+385 1 4886 296
 info@gbccroatia.org
           

Grad Zagreb – Gradski ured za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša

  Adresa: Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb
  Telefon: +385 1 658 5001
  Web adresa: www.eko.zagreb.hr
  E-mail adresa: danijel.matic@zagreb.hr

 

Grad Zagreb glavni je i najveći grad Republike Hrvatske. Ima 779 145 stanovnika (podaci iz 2001.) i pokriva površinu od 641,355 km2.

Zagreb je kulturno, znanstveno, gospodarsko, političko i administrativno središte Republike Hrvatske sa sjedištem Sabora, Predsjednika i Vlade Republike Hrvatske. Grad Zagreb, kao glavni grad Republike Hrvatske ima Ustavom određen poseban status iz kojega proizlazi da obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga grada i županije. Grad Zagreb nadležan je i za poslove državne uprave iz djelokruga ureda državne uprave, a obavljaju ih upravna tijela Grada Zagreba.

Gradski ured za energetiku, zaštitu okoliša i održivi razvoj obavlja poslove koji se odnose na: energetiku i planiranje energetskog razvitka, toplinsku energiju i osiguravanje trajnog obavljanja distribucije toplinske energije, učinkovito korištenje energije u neposrednoj potrošnji, tržište plina te razvoj njegova distribucijskog sustava na području Grada, održivi razvoj, obnovljive izvore energije i ekološko prihvatljive energente, zaštitu okoliša, zaštitu zraka, zaštitu voda, gospodarenje otpadom, zaštitu od buke, te na druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost.

 

 

Prijavite se na HSZG newsletter: