+385 1 4886 296
 info@gbccroatia.org
           

Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata

  Adresa: Meksička 1, 10000 Zagreb
  Telefon: +385 98 904 9550
  Web adresa: www.hdka.hr/
  E-mail adresa: hdka@hdka.hr

 

Hrvatsko društvo krajobraznih arhitekata (HDKA) je dobrovoljna, nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija, koja djeluje s ciljem afirmiranja i razvijanja krajobrazne arhitekture, održivog uređenja prostora, očuvanja i zaštite krajobraza, prirode i čovjekova okoliša te podizanja razine kvalitete življenja i kulture, a u skladu sa zakonom i moralnim vrijednostima.

HDKA je ravnopravni član Internacionalne federacije krajobraznih arhitekata (International federation of landscape architects, IFLA) i Europske federacije za krajobraznu arhitekturu (European federation for landscape architecture, EFLA).

Ciljevi Društva su:

-udruživanje krajobraznih arhitekata i stručnjaka na području krajobrazne arhitekture (krajobrazno oblikovanje, krajobrazno   planiranje, teorija i povijest krajobrazne arhitekture, prostornog planiranja, urbanističkog planiranja, krajobrazne ekologije i srodnih disciplina).
-zalaganje za promociju, te raznolik i kontinuirani razvoj krajobrazne arhitekture u Hrvatskoj,
-zalaganje za razvoj kulture prostora,
-zaštita prirodnih i kulturnih vrijednosti krajobraza Hrvatske,
-stručno usavršavanje članova,
-povezivanje, suradnja, razmjena ideja i iskustava s krajobraznim arhitektima iz Republike Hrvatske i inozemstva, kao i sa stručnjacima srodnih struka u Republici Hrvatskoj i inozemstvu (prostorni planeri, urbanisti, ekolozi, arhitekti, sociolozi, psiholozi, geografi, dizajneri interijera, pravnici, ekonomisti i drugi)

 

 

Prijavite se na HSZG newsletter: