+385 1 4886 296
 info@gbccroatia.org
           

PPP centar d.o.o.

Mali

  Adresa: Mlinarska cesta 61a 10 000 Zagreb
  Telefon: 00385 1 5620-893
  Web adresa: www.pppcentar.com
  E-mail adresa: info@pppcentar.com

 

PPP Centar d.o.o. je tvrtka specijalizirana za pružanje konzultantskih usluga na području pripreme, planiranja i realizacije projekata po ugovornom obliku javnog privatnog partnerstva u građevinskom sektoru. Tvrtka pruža usluge edukacije, istraživanja te komercijalizacije projekata koji su temeljeni na integriranom pristupu u gospodarenju građevinama i upravljanju u različitim etapama realizacije i uporabe tijekom ekonomskog životnog vijeka građevina s naglaskom na smanjenje troškova vezanih uz utjecaj gradnje na okoliš.

Nudimo konzalting u svim područjima upravljanja projektima uključujući optimizaciju troškova održavanja i uporabe građevina, modeliranje životnih troškova građevina, razvoj specifikacija i „due diligence“ za klijente, banke i investitore. Nudimo klijentima donošenje optimalne odluke za investicijski projekt usredotočivši se ne samo na kapitalne troškove projekta, već i na ukupne životne troškove investicije, naročito u početnoj fazi projekta, kako bi se utvrdio povrat na uloženi kapital te analizirali i kvantificirali identificirani rizici investicijskog projekta.

Raspolažemo multidisciplinarnim timom stručnjaka s bogatim dugogodišnjim iskustvom u planiranju i realizaciji JPP i tradicionalnih projekata u graditeljstvu u Hrvatskoj i svijetu. To se naročito odnosi na:

-Izradu i pregled JPP studija izvedivosti i tehničkih studija;

-Izradu natječajne dokumentacije i savjetodavne usluge za područje javne nabave za JPP projekte;

-Kontrolu i upravljanje JPP ugovorima;

-Procjenu ukupnih životnih troškova za JPP projekte i tradicionalne projekte uključujući sve životne faze projekta (projektiranje, izgradnju, održavanje, uporabu i prijenos/transfer);

-Utvrđivanje optimalnih vrijednosti projekta (vrijednosti za novac) i analizu alternativnih varijanti;

-Utvrđivanje optimalne ravnoteže između ukupnih životnih troškova i svojstava građevina;

Sažeti popis usluga

-  Planiranje i upravljanje JPP i koncesijskim projektima

-  Komparator troškova javnog sektora (PSC)

-  Optimizacija ukupnih životnih troškova (WLC) i troškova životnog ciklusa (LCC) prema ISO 15686-5 standardu

-  Procjena i kontrola troškova

-  Upravljanje projektima i Upravljanje građevinama

-   Razvoj inovativnih IT Sustava

-   Istraživanje i razvoj inovativnih rješenja

Velika pažnja posvećena je kontinuiranoj edukaciji djelatnika i stručnjaka centra te kvalitetnom radnom okruženju, koristeći sofisticirana i tehnološki napredna dostignuća za svakodnevno obavljanje radnih zadataka. Istraživanje i razvoj je jedan od razvojnih prioriteta tvrtke, pogotovu u području ekonomskih, društvenih te okolišnih čimbenika koji utječu na ukupne životne troškove građevina. Radom na JPP projektima tvrtka je u suradnji s partnerima razvila sofisticirani alat za vrednovanje, praćenje i analizu ukupnih životnih troškova i analizu dobiti koji uključuje i elemente održivog razvoja, a sačinjen je od velikog niza podataka sakupljenih radom na projektima u Hrvatskoj i zemljama članicama EU (UK, Irska i dr.). Tvrtka je također razvila software koji omogućuje praćenje ključnih pokazatelja građevina u etapi uporabe (3P Power XPIs© ).

Prednosti u korištenju naših jedinstvenih aplikacija i baza podataka, mogu se sažeti u slijedećem:

-  Veća kvaliteta i ukupna vrijednost građevina

-  Integracija funkcionalnih područja i usluga u etapi uporabe s planiranjem i izvedbom radova

-  Kvalitetnije upravljanje rizicima

-  Isporučitelji roba i usluga “motivirani” za traženje optimalnih rješenja, za definirani životni vijek projekata

-  Plaćanje Naručitelja uključuje samo “stvarno isporučene” radove i usluge.

Područja interesa u istraživanju i razvoju su: Održivi razvoj, cjeloživotni troškovi, energetska učinkovitost, te projekti javno privatnog partnerstva. Sudjelujemo u realizaciji EU projekta „Cjeloživotno upravljanje održivom gradnjom“, (Transfer of Innovation, akronim: WhLMSC, više na: www.whole-life-construction.eu ). Surađujemo s velikim brojem javnih tijela u zemlji i inozemstvu vezano za promociju i suradnju svih sudionika u projektima javno privatnog partnerstva u regiji i svijetu održavajući seminare, radionice, stručne i znanstvene konferencije na temu javno privatnog partnerstva, te kao pozvani predavači na različitim pozvanim predavanjima.

 

 

Prijavite se na HSZG newsletter: