+385 1 4886 296
 info@gbccroatia.org
           

Sveučilište u Splitu - Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije

  Adresa: Matice hrvatske 15, 21000 Split
  Telefon: +385 21 303 333
  Web adresa: www.gradst.hr
  E-mail adresa: dekan@gradst.hr

 

Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitu sastavnica je Sveučilišta u Splitu. Obavlja djelatnost visokog obrazovanja, znanstvene, stručne i umjetničke djelatnosti u skladu sa zakonom i Statutom. U okviru djelatnosti visokog obrazovanja Fakultet organizira i izvodi sveučilišni, stručni i doktorski studij kvalitetom sukladan standardima i europskom stečevinom u području visokog obrazovanja. Fakultet je promotor znanstvenih istraživanja u području tehničkih znanosti u disciplinama koje su u najširem smislu povezane s građevinarstvom, arhitekturom, geodezijom i geoinformatikom s težnjom da se njegova prepoznatljivost, koja je već poznata i priznata u široj regiji, još više proširi. U tom smislu potiču se sve aktivnosti koje vode uključivanju naših znanstvenika u europski i svjetski istraživački prostor. Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije ulaže velike napore u uspostavi kolaborativnih projekata te osim suradnje s najvećim tvrtkama u regiji, surađuje i s lokalnim državnim tijelima i na taj način promiče svoju ulogu u društvu. Neposrednu primjenu svoje znanstvene izvrsnosti Fakultet ostvaruje kroz nastavnu djelatnost na svojim preddiplomskim, diplomskim studijima građevinarstva, arhitekture, te geodezije i geoinformatike, kao i u okviru svog poslijediplomskog studija građevinarstva. Fakultet danas ima 1550 upisanih studenata, a od osnutka, akademske godine 1971./72. do kraja akademske godine 2012./13. studij su završilo 2700 studenata.
www.gradst.hr
 
 
Faculty of Civil Engineering, Architecture and Geodesy is a scientific-teaching component of the University of Split and the reason for its establishment is the conduction of higher education tasks as well as scientific, professional and artistic operations in accordance with the law and its Statute. Within the scope of higher education activities Faculty organises and carries out University and Professional Studies that are in the widest sense connected to civil engineering, architecture, geodesy and geoinformatics with the tendency to further expand its recognisability which is already well known in the wider region. With that in mind, activities are enticed which lead to the involvement of our scientists in the European and global research area. Faculty of Civil Engineering, Architecture and Geodesy invests great efforts to establish collaborative projects and along with the cooperation with the largest companies in the region also cooperates with local and state bodies hence promoting its role in society. The Faculty directly implements its scientific excellence through educational activities on all of its Undergraduate and Graduate Studies of Civil Engineering, Architecture, Geodesy and Geoinformatics as well as within the scope of its Postgraduate Study of Civil Engineering.
Today, the Faculty has 1550 enrolled students, and from Academic year 1971/72 by the end of Academic year 2012/13, Studies were completed by 2700 students.
www.gradst.hr/eng 

 

 

Prijavite se na HSZG newsletter: