+385 1 4886 296
 info@gbccroatia.org
           

9. BIM, energetsko modeliranje i rasvjeta


 

Kroz ovaj modul biti će pokriveno nekoliko tema.

Energetsko modeliranje zgrada i HVAC sustava u zgradama. Prezentacija će dati uvod u korištenje naprednih računalnih alata za energetsko modeliranje zgrada i HVAC sustava u zgradama. Na konkretnim primjerima će biti prikazane razlike u rezultatima između detaljnih računalnih simulacija i proračuna po nacionalnom algoritmu te primjeri analiza u kojima je bitno korištenje detaljnih simulacija.

Modeliranje dinamičkog ponašanja termotehničkih sustava. Prezentacija će dati prikaz korištenja računalnog programa za modeliranje dinamičkog ponašanja termotehničkih sustava na konkretnom primjeru daljinskog sustava hlađenja u Gradu Zagrebu.

Predavanje usmjereno na razumijevanje osnovnih elemenata zdrave unutarnje klime kao što su dnevna svjetlost, svjež zrak, termalna udobnost i potrošnja energije te dostupnih alata za simulacije i analizu projekata – VELUX Daylight Visualizer i VELUX Energy and Indoor Climate Visualizer, biti će prezentirano od strane tvrtke Velux Hrvatska.

Kroz predavanje o sustavima rasvjete obradit će se osnovni pojmovi, karakteristične svjetiljke, osnove regulacije te pojedini primjeri i usporedbe sa ciljem dobivanja cjelovitije slike u kontekstu zelene gradnje.

 

 

 

Gianmarco Ćurčić Baldini dolazi iz privatnog poduzetništva. Osnivač je i vlasnik tvrtke Baldinistudio d.o.o. koja se bavi projektiranjem u arhitekturi, razvojem i implementacijom BIM sustava te naprednim računalnim tehnologijama integriranog projektiranja.

Područje djelovanja: 

  • Arhitektonsko projektiranje, posebice izvedbeni projekti
  • 5D BIM projektiranje
  • Koordinacijski planovi i integracija svih projekata u virtualni model zgrade
  • Rendering i animacije
  • Mjerenje postojećeg stanja i integracija podataka u FM sustave

 

Po završetku studija zapošljava se na Fakultetu strojarstva i brodogradnje gdje upisuje i doktorski studij. U okviru nastavne djelatnosti sudjeluje u izvođenju kolegija: Hlađenje i dizalice topline, Projektiranje rashladnih sustava, Stapni kompresori, Termoekologija, Grijanje i klimatizacija, te na kolegijima: Sustainable Energy Utilization i Applied Refrigeration and Heat Pump Technology na međunarodnom poslijediplomskom studiju Sustainable Management Engineering u okviru programa TEMPUS. Bio je angažiran na projektu “Gospodarenje energijom”, a zatim na projektu “Sustav ekoloških radnih tvari u rashladnoj i klima tehnici” te na projektu „Dizalice topline s korištenjem tla kao obnovljivog toplinskog spremnika”. U sklopu Programa hrvatskog inovacijskog tehnologijskog razvitka (HITRA), radi i uspješno završava dva projekta: „Sustainable HVAC systems in tourism accommodation facilities“, 2003.-2004. i „Development and construction of an indirect cooling Ice storage prototype with refrigeration capacity of 400-7000 kWh“, 2005-2007. Radi na stručnim projektima iz područja rashladne tehnike, dizalica topline, grijanja i klimatizacije. U okviru međunarodnog projekta “Refrigerant Management Plan” uključen je kao predavač-instruktor u održavanje seminara “Gospodarenje rashladnim sredstvima” i provođenja programa ”The terminal phase out management plan for CFCs and HCFCs in Croatia”. Tijekom poslijediplomskog studija u više navrata boravi na usavršavanju u inozemstvu, na Sveučilištu u Padovi, Dipartimento di Fisica Technica, i na Royal Institute of Technology, Stockholm, Švedska. Na doktorski studij na području dinamičkih sustava za proizvodnju, skladištenje i prijenos rashladne energije putem leda i mješavina leda i sekundarnih hladila, odlazi u prosincu 2006. godine na Royal Institute of Technology (Kungliga Tekniska Högskolan), gdje je i doktorirao u listopadu 2009. godine. Od 2009. savjetnik je Ministarstva zaštite okoliša te Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost pri provedbi međunarodnog projekta “Ukidanje potrošnje HCFC-a u Republici Hrvatskoj” Organizacije Ujedinjenih naroda za industrijski razvitak (UNIDO) u području zaštite ozonskog sloja i klime. U lipnju 2011. godine imenovan je od strane Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva za člana Tehničkog odbora za rashladnu i klima tehniku te dizalice topline (Refrigeration Technical Options Committee – Air Conditioning and Heat Pumps) pri UNEP kao nacionalni stručnjak u tom području. Od 2012. godine sudjeluje na projektu „Istraživanje i promocija plitkih geotermalnih potencijala u Republici Hrvatskoj – GeoMapping“ istraživanje regionalnih svojstava plitkih geotermalnih potencijala tla na teritoriju Republike Hrvatske te širenje svijesti i znanja o tehnologiji dizalica topline povezanih s tlom kao obnovljivim izvorom energije. Istraživanja su provedena na 8 lokacija za potrebe grijanja i hlađenja izgrađenih prostora korištenjem dizalica topline koje su pomoću bušotinskih izmjenjivača topline povezane s tlom kao toplinskim izvorom ili ponorom (www.geothermalmapping.fsb.hr). Od osnutka Hrvatske udruge za rashladnu, klima tehniku i dizalice topline (HURKT) voditelj je obrazovnog centra, a od lipnja 2014. godine član je Predsjedništva Udruge. U dosadašnjem radu i suradnji s gospodarstvom izradio je više od 120 stručnih projekta, stručnih mišljenja i studija. Aktivan je član i predstavnik RH pri Internacionalnom institutu za hlađenje.

 

Marko Bišćan - Diplomirao je 2007. godine na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilište u Zagrebu. Uz to, završio je niz programa dodatnog usavršavanja, prije svega u segmentu provođenja energetskih pregleda, čime je ovlašten za provođenje energetskih pregleda u zgradarstvu, javnoj rasvjeti i velikim poduzećima. U razdoblju 2007.-2008. godine bio je zaposlen na Fakultetu elektrotehnike i računarstva na projektima provođenja energetskih pregleda. Od 2008. do početka 2011. godine radi u UNDP-u na projektu „Uklanjanje barijera za energetsku efikasnost u Hrvatskoj“. Od 2011. godine zaposlen je na Energetskom institutu Hrvoje Požar. Od 2008. godine aktivno i predaju u sklopu projektnih aktivnosti poput UNDP-ovog „Tečaj za energetske savjetnike“, Izobrazba za stručno osposobljavanje i obvezno usavršavanje osoba koje provode energetske preglede i/ili energetsko certificiranje zgrada, program usavršavanja za osobe koje su ovlaštene za provođenje energetskih pregleda građevina, EUREM programa, edukacije energetskih savjetnika i energetskih suradnika u javnom sektoru za potrebe sustavnog praćenja gospodarenja energijom i slično. Uz navedeno sudjeluje u raznim projektima na području energetske učinkovitosti poput energetskih pregleda, izrade provedbenih planova i nacionalnih programa, EU projekata, projekata sustavnog gospodarenja energijom, izradi legislative, rad sa mjernom opremom te izrada raznih analiza i izvještaja o provedenim uslugama mjerenja i verifikacije postignutih ušteda nakon realizacije mjera povećanja energetske efikasnosti.

 

Dr. sc. Jasna Jelinek, ing.arh., unutar tvrtke VELUX Hrvatska d.o.o. radi na razvoju održivog stanovanja u suradnji sa strukovnim udruženjem Active House Alliance, koja udobnost i zdravlje korisnika te utjecaj zgrada na okoliš stavlja ravnopravno sa zahtjevima za energetskom učinkovitošću. Važni parametri za postizanje zdrave unutarnje klime unutar zgrada su dnevna svjetlost, svjež zrak i termalna udobnost. To su, uz projekte Model Home 2020, glavne teme redovitih online predavanja (webinara) koje organizira kao predavač u sklopu Stalnog stručnog usavršavanja pri Hrvatskoj komori arhitekata.

Pokrovitelji - platinasti

Pokrovitelji - srebrni

POSLOVNI ČLANOVI

Prijavite se na HSZG newsletter: