+385 1 4886 296
 info@gbccroatia.org
           

Projektiranje prema nZEBu & održivi materijali te cjeloživotni troškovi


  22.11.19, 16:00h

21.11.2019. godine, četvrtak, održan je modul Green Building Professional edukacije 2019/2020 sa početkom u 08:30 sati u Zagrebu pod nazivom: "Projektiranje zelene zgrade i projektiranje po nZEB standardu", na kojem su predavanje održali:  prof. dr. sc. Zoran Veršić d.i.a., Arhitektonski fakultet i Goranka Tropčić Zekan, dipl.ing.stroj., Klimaproing.

Prof. dr. sc. Zoran Veršić d.i.a., sa Arhitektonskog fakulteta, održao je predavanje na teme: Održivost i komponente zelene gradnje u zgradarstvu te energetska učinkovitost i zahtjevi za zgrade gotovo nulte energije – nZEB - faktori i tehnička rješenja. 

U predavanjima je istaknuo da svaka građevina, ovisno o svojoj namjeni, mora biti projektirana, izgrađena i održavana na način da tijekom svog trajanja ispunjava temeljne zahtjeve za građevinu. Osim zakonom propisanih zahtjeva danas se na zgrade postavljaju i povećani zahtjevi i kriteriji. Jedan od bitnih razloga je održiva ili zelena gradnja. Održiva gradnja je sustav cjelovitog promišljanja o održivom razvoju. Održiva gradnja nije, kao što se često percipira, samo energetski učinkovita gradnja. Komponente održive gradnje u osnovi čine: odabir lokacije, odabir materijala, energetska učinkovitost i korištenje obnovljivih izvora energije, zbrinjavanje otpada, racionalno korištenje vode, biološka i društvena raznolikost, te zdravlje i ugodnost korisnika. Ukupna ocjena, ali i korist održive gradnje suma je svih navedenih komponenti. Fizika zgrada predstavlja znanstvenu disciplinu kojom se promatraju fizikalni procesi u zgradama kao što su: toplina, vlaga, zvuk, požar i dnevno svjetlo. Svi građevni dijelovi, kao i zgrada u cjelini, moraju biti projektirani da bi zadovoljili tražene zahtjeva, ali i da bi se izbjegla pojava građevinske štete i stvorili ugodni i zdravi prostori za boravak i rad ljudi. Većina ovih fizikalnih zakonitosti utiče na ispunjenje temeljnih zahtjeva za građevinu propisanih Zakonom, ali i na kvalitetu i ocjenu zgrade obzirom na njenu održivost. Jedna od značajnih komponenti u procjeni održivosti zgrade je njena energetska učinkovitost. Današnji propisi o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama određuju kriterije energetske učinkovitosti novih i postojećih zgrada koje se rekonstruiraju. Od 2020. godine sve nove zgrade moraju biti zgrade gotovo nulte energije (nZEB), odnosno zgrade vrlo visokih energetskih svojstava. Ta gotovo nulta, odnosno vrlo niska, količina energije trebala bi se u značajnoj mjeri pokrivati energijom iz obnovljivih izvora, uključujući energiju iz obnovljivih izvora koja se proizvodi na zgradi ili u njezinoj blizini. Postizanje kriterija visoke energetske učinkovitosti kod zgrada nalaže integralni pristup rješavanju problema od najranije faze projektiranja zgrade, kao i bioklimatski pristup kojim se iskorištavaju uvjeti i datosti okoliša (klime i mikrolokacije) za ostvarenje pasivnog grijanja, hlađenja, ventilacije, prirodnog osvjetljenja i smanjenja potrošnje energije.

Nadalje, Goranka Tropčić Zekan, dipl.ing.stroj., ispred tvrtke Klimaproing, obradila je sljedeća pitanja u okviru predavanja: Što je energetsko svojstvo zgrade?; Kako se provodi energetski pregled i što nam znači energetski certifikat?; Potrebna, isporučena i primarna energija, emisija CO2 i udio obnovljivih izvora energije – razumijevanje, način izračuna i praktična primjena; Što je zgrada gotovo nulte energije (nZEB)  i moraju li sve zgrade zadovoljiti nZEB standard?; Kriteriji i zakonske obveze za nZEB; te Kako projektirati nZEB zgradu i koji problemi nas očekuju? 

______________________________________________________________________________________________________________

 

22.11.2019. godine, petak, održan je modul Green Building Professional edukacije 2019/2020 sa početkom u 08:30 sati u Zagrebu pod nazivom: "Održivi materijali, cjeloživotni troškovi i deklaracija proizvoda", na kojem su predavanje održali:  Prof.dr.sc. Saša Marenjak , Građevinski Fakultet Osijek, Ružica Beljo Lučić, Šumarski fakultet, Marko Franković, dipl.ing.arh., Građevinski fakultet Rijeka, Doc.dr.sc. Bojan Milovanović, dipl.ing.građ. (mag.ing.aedif.), Građevinski fakultet Zagreb.

Ružica Beljo Lučić, sa Šumarskog fakulteta, započela je predavanje i dala uvod u temu drva kao održivog materijala te je u okviru modula obradila sljedeće teme: Zašto je drvo pogodan materijal za održivu gradnju; fizikalna i mehanička svojstva drva, trajnost drva; kompozitni materijali na bazi drva. te ekološki aspekti drvnih kompozita.

Zatim, prof. dr. sc. Saša Marenjak, sa Građevinskog fakulteta Osijek, obradio je temu: Ukupna životna vrijednost građevina i izračun Troškovno Optimalne Varijante koji je objasnio na Case Study-u. Građevinska industrija jedna je od najintenzivnijih industrija po korištenju materijala i prirodnih resursa koji su neophodni za njihovu proizvodnju. Građevine su izgrađene od materijala različitog porijekla i  namjene čiji  je proizvodni proces, počevši od ekstrakcije sirovine  preko transformacije u finalni proizvod i odlaganja u okoliš na kraju životnog vijeka, odgovoran  za značajan dio globalnog utjecaja na okoliš od strane suvremenog društva. Predavanje je odgovorilo na sljedeća pitanja: 

  • Koje su faze životnog vijeka građevine i kakav je njihov utjecaj na okoliš?
  • Kako smanjenjiti utjecaja na okoliš građevinske industrije i procesa izgradnje?
  • Što definiraju mjerila zelene javne nabave?

Nadalje, Marko Franković, dipl.ing.arh., sa Građevinskog fakulteta Rijeka, održao je izrazito zanimljivu prezentaciju koja je objasnio osnovni elementi drvene gradnje te pristup projektiranju i gradnji u drvu, a zatim je to sve i pokazao u okviru primjera građevina izvedenih u drvu, u Hrvatskoj i Europi.

Za kraj, doc.dr.sc. Bojan Milovanović, dipl.ing.građ. (mag.ing.aedif.), sa Građevinskog fakulteta Zagreb, predstavio je razvoj i aplikaciju građevnog proizvoda ECO-SANDWICH®, u okviru kojeg je istaknuo mogućnosti korištenja građevinskog otpada te recikliranje i njegovu ponovnu upotrebu za izvedbu vanjske ovojnice zgrade

ECO-SANDWICH® fasadni sustav rezultat je istraživanja na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i suradnje sa hrvatskom industrijom pri čemu on predstavlja tehnološko rješenje za brzu izgradnju niskoenergetskih i gotovo nula energetskih zgrada. Konačni cilj korištenja ovakvog proizvoda je recikliranje i ponovno korištenje građevinskog otpada te smanjenje ugrađene energije u proizvod kao i ugrađenog CO2, odnosno smanjenje utjecaja građevina na okoliš. ECO-SANDWICH® je predgotovljeni betonski panel, koji sadrži 50% recikliranog opekarskog (vanjski sloj) i 50% recikliranog betonskog loma (unutarnji sloj). ECO-SANDWICH® zidni panel je osvojio zlatnu medalju na 63. međunarodnom sajmu inovacija IINOVA 2014 u Bruxellsu. Na sajmu BAU 2015. bio je nominiran za BAU-trend AIT + Xia nagradu kao jedan od deset nominiranih najčešće spominjanih noviteta sajma BAU koji je najveći svjetski specijalizirani sajam za arhitekte i inženjere. Na sajmu inovaciju u Genevi zabilježen je značajan nastup, te je poseban osvrt na sastanku Vijeća za trgovinske aspekte intelektualnog vlasništva (TRIPS) WTO-a, od strane veleposlanice SAD-a posebno istaknut upravo proizvod ECO-SANDWICH®. Na 38. Internacionalnoj izložbi inovacija INOVA, zlatna medalja i nagrada INOVA za najbolju ekološku inovaciju pripala je proizvodu ECO-SANDWICH®. Do sada su izvedene dvije zgrade (stambena i dječji vrtić) uz korištenje ECO-SANDWICH® zidnih panela. Za ECO-SANDWICH je napravljena Izjava o utjecaju na okoliš (Environmental Product Declaration – EPD) u suradnji s tvrtkom Pre consultants iz Nizozemske. Prilikom gradnje stambene zgrade u Koprivnici provedena je zelena javna nabava kako u fazi projektiranja, tako i u fazi gradnje.

 

Edukacija se održava pod pokroviteljstvom:
Medijski pokrivaju:

        

 

 

Sign up for CGBC newsletter: