata investicije. Zatim, obrađena je i tema: Ukupna životna vrijednost građevina i izračun Troškovno Optimalne Varijante, te ANALIZA CJELOŽIVOTNIH TROŠKOVA ODRŽAVANJA I EKSPLOATACIJE GRAĐEVINE VISOKOGRADNJE – Case Study i nZEB I izračun Cjeloživotnih troškova, Izbor Optimalne varijante, kriteriji za izračun Optimalne varijante. Predstavnik FZOEU je obradio teme: Uloga Fonda u poticanju energetske učinkovitosti, programi energetske obnove i mogućnosti financiranja, Energetska obnova zgrada – financiranje iz EFRR-a. Također, obrađena je i tema: Europski strukturni i investicijski fondovi: čemu služe i prema čemu su usmjereni, proces „Upravljanje projektnim ciklusom“ kao alat za planiranje, organiziranje, koordinaciju i kontrolu koji je primjenjiv za „male“ projekte ali i za „velike“ programe financiranja, logika intervencije kao alat za utvrđivanje ciljeva, mjera (aktivnosti), potrebnih resursa za provedbu mjera i za dokazivanje njihove provedbe, uvjeti prihvatljivosti prijavitelja i projekta (eliminacijski uvjeti), kriteriji odabira (za ocjenjivanje kvalitete projekata i njihovo rangiranje).

Na modulima je prisustvovalo 30ak sudionika, budućih certificiranih stručnjaka zelene gradnje, a priključili su se i partneri i volonteri projekta CPD4GB.

Fotografije možete pogledati niže.

 

Edukacija se održava pod pokroviteljstvom:
Medijski pokrivaju:

        

 

Partner

 

 

 

Pokrovitelji - platinasti

Pokrovitelji - srebrni

POSLOVNI ČLANOVI

Prijavite se na HSZG newsletter: