+385 1 4886 296
 info@gbccroatia.org
           

HŽ Infrastruktura d.o.o.

Veliki

  Adresa: Mihanovićeva 12, 10 000 Zagreb
  Telefon: 01/3782-907
  Web adresa: www.hzinfra.hr
  E-mail adresa:

 

HŽ INFRASTRUKTURA društvo s ograničenom odgovornošću za upravljanje, održavanje i izgradnju željezničke infrastrukture registrirano je 29. prosinca 2006.g, kao jedan od četiri univerzalnih pravnih slijednika trgovačkog društva HŽ HRVATSKE ŽELJEZNICE društva s ograničenom odgovornošću.

Društvo je u 100 % - tnom vlasništvu Republike Hrvatske.

HŽ Infrastruktura d.o.o. organizacijski se temelji na odredbama Zakona o željeznici, Zakona o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava i Zakona o trgovačkim društvima, kao i na Izjavi o osnivanju društva HŽ Infrastruktura d.o.o.

Djelatnost društva je upravljanje željezničkom infrastrukturom, organiziranje i reguliranje željezničkog prijevoza, održavanje i osuvremenjivanje željezničke infrastrukture, njenu zaštitu, te poslovi izgradnje željezničke infrastrukture. Željezničkoj infrastrukturi pripadaju sljedeći željeznički infrastrukturni podsustavi: građevinski infrastrukturni podsustav, elektroenergetski infrastrukturni podsustav, prometni upravljački i signalno-sigurnosni infrastrukturni podsustav i ostali funkcionalni dijelovi i oprema željezničke infrastrukture

U skladu s ugovorom s vlasnikom, HŽ Infrastruktura d.o.o. je kao upravitelj željezničke infrastrukture u Republici Hrvatskoj obvezna ispunjavati zahtjeve vlasnika za kvalitetom i kapacitetom.

Željeznica je jedan od najučinkovitijih i ekološki najprihvatljivijih načina prijevoza ljudi i roba. Ona ima veliki potencijal za smanjenje utjecaja štetnih plinova na okoliš te za poboljšanje kvalitete života građana.

U HŽ Infrastrukturi d.o.o. se ulažu dodatni napori u cilju smanjivanja utroška energenata i vode, odnosno očuvanja okoliša.

 

 

Prijavite se na HSZG newsletter: