+385 1 4886 296
 info@gbccroatia.org
           

Početak projekta Life for LCA LCC Level(s)


  15.11.19, 09:00h

Dana 28. i 29. listopada 2019., u Madridu je održan sastanak kojim je obilježen početak provedbe aktivnosti u sklopu projekta Life for LCA LCC Level(s). Cilj projekta je podizanje svijesti o značaju pokazatelja kao što su Analiza životnog ciklusa (Life cycle assessment (LCA)), Cijena životnog ciklusa (Life cycle costing (LCC)) te Kvaliteta unutarnjeg zraka (Indoor air quality (IAQ)).

Projekt Life for LCA LCC Level(s), (skraćeno: LIFE Level(s)), financiran je sredstvima osiguranim iz LIFE programa Europske unije, a njegova će provedba trajati tri godine, od 2019. do 2022.

O čemu je riječ?

Svrha projekta je popularizirati ideju održivih građevina u Europi kroz povećanu svijest i korištenje specifičnih pokazatelja proizašlih iz Level(s)-a, okvira zajedničkih EU normi koje se dotiču životnog ciklusa građevina te njihovog utjecaja na okoliš. Dodatno, projekt želi postići osviještenost glavnih aktera u sektorima građevinarstva i javnih vlasti o značaju Level(s)-a i važnosti razmatranja životnog ciklusa građevine. Posebno razmatrajući utjecaj klimatskih promjena te rizika za okoliš. Također, cilj je ostvariti povoljne uvjete za usklađivanje vodećih certifikata o zelenoj gradnji na razini Europe s principima okvira Level(s). Navedeno je ostvarivo kroz izgradnju kapaciteta ključnih dionika unutar širokog spektra djelatnosti te integraciju s tijelima javne vlasti, kako bi se kreirala ravnoteža između kriterija zelene javne nabave i okvira Level(s).

Projektne aktivnosti, strateški raspodijeljene prema nositeljima provedbe, osmišljene su na način najprikladniji za podizanje svijesti o važnosti okvira Level(s) te podizanje kapaciteta u svrhu implementacije principa Level(s)-a u postupke javne nabave.

Značaj projekta leži u njegovom sveobuhvatnom pristupu stotinama potencijalnih partnera iz različitih područja djelatnosti kao što su industrija, privatni sektor, javna uprava te organizacije civilnog društva. Ideja takvog pristupa je ostvarenje snažnih temelja za izgradnju europskih i nacionalnih politika održivog razvoja, poticanje implementacije europskih okolišnih i klimatskih politika u nacionalno zakonodavstvo te stvaranje pozitivnih socio-ekonomskih promjena.

Međunarodni konzorcij partnera

Partneri angažirani pri provedbi projekta su neki od najprepoznatljivijih Savjeta za zelenu gradnju širom Europe, značajni po svojim uspjesima na područjima upravljanja, inkluzivnosti te utjecaja na tržište. Prema tome, konzorcij čine Savjet za zelenu gradnju Španjolske (GBCe), Hrvatski savjet za zelenu gradnju (Croatia GBC), Savjet za zelenu gradnju Nizozemske (DGBC), Savjet za zelenu gradnju Francuske (Alliance HQE-GBC), Savjet za zelenu gradnju Finske (FiGBC), Savjet za zelenu gradnju Italije (GBC Italia), Njemački savjet za zelenu gradnju (DGNB) te Irski savjet za zelenu gradnju (IGBC). Važno je istaknuti kako su navedeni članovi konzorcija aktivno uključeni u razvijanje Level(s)a kao kriterija nužnih za uvođenje u procese javne nabave te kroz projekte i aktivnosti promiču principe životnog ciklusa građevina.


 

Projekt Life for LCA LCC Level(s), (skraćeno: LIFE Level(s)) financiran je sredstvima LIFE Programa Europske unije. Podrška Europske unije pri nastanku ove publikacije ne podrazumijeva podršku glede sadržaja, koji isključivo odražava stavove autora, te se Europska unija ne može smatrati odgovornom za bilo koji oblik korištenja informacija iz navedenog sadržaja.

 

 

Sign up for CGBC newsletter: