+385 1 4886 296
 info@gbccroatia.org
           

3. Mogućnosti financiranja zelenih zgrada, LCA i uvod u održive materijale


 

Modul će obuhvatiti sljedeće teme: mogućnosti financiranja projekata energetske učinkovitosti, utjecaj projekata energetske učinkovitosti na novčani tok investitora, bankarski proizvodi koji se traže u natječajima za dodjelu bespovratnih sredstava, projekti energetske učinkovitosti - isplativost i rokovi povrata investicije. Zatim, održano će biti predavanje na temu: Ukupna životna vrijednost građevina i izračun Troškovno Optimalne Varijante, te ANALIZA CJELOŽIVOTNIH TROŠKOVA ODRŽAVANJA I EKSPLOATACIJE GRAĐEVINE VISOKOGRADNJE – Case Study i nZEB i izračun Cjeloživotnih troškova, Izbor Optimalne varijante, kriteriji za izračun Optimalne varijante. FZOEU će obraditi teme: Uloga Fonda u poticanju energetske učinkovitosti, programi energetske obnove i mogućnosti financiranja, Energetska obnova zgrada – financiranje iz EFRR-a. a A na kraju će biti obrađene i teme: Europski strukturni i investicijski fondovi: čemu služe i prema čemu su usmjereni, proces „Upravljanje projektnim ciklusom“ kao alat za planiranje, organiziranje, koordinaciju i kontrolu koji je primjenjiv za „male“ projekte ali i za „velike“ programe financiranja, logika intervencije kao alat za utvrđivanje ciljeva, mjera (aktivnosti), potrebnih resursa za provedbu mjera i za dokazivanje njihove provedbe, uvjeti prihvatljivosti prijavitelja i projekta (eliminacijski uvjeti), kriteriji odabira (za ocjenjivanje kvalitete projekata i njihovo rangiranje)

 

 

Sandro Vlačić je 2006. godine diplomirao na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i od tada se profesionalno razvijao u industriji građevinskih materijala u međunarodnim kompanijama na različitim pozicijama koje su uključivale razvoj inovativnih proizvoda I usluga, tehničko savjetovanje i vođenje prodaje. Od 2018. radi na poziciji voditelja prodaje u tvrtki Ytong porobeton d.o.o., a prije toga je bio zaposlen u tvrtkama Holcim d.o.o. i Rockwool Adriatic d.o.o. Za vrijeme studiranja sudjelovao je u izradi nekoliko projekata sanacije odlagališta otpada u sklopu projektantskog biroa, a dodatno se usavršavao u područjima zelene gradnje (DGNB,LEED,GBPRO), energetske učinkovitosti i EU projekata. Od 2013. godine član je upravnog odbora Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju te je održao više predavanja na temu zelene javne nabave i održivom upravljanju resursima.

 

Kajo Ferić je diplomirani inženjer građevinarstva s dugim iskustvom vezanim uz građevinske materijale. Nakon što je diplomirao 1996. godine na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu zaposlio se u Institutu građevinarstva Hrvatske gdje je radio na ispitivanjima građevinskih materijala. Posebno se bavio ekspertizama stanja postojećih građevina i njihovom trajnošću kao i trajnošću samih materijala. Povremeno se pored rada u IGH bavio nastavnom djelatnošću na Sveučilištu i Veleučilištu u Splitu. 2005. godine se zapošljava u tvrtki CEMEX Hrvatska. Trenutno obavlja funkciju Koordinatora za razvoj novih proizvoda i građevinskih rješenja. Od 2009. godine se aktivno uključuje u rad Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju. Stječe GBPro certifikat kao sudionik prve generacije polaznika edukativnog programa „Green Building Professional“ te je i certificirani Savjetnik DGNB sustava certificiranja zgrada. Sudjelovao je u projektu razvoja novog sveučilišnog diplomskog studija zelene gradnje u mediteranskom području kojeg je nositelj bio Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu.

 

Jasmina Smokvina je voditeljica projektnog tima održive gradnje u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. U Fondu je zaposlena od 2011. godine na projektima sufinanciranja rekonstrukcija, energetskih obnova i izgradnje niskoenergetskih zgrada, te za područje održive gradnje organizira provedbu natječaja Fonda i vodi stručna povjerenstva za evaluaciju projekata. Nakon diplome Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu bavi se urbanizmom, a potom prelazi u projektantske vode. 2002. godine završava magistarski studij prostornog planiranja, urbanizma i parkovne arhitekture pri matičnom fakultetu. Kroz 20 godina projektiranja stambenih i komercijalnih projekata, ponajviše u turizmu, stječe veliko znanje i iskustvo u struci. Kontinuirano se stručno usavršava te sudjeluje kao govornik na mnogobrojnim skupovima i stručnim događanjima iz područja zelene i održive gradnje. Polaznica je 4. generacije edukativnog programa Green Building Professional te nositeljica ovlaštenja za energetsko certificiranje zgrada Modul 1 i 2.

Pokrovitelji - platinasti

Pokrovitelji - srebrni

POSLOVNI ČLANOVI

Prijavite se na HSZG newsletter: