+385 1 4886 296
 info@gbccroatia.org
           

Pozivamo Vas na sudjelovanje na simpoziju „Energy Efficient Building Design and Legislation“


  LOKACIJA: U sklopu RILEM Spring Convention and Sustainable Materials, Systems and Structures SMSS 2019   POČETAK: 18.03.19, 09:00h   •     ZAVRŠETAK: 22.03.19, 13:00h

Koristimo priliku da Vas ovim putem obavijestimo i pozovemo na sudjelovanje na simpoziju „Energy Efficient Building Design and Legislation“ koji će biti organiziran u sklopu međunarodne konferencije RILEM Spring Convention and Sustainable Materials, Systems and Structures SMSS 2019 od 18. – 22. ožujka 2019. Također Vas molimo da obavijest proslijedite svojim članovima.

Organizator konferencije je Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, koji će upravo 2019. godine proslaviti 100.-godišnjicu svog postojanja!

Za organizaciju simpozija „Energy Efficient Building Design and Legislation“ zaduženi su prof. Ivana Banjad Pečur i Marina Bagarić sa Zavoda za materijale Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Kao vanjski pozvani član u organizaciji simpozija sudjeluje prof. Hartwig M. Künzel sa Fraunhofer Instituta za Građevinsku fiziku iz Holzkirchena, Njemačka.

Znanstveni odbor čine vrhunski domaći i međunarodni stručnjaci različitih tehničkih struka, čime se na prvo mjesto stavlja interdisciplinarnost što je upravo i glavno obilježje današnjih pametnih zgrada i zgrada gotovo nulte energije kojima težimo. Pozvani predavač je koordinator CA EPBD Usmjerene akcije za implementaciju Direktive o energetskim svojstvima zgrada Jens Laustsen (DEA, Danska), stručnjak koji je temeljito upoznat i sudjeluje u kreiranju europske politike u sektoru zgradarstva.

Područja od interesa u sklopu simpozija „Energy Efficient Building Design and Legislation“ su redom:

 • Heat, air and moisture transfer – Assessment of the hygrothermal performance of materials, systems and whole buildings
 • Thermal energy storage capacity inclusion for building energy optimisation
 • The next generation of high efficiency materials and components
 • Advanced building envelope systems and construction technologies
 • Low energy-, Nearly zero-, Plus-, and Clean-energy buildings
 • Smart buildings: Interactive and adaptive built environment (intelligent monitoring and management systems)
 • High energy performing renovation and conservation of buildings
 • Indoor climate – Thermal comfort, Indoor air quality, Lightening concepts, Acoustics, Visual comfort, Mould growth risk, Human health
 • Ventilation strategies, air movement, air-tightness of buildings
 • Occupants behaviour and impact on building performance
 • Calculated vs. real energy consumption – Causes of discrepancies, Bridging the gap
 • Renewable energy sources and management of innovative energy and power generation
 • Building Information Modelling (BIM) for enhancing energy performance of buildings
 • Building Resilience: Adapting to urban climate and climate change
 • Legal framework and policy instruments for implementation of energy directives

 

Potporu simpoziju pružio je i međunarodno renomirani časopis Journal of Building Physics, koji će autore odabranih radova prezentiranih u sklopu simpozija pozvati na dostavu proširenih radova (post-conference publication).

Više informacija o konferenciji možete pronaći u kratkoj brošuri  te u interaktivnom Newsletteru u nastavku maila i službenoj internet stranci konferencije.

 

Pozivamo Vas da nam se pridružite i s ostalim vrhunskim stručnjacima podijelite svoje iskustvo te doprinesete raspravi koja će zasigurno pripomoći u unapređenju sektora zgradarstva i općenito izgrađenog okoliša.

 

 

Prijavite se na HSZG newsletter: