+385 1 4886 296
 info@gbccroatia.org
           

REGEA

  Adresa: Andrije Žaje 10; 10000 Zagreb
  Telefon: +385 (0)1 3098 315
  Web adresa: http://www.regea.org/
  E-mail adresa: info@regea.hr

 

REGEA je regionalna energetska agencija i prepoznati centar znanja i izvrsnosti s referencama i projektima na području cijele Europske unije, osnovana još 2008. godine od strane Grada Zagreba, Karlovačke, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije.

Djelokrug rada obuhvaća:

• podršku u razvoju i provedbi nacionalnih, regionalnih i lokalnih investicijskih projekata s područja energetike (npr. energetska obnova i izgradnja zgrada)
• izradu dugoročnih strategija, programa energetske učinkovitosti i akcijskih planova (npr. državne strategije, SMART City strategije, SEAP-i i SECAP-i…)
• razvoj inovativnih mehanizama financiranja energetskih projekata kao što su Ugovor o energetskom učinku – ESCO model i Javno-privatno partnerstvo – JPP
• izradu studijskih podloga, tehničkih proračuna i analiza, studija izvodljivosti i predizvodljivosti, poslovnih planova i ostalih financijskih analiza
• upravljanje projektima gradnje, stručni i tehnički nadzor energetske preglede,
• energetsko certificiranje obrazovanje i promicanje najbolje prakse,
• izradu obrazovnih publikacija provedbu promotivnih i crowdfunding kampanja.

REGEA is a regional energy agency and a recognized center of knowledge and excellence with references and projects implemented across the European Union. It was established back in 2008 by the City of Zagreb, Karlovac County, Krapina-Zagorje County and Zagreb County.

Its activities include:
• Supporting the development and implementation of national, regional and local energy investment projects (e.g. building energy renewal and construction).
• Developing long-term strategies, energy efficiency programmes and action plans (e.g. national strategies, SMART City strategies, SEAPs and SECAPs…).
• Developing innovative mechanisms for financing energy projects such as Energy Performance Contract – ESCO model and Public-Private Partnership – PPP.
• Preparing background papers, technical calculations and analyses, feasibility and pre-feasibility studies, business plans and other financial analyses.
• Construction project management, supervision and technical supervision.
• Energy examinations, energy certifications.
• Education and promotion of best practice, issuing educational publications.
• Launching promotional and crowdfunding campaigns.

 

 

 

Prijavite se na HSZG newsletter: