+385 1 4886 296
 info@gbccroatia.org
           

Grad Pazin

  Adresa: Družbe Sv. Ćirila i Metoda 10, 52 000 Pazin
  Telefon: ++385 52 624 111
  Web adresa: www.pazin.hr
  E-mail adresa: mail to: ured.gradonacelnika@pazin.hr

 

Grad Pazin, sjedište Istarske županije, smješten je u središtu istarskog poluotoka, na zaravni koju okružuju okolna brda formirajući kotlinu. Teritorijem ne dopire do mora, ali je udaljenost do mora oko 25 kilometara po zračnoj liniji.

Najveći vodotok je Pazinčica koja ponire u Pazinsku jamu. Pazinska je jama jedinstven krški fenomen nastao djelovanjem prirodnih sila na vapnenačke stijene karakteristične za teren Istre, mjesto gdje najveća istarska ponornica svoj tok nastavlja kroz podzemlje. Pazinski je ponor zakonom zaštićen kao značajni krajobraz, a obuhvaća područje kanjona i ponora Pazinčice i Pazinsku jamu.

Zaštićena područja definiraju kulturni identitet grada i važan su dio turističke ponude. Radnja romana poznatog francuskog pisca Julesa Vernea „Mathias Sandorf“ (1885) dijelom se odvija i opisuje Pazinsku jamu i kaštel. Jules Verne nikada nije posjetio ovu lokaciju, ali je podatke preuzeo od svojih suvremenika te time učinio Pazinsku jamu svjetski poznatom.

Brdoviti sjeverni dio grada prožet potocima predstavlja temeljni resurs razvoja seoskog i izletničkog turizma koji su u kombinaciji s poljoprivredom ključni elementi aktivnog oživljavanja ruralnih područja.

Zahvaljujući povijesnim zbivanjima, danas Pazin posjeduje jedan od najvrjednijih primjeraka fortifikacijske baštine – Pazinski kaštel, a ona su uvelike utjecala i na daljnji razvoj grada kao sjedišta županije.

MANIFESTACIJE I EU PROJEKTI

Izradom Akcijskog plana energetski održivog razvitka, Grad Pazin se obavezao provoditi mjere u svrhu smanjenja CO2 koje su raspoređene po sektorima zgradarstva, javne rasvjete i prometa.

Kako je uključenjem u provođenje aktivnosti projekta Empowering financiranog iz programa Horizon 2020, Grad Pazin postao dio Lokalnog energetskog odbora, u sklopu projekta ažurirat će se postojeći Akcijski plan energetski održivog razvitka.

Grad Pazin je jedan od partnera na projektu Life SEC Adapt sufinanciranom iz programa Life Europske unije, a čiji je cilj izrada strategije prilagodbe klimatskim promjenama, a potpisivanjem Sporazuma gradonačelnika za klimu i energiju potvrđena je želja i obaveza smanjenja emisije CO2 i postizanje energetske učinkovitosti.

Organizacijom Energetskih dana, Grad Pazin želi osvijestiti građane o mogućnosti korištenja obnovljivih izvora energije te važnosti postizanja energetske učinkovitosti.

Više o ostalim projektima pročitajte na http://www.pazin.hr/o-pazinu/projekti/, a dodatne informacije o manifestacijama grada na internetskoj stranici  http://www.pazin.hr/o-pazinu/manifestacije/.

 

 

Prijavite se na HSZG newsletter: