+385 1 4886 296
 info@gbccroatia.org
           

7. Održivi materijali, LCA, EPD, projektiranje drvenih zgrada


 

Građevinska industrija jedna je od najintenzivnijih industrija po korištenju materijala i prirodnih resursa koji su neophodni za njihovu proizvodnju. Građevine su izgrađene od materijala različitog porijekla i  namjene čiji  je proizvodni proces, počevši od ekstrakcije sirovine  preko transformacije u finalni proizvod i odlaganja u okoliš na kraju životnog vijeka, odgovoran  za značajan dio globalnog utjecaja na okoliš od strane suvremenog društva. 

Neka o pitanja na koja će se kroz predavanje pokušati dati odgovor:

  • Koje su faze životnog vijeka građevine i kakav je njihov utjecaj na okoliš?
  • Kako smanjenjiti utjecaja na okoliš građevinske industrije i procesa izgradnje?
  • Što definiraju mjerila zelene javne nabave?

ECO-SANDWICH® fasadni sustav rezultat je istraživanja na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i suradnje sa hrvatskom industrijom pri čemu on predstavlja tehnološko rješenje za brzu izgradnju niskoenergetskih i gotovo nula energetskih zgrada. Konačni cilj korištenja ovakvog proizvoda je recikliranje i ponovno korištenje građevinskog otpada te smanjenje ugrađene energije u proizvod kao i ugrađenog CO2, odnosno smanjenje utjecaja građevina na okoliš. ECO-SANDWICH® je predgotovljeni betonski panel, koji sadrži 50% recikliranog opekarskog (vanjski sloj) i 50% recikliranog betonskog loma (unutarnji sloj). ECO-SANDWICH® zidni panel je osvojio zlatnu medalju na 63. međunarodnom sajmu inovacija IINOVA 2014 u Bruxellsu. Na sajmu BAU 2015. bio je nominiran za BAU-trend AIT + Xia nagradu kao jedan od deset nominiranih najčešće spominjanih noviteta sajma BAU koji je najveći svjetski specijalizirani sajam za arhitekte i inženjere. Na sajmu inovaciju u Genevi zabilježen je značajan nastup, te je poseban osvrt na sastanku Vijeća za trgovinske aspekte intelektualnog vlasništva (TRIPS) WTO-a, od strane veleposlanice SAD-a posebno istaknut upravo proizvod ECO-SANDWICH®. Na 38. Internacionalnoj izložbi inovacija INOVA, zlatna medalja i nagrada INOVA za najbolju ekološku inovaciju pripala je proizvodu ECO-SANDWICH®. Do sada su izvedene dvije zgrade (stambena i dječji vrtić) uz korištenje ECO-SANDWICH® zidnih panela. Za ECO-SANDWICH je napravljena Izjava o utjecaju na okoliš (Environmental Product Declaration – EPD) u suradnji s tvrtkom Pre consultants iz Nizozemske. Prilikom gradnje stambene zgrade u Koprivnici provedena je zelena javna nabava kako u fazi projektiranja, tako i u fazi gradnje.

Dodatno, Predavanje se odnosi i na računalni program KI Expert Plus koji služi za proračun potrebnih energija za grijanje, hlađenje, ventilaciju i rasvjetu zgrada te za energetsko certificiranje istih. Kroz predavanje se polaznicima prezentiraju osnovne naredbe programa, način rada i funkcioniranje programa, a sve u korelaciji s aktualnom regulativom i algoritmom kojeg program prati.

 

 

Prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić diplomirala je, magistrirala i doktorirala na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u polju drvne tehnologije. Na Šumarskom fakultetu, Drvnotehnološkom odsjeku, zaposlena je od 1990. godine. Predstojnica je Zavoda za procesne tehnike i voditeljica doktorskog studija Šumarstvo i drvna tehnologija. U znanstvenom radu bavi se mehaničkom obradom drva i zaštitom industrijskog okoliša, istražuje utjecaj građe drva i fizikalnih i mehaničkih svojstava na kvalitetu obrade drva te radi na energijskom i ergonomskom optimiranju procesa prerade drva. Od 2003. godine glavna je i odgovorna urednica znanstveno-stručnog časopisa Drvna industrija, indeksiranog u Web of Science, koji prati svjetske trendove u znanosti o drvu i drvnoj tehnologiji. Trenutačno sudjeluje u IRI projektu „KK.01.2.1.01.0117 - Istraživanje u poduzeću Spačva d.d. u svrhu razvoja inovativnih masivnih vrata od slavonske hrastovine“  sufinanciranog iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova te projektu CPD4GB – Razvoj profesionalnih kompetencija za zelenu gradnju, ESF - Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja. Članica je Nacionalnog inovacijskog vijeća čija je zadaća brinuti o provedbi Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2020. godine.

 

Kajo Ferić je diplomirani inženjer građevinarstva s dugim iskustvom vezanim uz građevinske materijale. Nakon što je diplomirao 1996. godine na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu zaposlio se u Institutu građevinarstva Hrvatske gdje je radio na ispitivanjima građevinskih materijala. Posebno se bavio ekspertizama stanja postojećih građevina i njihovom trajnošću kao i trajnošću samih materijala. Povremeno se pored rada u IGH bavio nastavnom djelatnošću na Sveučilištu i Veleučilištu u Splitu. 2005. godine se zapošljava u tvrtki CEMEX Hrvatska. Trenutno obavlja funkciju Koordinatora za razvoj novih proizvoda i građevinskih rješenja. Od 2009. godine se aktivno uključuje u rad Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju. Stječe GBPro certifikat kao sudionik prve generacije polaznika edukativnog programa „Green Building Professional“ te je i certificirani Savjetnik DGNB sustava certificiranja zgrada. Sudjelovao je u projektu razvoja novog sveučilišnog diplomskog studija zelene gradnje u mediteranskom području kojeg je nositelj bio Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu.

Marko Franković, diplomirao je na fakultetu arhitekture u Veneciji, a postdiplomski studij obnove industrijske baštine izvršio je na Sveučilištu u Padovi, (Italija). Trenutno je pred završetkom Doktorata koji se temelji na HUL-u (povijesni urbani krajolik). Od 2001.g. vodi vlastiti projektni ured koji se bavi projektiranjem obiteljskih kuća, javnih zgrada, muzeoloških postava te restauracijom i rekonstrukcijom arhitektonske baštine. Tehnologija koju ured MF Arhitekti razvija od 2008.g. je održiva gradnja u drvu. Od 2010.g. je asistent, a od 2014.g. viši predavač na Građevinskom Fakultetu u Rijeci na Katedri za arhitekturu i urbanizam. Od 2014.g. je predavač Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju (CGBC). Do sada je vodio i projektirao 850 projekata, od toga je realizirano više od 450.

Sandro Vlačić je 2006. godine diplomirao na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i od tada se profesionalno razvijao u industriji građevinskih materijala u međunarodnim kompanijama na različitim pozicijama koje su uključivale razvoj inovativnih proizvoda I usluga, tehničko savjetovanje i vođenje prodaje. Od 2018. radi na poziciji voditelja prodaje u tvrtki Ytong porobeton d.o.o., a prije toga je bio zaposlen u tvrtkama Holcim d.o.o. i Rockwool Adriatic d.o.o. Za vrijeme studiranja sudjelovao je u izradi nekoliko projekata sanacije odlagališta otpada u sklopu projektantskog biroa, a dodatno se usavršavao u područjima zelene gradnje (DGNB,LEED,GBPRO), energetske učinkovitosti i EU projekata. Od 2013. godine član je upravnog odbora Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju te je održao više predavanja na temu zelene javne nabave i održivom upravljanju resursima.

Bojan Milovanović je docent na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U znanstvenom radu bavi se istraživanjima u području energetske učinkovitosti u zgradarstvu i području građevinske fizike općenito, nerazornim ispitivanjima betonskih konstrukcija, naročito korištenjem infracrvene termografije, kao i istraživanjem u području materijala u graditeljstvu, s naglaskom na mladi beton, kao i mehanička i trajnosna svojstva betona. Radi na slijedećim znanstvenim projektima financiranima od strane EU: Net-UBIEP - Network for Using BIM to Increase the Energy Performance. Horizon 2020; Fit-to-nZEB - Innovative training schemes for retrofitting to nZEB-levels. Horizon 2020; TAREC2 - Transformation of Wood Biomass Ash into Resilient Construction Composites. Croatian Science Foundation; Research and development of e-exchange for energy efficiency in buildings and industry, MIS mark: KK.01.2.1.01.0066. Enhancement of the development of new products and services derived from the research and development activity; Prominent MED - Public pROcureMent of INnovation boosting greEN growTh in MED area. European Regional Development Fund - Interreg Mediterranean; CPD4GB – Razvoj profesionalnih kompetencija za zelenu gradnju, ESF - Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja; Concerted Action EPBD IV; CROSKILLS II Build Up Skills CROatia: Strengthening energy efficiency SKILLS and certification schemes for building workers; SEEDPass – South East Europe strategic partnership in vocational education and training in Passive House Design for nearly zero energy buildings development; ECO-SANDWICH - Energy Efficient, Recycled Concrete Sandwich Facade Panel; CROSKILLS Build Up Skills for Croatia; Microstructure of mineral composites containing sheep's wool; REPUBLIC MED (Retrofitting Public Spaces in Intelligent Mediterranean Cities); Fasade u požaru (FFT - Facade fire test); INTENSE - From Estonia till Croatia: Intelligent Energy Saving Measures for Municipal housing in Central and Eastern European countries; From Nano to Macrostructure of Concrete, itd. Organizira i održava programe izobrazbe za Ovlaštene termografiste u suradnji s Infrared Training Center-om iz Švedske, te je član upravnog odbora Hrvatske udruge za infracrvenu termografiju (HUICT). Bojan Milovanović je član Hrvatskog zavoda za norme, Tehnički odbor TO163 (Toplinska izolacija) i Tehnički odbor TO 570 (Sustavi upravljanja energijom) te mnogih radnih skupina i povjerenstava vezanih uz energetsku učinkovitost u zgradarstvu.

 

Silvio Novak

Diplomirao 1997. godine na Građevinskom fakultetu u Zagrebu, konstrukterski smjer. Od 1997. do  2001. godine radi na poslovima vođenja gradilišta unutar Coning grupe Varaždin, da bi od 2001. godine bio zaposlen u tvornici kamene vune Termika d.o.o  Novi Marof (koja kasnije mijenja vlasnika i ime u Knauf Insulation d.o.o.) i to na radnom mjestu Voditelja odjela za tehničku podršku korisnicima. Uže područje rada – fizika zgrada – toplinska, zvučna i protupožarna zaštita zgrada. Od samog početka profesionalne karijere uključen  u projektiranje i izvođenje brojnih zahtjevnih objekata u Hrvatskoj. Od 2004. godine uključen u izradu računalnog programa za proračun toplinske zaštite „KI EXPERT“, te brojnih projekata u odnosu na uštedu energije i toplinsku zaštitu zgrada. Autor brojnih stručnih članaka i predavanja na temu primjene toplinske, zvučne i protupožarne izolacije . Stalni sudski vještak za graditeljstvo pri Županijskom i Trgovačkom  sudu u Varaždinu (Rješenje br. 209/06-12 od 19. rujna 2007. godine), uže područje – građevinska fizika zgrada. Recenzent  dijela Priručnika za energetske certifikatore, a koji se odnosi na građevinsku i tehničku regulativu vezanu uz građevinsku fiziku zgrada. Stalni predavač na seminarima za izobrazbu stručnjaka za Energetsko certificiranje zgrada – Tehnički fakultet u Rijeci, Fakultet strojarstva i brodogradnje u Zagrebu, Hrvatska komora inženjera strojarstva, Veleučilište u Slavonskom Brodu, Građevinski fakultet u Osijeku, Društvo građevinskih inženjera i tehničara Zagreb, Ceteor Sarajevo, Građevinski fakultet u Splitu.  Autor dijela Algoritma za proračun potrebne energije za grijanje i hlađenje prostora zgrade prema HRN EN ISO 13790 (Fakultet strojarstva i brodogradnje Zagreb, naručitelj: Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, srpanj 2012. godine).  Član tima EU (Trener) projekta PROF-TRAC – zgrade gotovo nulte energije (nZEB). Član znanstvenog odbora skupa, odnosno dijela „Energy efficient building design and legislation – (RILEM spring convention and conference sustainable materials, systems and structures SMSS 2019) koji će se održati od 18.-22. Ožujka 2019 u hotelu Lone u Rovinju. Član Upravnog odbora Klastera za energetsku učinkovitost i održivost u zgradarstvu - nZEB.hr: Skraćeni naziv udruge glasi: Klaster nZEB.hr. Član Upravnog odbora HUZOP-a (Hrvatska udruga za  zaštitu od požara)

Pokrovitelji - platinasti

Pokrovitelji - srebrni

POSLOVNI ČLANOVI

Prijavite se na HSZG newsletter: