+385 1 4886 296
 info@gbccroatia.org
           

HRVATSKE CESTE d.o.o.

Veliki

  Adresa: Vončinina 3, 10 000 Zagreb
  Telefon: 01/4722-555
  Web adresa: www.hrvatske-ceste.hr
  E-mail adresa: edo.kos@hrvatske-ceste.hr

 

Hrvatske ceste d.o.o., društvo s ograničenom odgovornošću, za upravljanje, građenje i održavanje državnih cesta, registrirano je i s radom je započelo 11.04.2001. kao jedan od dva pravna sljednika Hrvatske uprave za ceste.
 Društvo je u 100 % - tnom vlasništvu Republike Hrvatske.

 

 

Prijavite se na HSZG newsletter: