+385 1 4886 296
 info@gbccroatia.org
           

Postizanje kriterija visoke energetske učinkovitosti kod zgrada nalaže integralni pristup rješavanju problema od najranije faze projektiranja zgrade


  23.11.18, 10:00h

Dana 22.11.2018. godine, četvrtak, održan je šesti modul Green Building Professional edukacije 2018/2019 pod nazivom: "Projektiranje zelene zgrade i projektiranje  po nZEB standardu - kako postići nZEB, konkretna tehnička rješenja" na kojem su predavanje održali: prof. dr. sc. Zoran Veršić d.i.a., Arhitektonski fakultet i Silvio Novak, Technical Support Manager, Knauf insulation.

 Održiva gradnja je sustav cjelovitog promišljanja o održivom razvoju. Održiva gradnja nije, kao što se često percipira, samo energetski učinkovita gradnja. Komponente održive gradnje u osnovi čine: odabir lokacije, odabir materijala, energetska učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije, zbrinjavanje otpada, racionalno korištenje vode, biološka i društvena raznolikost, te zdravlje i ugodnost korisnika. Ukupna ocjena, ali i korist održive gradnje suma je svih navedenih komponenti, ističe g. Zoran Veršić u svom predavanju. Nadalje, fizika zgrada predstavlja znanstvenu disciplinu kojom se promatraju fizikalni procesi u zgradama kao što su: toplina, vlaga, zvuk, požar i dnevno svjetlo. Svi građevni dijelovi, kao i zgrada u cjelini, moraju biti projektirani da bi zadovoljili tražene zahtjeva, ali i da bi se izbjegla pojava građevinske štete i stvorili ugodni i zdravi prostori za boravak i rad ljudi. Većina ovih fizikalnih zakonitosti utiče na ispunjenje temeljnih zahtjeva za građevinu propisanih Zakonom, ali i na kvalitetu i ocjenu zgrade obzirom na njenu održivost. Jedna od značajnih komponenti u procjeni održivosti zgrade je njena energetska učinkovitost. Današnji propisi o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama određuju kriterije energetske učinkovitosti novih i postojećih zgrada koje se rekonstruiraju. Od 2020. godine sve nove zgrade moraju biti zgrade gotovo nulte energije (nZEB), odnosno zgrade vrlo visokih energetskih svojstava. Ta gotovo nulta, odnosno vrlo niska, količina energije trebala bi se u značajnoj mjeri pokrivati energijom iz obnovljivih izvora, uključujući energiju iz obnovljivih izvora koja se proizvodi na zgradi ili u njezinoj blizini. Postizanje kriterija visoke energetske učinkovitosti kod zgrada nalaže integralni pristup rješavanju problema od najranije faze projektiranja zgrade, kao i bioklimatski pristup kojim se iskorištavaju uvjeti i datosti okoliša (klime i mikrolokacije) za ostvarenje pasivnog grijanja, hlađenja, ventilacije, prirodnog osvjetljenja i smanjenja potrošnje energije. Dodatno, Silvio Novak prezentirao je i računalni program KI Expert Plus koji služi za proračun potrebnih energija za grijanje, hlađenje, ventilaciju i rasvjetu zgrada te za energetsko certificiranje istih. Kroz predavanje polaznicima se se prezentirale osnovne naredbe programa, način rada i funkcioniranje programa, a sve u korelaciji s aktualnom regulativom i algoritmom kojeg program prati.

 


Dana 23.11.2018. godine, petak, održan je sedmi modul Green Building Professional edukacije 2018/2019 pod nazivom:  "Održivi materijali, LCA, EPD, projektiranje drvenih zgrada"  na kojem su predavanja održali: Sandro Vlačić, dipl. ing. građ., Ytong; Marko Franković, dipl.ing.arh., Građevinski fakultet Rijeka; Doc.dr.sc. Bojan Milovanović, dipl.ing.građ. (mag.ing.aedif.), Građevinski fakultet Zagreb

Građevinska industrija jedna je od najintenzivnijih industrija po korištenju materijala i prirodnih resursa koji su neophodni za njihovu proizvodnju. Građevine su izgrađene od materijala različitog porijekla i  namjene čiji  je proizvodni proces, počevši od ekstrakcije sirovine  preko transformacije u finalni proizvod i odlaganja u okoliš na kraju životnog vijeka, odgovoran  za značajan dio globalnog utjecaja na okoliš od strane suvremenog društva, ističe Sandro Vlačić.

Neka od pitanja na koja ej modul dao dogovore su sljedeća:

  • Koje su faze životnog vijeka građevine i kakav je njihov utjecaj na okoliš?
  • Kako smanjenjiti utjecaja na okoliš građevinske industrije i procesa izgradnje?
  • Što definiraju mjerila zelene javne nabave?

Dodatno, Bojan Milovanović preezntirao je ECO-SANDWICH® fasadni sustav koji predstavlja rezultat istraživanja na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i suradnju sa hrvatskom industrijom pri čemu on predstavlja tehnološko rješenje za brzu izgradnju niskoenergetskih i gotovo nula energetskih zgrada. Konačni cilj korištenja ovakvog proizvoda je recikliranje i ponovno korištenje građevinskog otpada te smanjenje ugrađene energije u proizvod kao i ugrađenog CO2, odnosno smanjenje utjecaja građevina na okoliš. 

 

 

Edukacija se održava pod pokroviteljstvom:
Medijski pokrivaju:

        

 

 

Prijavite se na HSZG newsletter: