+385 1 4886 296
 info@gbccroatia.org
           

Hrvatska udruga energetskih certifikatora

  Adresa: Savska cesta 163 Zagreb Hrvatska
  Telefon: +385 1 6326 138
  Web adresa: www.huec.hr
  E-mail adresa: info@huec.hr

 

HUEC-Hrvatska udruga energetskih certifikatora

Hrvatska udruga energetskih certifikatora (HUEC) je udruga registrirana pri Gradskom uredu za opću upravu kao neprofitna pravna osoba.

Udruga je osnovana 2009. godine s ciljem promicanja, razvoja i unaprjeđenja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u Republici Hrvatskoj, putem razvoja, edukacije i promocije provođenja energetskih pregleda i energetskog certificiranja u zgradarstvu i šire.

 

Djelatnosti Udruge, kojima se ostvaruju ciljevi Udruge, su:

- poticanje aktivnosti i unaprjeđenje kvalitete rada u području energetskih pregleda i energetske certifikacije, povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije;

- informiranje javnosti o primjeni, pravilima, propisima i normama za provođenje energetskih pregleda i energetsko certificiranje te promociju energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije;

- organizacija predavanja, seminara, javnih tribina i okruglih stolova za svoje članove, zainteresirane građane, tvrtke i institucije;

- edukacija i promicanje prava i obveza rada ovlaštenih energetskih certifikatora prema korisnicima u RH;

- razmjena praktičnih spoznaja i iskustava u provođenju energetskih pregleda i energetskom certificiranju, o energetskoj učinkovitosti i obnovljivim izvorima energije te strukovno povezivanje;

- osposobljavanje i usavršavanje članova Udruge putem stručnih skupova, savjetovanja i studijskih putovanja;

- predlaganje stručnih i znanstveno-istraživačkih projekata iz područja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije;

- predlaganje lokalnim i državnim institucijama konkretnih razvojnih projekata te suradnja pri donošenju propisa u području energetskih pregleda, energetske certifikacije, te šire u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije;

- praćenje i razvijanje programa međunarodne suradnje;

- razvijanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje.

 

Gospodarske djelatnosti koje Udruga obavlja sukladno zakonu su:

- organizacija i održavanje edukativnih programa i programa osposobljavanja iz područja energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije;

- organizacija i održavanje kongresa, simpozija, konferencija, znanstvenih i stručnih skupova, te izložbi;

- nakladnička djelatnost radi izdavanja knjiga, časopisa, brošura, letaka i drugog promidžbenog materijala.

 

U siječnju 2017. godine tri su udruge; HSZG (Hrvatski savjet za zelenu gradnju), HUPFAS (Hrvatska udruga proizvođača toplinsko fasadnih sustava) i HUEC (Hrvatska udruga energetskih certifikatora) potpisale Sporazum o suradnji te time postale partneri u kampanji OBNOVIMO HRVATSKU.

 

 

 

Prijavite se na HSZG newsletter: