+385 1 4886 296
 info@gbccroatia.org
           

11. Pametne zgrade & održivi promet


 

Modul će istaknuti gospodarenje energijom kao jedan od dokazanih načina za uklanjanje barijera za primjenu mjera energetske učinkovitosti. Sustavno gospodariti energijom znači pratiti potrošnju energije tako da u svakom trenutku znamo odgovore na sljedeća pitanja: GDJE i KAKO trošimo energiju?; KOJE energente trošimo? – Električna energija, plin, loživo ulje, drvo,toplinsku energiju, a u energente ubrajamo i vodu; KOLIKO energije trošimo?; TKO je zadužen za gospodarenje energijom? te KAKO gospodariti energijom?.  Prvi zakon koji definira gospodarenje energijom i EE Gospodarenje energijom je: “Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji”, NN 152/08, a članak 18 ističe da gospodarenje energijom uključuje: analizu potrošnje energije najmanje jednom godišnje; periodičko provođenje energetskih pregleda i certificiranje zgrada; donošenje programa EnU i provođenje mjera EnU; vođenje informacijskog sustava za EnU, posebno za nadzor nad potrošnjom energije – poseban pravilnik te dostavljanje podataka o potrošnji energije MINGORP-u i FZOEU-u. Glavni razlozi za uvođenje SGI (Sustavno gospodarenje energijom) su: održivo poslovanje koje smanjuje potrošnju resursa i emisija, zatim smanjenje troškova za energente što osigurava konkurentnost, i poboljšavanje općeg dojma u javnosti dokumentiranjem ekološkog pristupa potrošnji energije. A glavni ciljevi: otkrivanje slabih točaka rada sustava, smanjenje rizika psolovanja, smanjenje troškvoa za energente, sukladnost strateškom razvoju, dodatna motivacija zaposlenika, društvena odgovornost - informiranje javnosti i medija.

Dodatno, modul će obraditi i sljedeće teme: mjerenje kao preduvjet upravljanju; HRN ISO 15232 - energijske značajke zgrade; cjelovita rješenja u zgradarstvu; nove komunikacijske tehnologije na primjeru sustava daljinskog očitanje potrošnje energije (LoRa, NB-IoT); te optimizacija potrošnje energije stare upravne zgrade HEP d.d.. 

Nadalje, kroz ovo predavanje biti će istaknute ključne komponenete koje će polaznicima olakšale sljedeće: bolje razumjevanje promjenljive prirode posla, mogućnost opisivanja i prepoznavanja zelenog radnog mjesta te mogućnost izrade programa za zeleni ured na vlastitom radnom mjestu, zatim opisivanje mogućnosti i prepreke za stvaranje zelenih radnih prostora te predlog komponenti za dizajn zelenog radnog prostora. 

 
 
 

Diplomirala je 1998. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilište u Zagrebu, na termotehničkom smjeru. Magistrirala je 2002. na međunarodnom poslijediplomskom studiju “Sustainable Energy Engineering” na Zavod za energetiku Kraljevske visoke tehničke škole (KHT) u Stockholmu (Švedska), na kojoj je i doktorirala 2006. godine iz područja energetske učinkovitosti i gospodarenja energijom. Uz to, završila je niz program dodatnog usavršavanja. U razdoblju 1998.-2007. godine bila je znanstvena novakinja na Zavodu za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku FSB-a, dok je 2006-2012. godine radila u UNDP-u, najprije kao nacionalna konzultantica za sustave grijanja , hlađenja i klimatizacije, a zatim i kao voditeljica Programa Vlade „Dovesti svoju kuću u red“. U svibnju 2012. godine imenovana je direktoricom HEP ESCO-a. Autorica je 20-ak znanstvenih i stručnih radova, a kao urednica i autorica sudjelovala je u izradi šest publikacija (knjiga, priručnika i brošura) iz područja energetske učinkovitosti. Potpredsjednica je Upravnog odbora Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju, članica Osnivačke skupštine Hrvatske udruge za rashladnu i klima tehniku i dizalice topline. Vanjski je predavač na Tehničkom veleučilištu u Zagrebu na predmetu Gospodarenje energijom. 

 

Diplomirao je 1998. godine na Fakultetu strojarstva i brodogradnje Sveučilište u Zagrebu, na smjeru strojarske konstrukcije. Magistrirao je na istom fakultetu, na Zavodu za energetska postrojenja na usmjerenju plin i plinska tehnika. Uz to, završio je niz programa i tečajeva stručnog usavršavanja kao što su međunarodni seminar RETScreen, prodaja energetskih usluga (Professional energy sales, SIEMENS) i tečajeve za energetsko certificiranje (Modul 1, 2 i 3). U razdoblju 1998.-2006. godine radio je kao znanstveni novak na Zavodu za energetska postrojenja, te Zavodu za termodinamiku, toplinsku i procesnu tehniku FSB-a. U periodu od 2006.-2013. godine radio u SIEMENS-u u divizijama Tehnologija za zgradarstvo, te Mobilnost i logistika na raznim pozicijama od prodajnog inženjera za sustave automatske regulacije u zgradarstvu do rukovoditelja prodaje i rukovoditelja odjela za upravljanje životnim ciklusima u zgradama. Kasnije i na pozicijama rukovoditelja gospodarenja energijom prema EN16001:2009 (Sustav upravljanja energijom), te odjela za javnu rasvjetu. Od 2013. godine radi na mjestu direktora sektora za sustavno gospodarenje energijom, upravljanje i mjerenja HEP ESCO-a. Autor je više znanstvenih i stručnih radova, te nekoliko studija. Voditelj je brojnih projekata energetske učinkovitosti na energetskim sustavima zgrada u Hrvatskoj i inozemstvu, projekata sustava daljinskih očitanja potrošnje energije (Hrvatska, Slovenija i Rusija), te europskih projekata (SUNSHINE i 3Smart u dijelu zgrade). Predstavnik je Republike Hrvatske pri Europskoj asocijaciji nacionalnih mjeriteljskih instituta – EURAMET (2006.), član Upravnog odbora Savjeta za zelenu gradnju u Hrvatskoj (siječanj-ožujak 2011.), član AEE (Association of Energy Enginneers), te certificirani stručnjak za mjerenje i verifikaciju (CMVP) i korištenje RETScreen-a (CRU).

 

Domagoj Puzak, as a e-mobility Team leader in HEP Group has been a part of comprehensive e-mobility market development in Republic of Croatia, from regulative and technical aspects. Current activities include coordinating of existing charging infrastructure management and development projects mostly connected to EU co-financed projects with international project partners. After more than 10 years of experience in power market and development projects, e-mobility turned out big focus for not only HEP and other power utilities, but also for petrol companies and every market participant interested in sustainable development on all business fields.

 

 

Pokrovitelji - platinasti

Pokrovitelji - srebrni

POSLOVNI ČLANOVI

Prijavite se na HSZG newsletter: