+385 1 4886 296
 info@gbccroatia.org
           

Financiranje projekata energetske učinkovitosti u Zagrebačkoj banci


  14.01.20, 12:00h

Zagrebačka banka putem financijskog instrumenta PF4EE (Private Finance for Energy Efficiency) osigurava povoljnije financiranje projekata kojima se poboljšava energetska učinkovitost. Putem dugoročnih kredita, maksimalnog iznosa 5 milijuna EUR i otplate maksimalno 15 godina, moguće je financirati razne projekte koji rezultiraju uštedom energije:

  • postojećih zgrada,
  • proizvodnih postrojenja,
  • sustava za grijanje i hlađenje, energetski učinkovitih uređaja,
  • javnu rasvjetu te
  • visoko učinkovitih kogeneracijskih postrojenja.

 

Maksimalna vrijednost investicije prihvatljive za ovaj instrument  je 10 milijuna EUR.

 

Pregled osnovnih uvjeta programa:

Korisnici:                                mali i srednji poduzetnici (MSP) te velika poduzeća, javne zgrade

Iznos kredita:                          do 5 milijuna EUR (ovisno o veličini korisnika kredita)

Valuta kredita: ¸                       HRK uz valutnu klauzulu u EUR-ima

Kamatna stopa:                       na temelju poslovne odluke Banke

Rok korištenja kredita:            do 12 mjeseci

Rok otplate kredita:                 do 15 godina

 

Energetska prihvatljivost projekta se utvrđuje na sljedeći način:

  • za projekte > 500 tisuća EUR: dokaz putem dokumenta kao što je Energetski pregled,
  • za projekte < 500 tisuća EUR: web tool dostupan na web stranici Zagrebačke banke, koji po unosu traženih podataka izračunava energetsku prihvatljivost projekt:

https://www.zaba.hr/home/mali-poduzetnici/eib-pf4ee

https://www.zaba.hr/home/srednja-i-velika-poduzeca/eib-pf4ee-corp

Za sve ostale informacije obratite se Vašem voditelju poslovnog odnosa u Zagrebačkoj banci ili na e-mail adresu: paf@unicreditgroup.zaba.hr ili kontakt broj: 01/6305-048.

 

 

Sign up for CGBC newsletter: