+385 1 4886 296
 info@gbccroatia.org
           

4. Mogućnosti financiranja zelenih zgrada


 

Modul će obuhvatiti sljedeće teme: mogućnosti financiranja projekata energetske učinkovitosti, utjecaj projekata energetske učinkovitosti na novčani tok investitora, bankarski proizvodi koji se traže u natječajima za dodjelu bespovratnih sredstava, projekti energetske učinkovitosti - isplativost i rokovi povrata investicije. Zatim, održano će biti predavanje na temu: Ukupna životna vrijednost građevina i izračun Troškovno Optimalne Varijante, te ANALIZA CJELOŽIVOTNIH TROŠKOVA ODRŽAVANJA I EKSPLOATACIJE GRAĐEVINE VISOKOGRADNJE – Case Study i nZEB i izračun Cjeloživotnih troškova, Izbor Optimalne varijante, kriteriji za izračun Optimalne varijante. FZOEU će obraditi teme: Uloga Fonda u poticanju energetske učinkovitosti, programi energetske obnove i mogućnosti financiranja, Energetska obnova zgrada – financiranje iz EFRR-a. a A na kraju će biti obrađene i teme: Europski strukturni i investicijski fondovi: čemu služe i prema čemu su usmjereni, proces „Upravljanje projektnim ciklusom“ kao alat za planiranje, organiziranje, koordinaciju i kontrolu koji je primjenjiv za „male“ projekte ali i za „velike“ programe financiranja, logika intervencije kao alat za utvrđivanje ciljeva, mjera (aktivnosti), potrebnih resursa za provedbu mjera i za dokazivanje njihove provedbe, uvjeti prihvatljivosti prijavitelja i projekta (eliminacijski uvjeti), kriteriji odabira (za ocjenjivanje kvalitete projekata i njihovo rangiranje)

 

 

SAŠA MARENJAK

 • Doktorski studij:    Upravljanje PPP-PFI  projektima (bolnice i škole),

Optimizacija ukupnihživotnihtroškova građevina, (2000-2004),Dundee University, Velika Britanija

 • Magistarski studij:  Upravljanje projektima – planiranje i kontrola

troškova i vremena (1993-1996), Građevinski fakultet Zagreb

 • Sveučilišni studij:     Dipl.ing.građ.   (1985-1990), Građevinski fakultet
 •  
 • PPP Group for Europe –IPFA (International Project Funding

Association) – član

 • Hrvatska udruga za upravljanje projektima – suosnivač i član
 • Područje – Upravljanje programima i projektima, Standardi održivosti, Ukupni životni troškovi  i Javno Privatno Partnerstvo
 • Redoviti Profesor – Građevinski Fakultet Osijek (predmeti: Cjeloživotna eksploatacija građevina, Gospodarenje Građevinama, Ukupni životni troškovi građevina i dr.)
 • Direktor PPP Centra
 • DGNB Konzultant – ovlašteni Konzultant Njemačkog Savjeta za Zelenu Gradnju prema DGNB Metodologiji za ocjenu Održivosti Građevina
 • IPMA „B“  – certificirani Voditelj Projekata
 • 2012 -  2014    EU projekt (suradnik) pod  nazivom: Upravljanje održivom gradnjom tijekom cijelog životnog vijeka građevine (WhLMSC-Whole Life Management of Sustainable Construction).
 • 2005-2018 god – Voditelj Projekta izgradnje i dogradnje osnovnih i srednjih škola, sportskih dvorana i bolnica po ugovornom obliku JPPa u kojima javni partner plaća naknadu za isporučene usluge, Projekti u RH i Velikoj Britaniji

 

Jasmina Smokvina je voditeljica projektnog tima održive gradnje u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. U Fondu je zaposlena od 2011. godine na projektima sufinanciranja rekonstrukcija, energetskih obnova i izgradnje niskoenergetskih zgrada, te za područje održive gradnje organizira provedbu natječaja Fonda i vodi stručna povjerenstva za evaluaciju projekata. Nakon diplome Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu bavi se urbanizmom, a potom prelazi u projektantske vode. 2002. godine završava magistarski studij prostornog planiranja, urbanizma i parkovne arhitekture pri matičnom fakultetu. Kroz 20 godina projektiranja stambenih i komercijalnih projekata, ponajviše u turizmu, stječe veliko znanje i iskustvo u struci. Kontinuirano se stručno usavršava te sudjeluje kao govornik na mnogobrojnim skupovima i stručnim događanjima iz područja zelene i održive gradnje. Polaznica je 4. generacije edukativnog programa Green Building Professional te nositeljica ovlaštenja za energetsko certificiranje zgrada Modul 1 i 2.

Pokrovitelji - platinasti

Pokrovitelji - srebrni

POSLOVNI ČLANOVI

Prijavite se na HSZG newsletter: