+385 1 4886 296
 info@gbccroatia.org
           

Raspisan natječaj za Godišnje nagrade za zelenu gradnju i održivi razvoj - PRODUŽEN ROK


  28.10.19, 10:00h

Zagreb, 19.8.2019.         

 

Tri organizacije okupljene u kampanju OBNOVIMO HRVATSKU drugu godinu zaredom raspisale su natječaj za Godišnje nagrade za zelenu gradnju i održivi razvoj, koji je prije nekoliko godina inicirao Hrvatski savjet za zelenu gradnju. Otvoren je do 15.11., a mogu se prijaviti svi koji su u prethodnom razdoblju doprinijeli zelenoj gradnji i održivom razvoju.

Ove će nagrade biti priznanja za izvrsnost i postignuća na području zelene gradnje i održivog razvoja, a namijenjene su pravnim ili fizičkim osobama, stručnjacima za zelenu gradnju i održivi razvoj zaposlenim u tvrtkama, javnom sektoru, nevladinim udrugama i agencijama te samostalnim stručnjacima iz ovoga područja.

Cilj nagrada je podizanje ugleda struke u široj i stručnoj javnosti, promicanje izvrsnosti na području zelene gradnje i održivog razvoja, stalno unapređenje načela dobroga poslovanja i cirkularnog gospodarstva, a sve u cilju očuvanja okoliša i održivog razvoja u Republici Hrvatskoj.

Prijaviti se mogu sve pravne i fizičke osobe iz Hrvatske koje su se u tekućoj godini (od 1. listopada prethodne godine do datuma objave natječaja u godini u kojoj se dodjeljuje nagrada) istaknule na području zelene gradnje i održivog razvoja.

 

Prijave će se zaprimati do 15. studenog 2019. godine.

 

Nagrade će se dodijeliti u 6 kategorija:

1.  Osoba godine – nagrada se dodjeljuje jednoj fizičkoj osobi koja se posebno istaknula u promicanju zelene gradnje i održivog razvoja. Ova je nagrada počasna i osobu godine predlaže i bira Povjerenstvo internim glasovanjem.

2.  Institucija / Organizacija godine -  dodjeljuje se za posebno isticanje u promicanju zelene gradnje i održivog razvoja. U ovoj kategoriji sudjelovati mogu:  trgovačka društva, jedinice nacionalne, regionalne i lokalne uprave i samouprave, nevladine organizacije, istraživačke institucije, odgojno-obrazovne ustanove ili stručna i savjetodavna radna tijela i organizacije civilnog društva. 

3.  Građevina godine – Novogradnja - ova se kategorija odnosi na novoizgrađene zgrade, infrastrukturne i prometne građevine te trgove i parkove završene u tekućoj godini odnosno u razdoblju od 1. listopada prethodne godine do 30. rujna godine u kojoj se dodjeljuje nagrada.

4. Građevina godine – Rekonstrukcija -  Ova kategorija odnosi se na rekonstrukcije građevina odnosno energetske obnove građevina koje su završene u tekućoj godini (zgrade, infrastrukturne i prometne građevine te trgove i parkove).

5.  Projekt godine - u ovoj kategoriji svoje razvojne projekte i/ili projektne koncepte i/ili projektne ideje mogu prijaviti pravne osobe (odgojno-obrazovne ustanove, vladine i nevladine organizacije, trgovačka društva, organizacije civilnog društva, obrti i sl.) koji su za cilj imali podići razinu svijesti široke i stručne javnosti te kvalitetu života zajednice, a koji je direktno vezan uz zelenu gradnju, energetsku učinkovitost i održivi razvoj. U ovu kategoriju spadaju projekti koji su započeli, u tijeku ili završili u tekućoj godini:

  1. koji su doprinijeli zelenoj/održivoj gradnji, energetskoj učinkovitosti, održivom prometu ili održivom razvoju, zbrinjavanju otpada odnosno smanjenju utjecaja na okoliš i emisijama stakleničkih plinova u Republici Hrvatskoj;
  2. EU, nacionalno, lokalno, regionalno ili privatno financirani;
  3. koji su ili neprofitno ili tržišno orijentirani.

6. Studentski projekt godine (diplomskih studija)- u ovoj kategoriji svoje razvojne projekte i/ili projektne koncepte i/ili projektne ideje mogu prijaviti fizičke osobe studenti diplomskih studija sa više sastavnica sveučilišta koji su vezani uz zelenu/održivu gradnju i održivi razvoj. U ovu kategoriju spadaju projekti koji su započeli, u tijeku ili završili u tekućoj godini:

  1. koji su doprinijeli zelenoj/održivoj gradnji i/ili održivom razvoju u Republici Hrvatskoj;
  2. koji promoviraju društveno korisno učenje za zelenu gradnju;
  3. koji promoviraju interdisciplinarni, multidisciplinarni, holistički i inovativni pristup gradnji;
  4. koji su EU, nacionalno, lokalno, regionalno ili privatno financirani;
  5. koji su neprofitno ili tržišno orijentirani.

 

Popunjenu i skeniranu dokumentaciju treba poslati na:

HRVATSKI SAVJET ZA ZELENU GRADNJU

Godišnja nagrada za zelenu gradnju i održivi razvoj

Ul. grada Vukovara 274/I

10000 Zagreb

Ili na e-mail adresu: tea.zugaj@gbccroatia.org

Rok za podnošenje prijava je 15.11.2019.

 

Pravilnik i obrazac za prijavu možete preuzeti OVDJE:

Zelena nagrada Pravilnik
(pdf, 193.89 KB)

Zelena nagrada Obrazac za prijavu
(docx, 225.34 KB)

 

 

Prijavite se na HSZG newsletter: