+385 1 4886 296
 info@gbccroatia.org
           

VITA PROJEKT d.o.o. za projektiranje i savjetovanje u zaštiti okoliša

Mali

  Adresa: HR-10000 Zagreb, Ilica 191
  Telefon: 385 (0)1 3774 240
  Web adresa: www.vitaprojekt.hr
  E-mail adresa: info@vitaprojekt.hr

 

VITA PROJEKT d.o.o. je projektantsko-konzultantska tvrtka fokusirana na projekte krajobrazne arhitekture u zelenoj gradnji i savjetovanje u široj sferi zaštite okoliša. Tvrtka je ovlaštena od Ministarstva zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša i ekološke mreže. Zapošljavamo ovlaštene inženjere strukovnih područja krajobrazne arhitekture i građevinarstva te stručnjake s područja eko-inženjerstva, biologije, ekologije i geografije. Djelatnici tvrtke posjeduju LEED Green Associate i Airport Carbon Accreditation Approved Verifier certifikate. Imamo bogato radno iskustvo kroz izradu više od 50 idejnih, glavnih i izvedbenih projekata krajobrazne arhitekture različitih stupnjeva složenosti (autoceste, odlagališta, sustavi odvodnje, biljni uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, kišni vrtovi, parkovi, šetnice, kampovi, poučne staze, vjerski objekti, trgovački centri...) te vođenje i izradu Elaborata i Studija o utjecaju na okoliš za više od 50 različitih zahvata (zračne luke, morske luke, autoceste, plinovodi, termoelektrane, vjetroelektrane, hidroelektrane, sustavi navodnjavanja i odvodnje, uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, regulacijske i zaštitne građevine, farme, golf igrališta...).

 

U području projektiranja i savjetovanja u zelenoj gradnji pružamo slijedeće usluge:

-Izradu projektne dokumentacije za sve oblike zelenih površina; intenzivne i ekstenzivne vrtove, krovne vrtove, vertikalne vrtove, kišne vrtove, dječja igrališta, parkove, šetnice i dr.

-Izračun i verifikaciju ugljičnog otiska građevine (carbon footprint)

-Projektantsku i savjetodavnu podršku pri LEED certifikaciji građevina

 

U području stručnih poslova zaštite okoliša pružamo usluge izrade:

-Studija o utjecaju na okoliš

-Studija prihvatljivosti za ekološku mrežu NATURA2000

-Elaborata za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš

-Elaborata o utvrđivanju mjerila u postupku ishođenja znaka zaštite okoliša »Prijatelj okoliša« i znaka „EU Ecolabel“

-Posebnih elaborata i izvješća za potrebe ocjene stanja sastavnica okoliša

-Projekcija emisija, izvješća o provedbi politike i mjera smanjenja emisija i nacionalnog izvješća o promjeni klime

 

 

 

 

Prijavite se na HSZG newsletter: