+385 1 4886 296
 info@gbccroatia.org
           

6. Održivi materijali, cjeloživotni troškovi i deklaracija proizvoda


 

Građevinska industrija jedna je od najintenzivnijih industrija po korištenju materijala i prirodnih resursa koji su neophodni za njihovu proizvodnju. Građevine su izgrađene od materijala različitog porijekla i  namjene čiji  je proizvodni proces, počevši od ekstrakcije sirovine  preko transformacije u finalni proizvod i odlaganja u okoliš na kraju životnog vijeka, odgovoran  za značajan dio globalnog utjecaja na okoliš od strane suvremenog društva. 

Neka o pitanja na koja će se kroz predavanje pokušati dati odgovor:

 • Koje su faze životnog vijeka građevine i kakav je njihov utjecaj na okoliš?
 • Kako smanjenjiti utjecaja na okoliš građevinske industrije i procesa izgradnje?
 • Što definiraju mjerila zelene javne nabave?

ECO-SANDWICH® fasadni sustav rezultat je istraživanja na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu i suradnje sa hrvatskom industrijom pri čemu on predstavlja tehnološko rješenje za brzu izgradnju niskoenergetskih i gotovo nula energetskih zgrada. Konačni cilj korištenja ovakvog proizvoda je recikliranje i ponovno korištenje građevinskog otpada te smanjenje ugrađene energije u proizvod kao i ugrađenog CO2, odnosno smanjenje utjecaja građevina na okoliš. ECO-SANDWICH® je predgotovljeni betonski panel, koji sadrži 50% recikliranog opekarskog (vanjski sloj) i 50% recikliranog betonskog loma (unutarnji sloj). ECO-SANDWICH® zidni panel je osvojio zlatnu medalju na 63. međunarodnom sajmu inovacija IINOVA 2014 u Bruxellsu. Na sajmu BAU 2015. bio je nominiran za BAU-trend AIT + Xia nagradu kao jedan od deset nominiranih najčešće spominjanih noviteta sajma BAU koji je najveći svjetski specijalizirani sajam za arhitekte i inženjere. Na sajmu inovaciju u Genevi zabilježen je značajan nastup, te je poseban osvrt na sastanku Vijeća za trgovinske aspekte intelektualnog vlasništva (TRIPS) WTO-a, od strane veleposlanice SAD-a posebno istaknut upravo proizvod ECO-SANDWICH®. Na 38. Internacionalnoj izložbi inovacija INOVA, zlatna medalja i nagrada INOVA za najbolju ekološku inovaciju pripala je proizvodu ECO-SANDWICH®. Do sada su izvedene dvije zgrade (stambena i dječji vrtić) uz korištenje ECO-SANDWICH® zidnih panela. Za ECO-SANDWICH je napravljena Izjava o utjecaju na okoliš (Environmental Product Declaration – EPD) u suradnji s tvrtkom Pre consultants iz Nizozemske. Prilikom gradnje stambene zgrade u Koprivnici provedena je zelena javna nabava kako u fazi projektiranja, tako i u fazi gradnje.

Dodatno, Predavanje se odnosi i na računalni program KI Expert Plus koji služi za proračun potrebnih energija za grijanje, hlađenje, ventilaciju i rasvjetu zgrada te za energetsko certificiranje istih. Kroz predavanje se polaznicima prezentiraju osnovne naredbe programa, način rada i funkcioniranje programa, a sve u korelaciji s aktualnom regulativom i algoritmom kojeg program prati.

 

 

 

Prof. dr. sc. Ružica Beljo Lučić diplomirala je, magistrirala i doktorirala na Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u polju drvne tehnologije. Na Šumarskom fakultetu, Drvnotehnološkom odsjeku, zaposlena je od 1990. godine. Predstojnica je Zavoda za procesne tehnike i voditeljica doktorskog studija Šumarstvo i drvna tehnologija. U znanstvenom radu bavi se mehaničkom obradom drva i zaštitom industrijskog okoliša, istražuje utjecaj građe drva i fizikalnih i mehaničkih svojstava na kvalitetu obrade drva te radi na energijskom i ergonomskom optimiranju procesa prerade drva. Od 2003. godine glavna je i odgovorna urednica znanstveno-stručnog časopisa Drvna industrija, indeksiranog u Web of Science, koji prati svjetske trendove u znanosti o drvu i drvnoj tehnologiji. Trenutačno sudjeluje u IRI projektu „KK.01.2.1.01.0117 - Istraživanje u poduzeću Spačva d.d. u svrhu razvoja inovativnih masivnih vrata od slavonske hrastovine“  sufinanciranog iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova te projektu CPD4GB – Razvoj profesionalnih kompetencija za zelenu gradnju, ESF - Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja. Članica je Nacionalnog inovacijskog vijeća čija je zadaća brinuti o provedbi Strategije pametne specijalizacije Republike Hrvatske za razdoblje od 2016. do 2020. godine.

 

SAŠA MARENJAK

 • Doktorski studij:    Upravljanje PPP-PFI  projektima (bolnice i škole),

Optimizacija ukupnihživotnihtroškova građevina, (2000-2004),Dundee University, Velika Britanija

 • Magistarski studij:  Upravljanje projektima – planiranje i kontrola

troškova i vremena (1993-1996), Građevinski fakultet Zagreb

 • Sveučilišni studij:     Dipl.ing.građ.   (1985-1990), Građevinski fakultet
 •  
 • PPP Group for Europe –IPFA (International Project Funding

Association) – član

 • Hrvatska udruga za upravljanje projektima – suosnivač i član
 • Područje – Upravljanje programima i projektima, Standardi održivosti, Ukupni životni troškovi  i Javno Privatno Partnerstvo
 • Redoviti Profesor – Građevinski Fakultet Osijek (predmeti: Cjeloživotna eksploatacija građevina, Gospodarenje Građevinama, Ukupni životni troškovi građevina i dr.)
 • Direktor PPP Centra
 • DGNB Konzultant – ovlašteni Konzultant Njemačkog Savjeta za Zelenu Gradnju prema DGNB Metodologiji za ocjenu Održivosti Građevina
 • IPMA „B“  – certificirani Voditelj Projekata
 • 2012 -  2014    EU projekt (suradnik) pod  nazivom: Upravljanje održivom gradnjom tijekom cijelog životnog vijeka građevine (WhLMSC-Whole Life Management of Sustainable Construction).
 • 2005-2018 god – Voditelj Projekta izgradnje i dogradnje osnovnih i srednjih škola, sportskih dvorana i bolnica po ugovornom obliku JPPa u kojima javni partner plaća naknadu za isporučene usluge, Projekti u RH i Velikoj Britaniji

 

 

Marko Franković, diplomirao je na fakultetu arhitekture u Veneciji, a postdiplomski studij obnove industrijske baštine izvršio je na Sveučilištu u Padovi, (Italija). Trenutno je pred završetkom Doktorata koji se temelji na HUL-u (povijesni urbani krajolik). Od 2001.g. vodi vlastiti projektni ured koji se bavi projektiranjem obiteljskih kuća, javnih zgrada, muzeoloških postava te restauracijom i rekonstrukcijom arhitektonske baštine. Tehnologija koju ured MF Arhitekti razvija od 2008.g. je održiva gradnja u drvu. Od 2010.g. je asistent, a od 2014.g. viši predavač na Građevinskom Fakultetu u Rijeci na Katedri za arhitekturu i urbanizam. Od 2014.g. je predavač Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju (CGBC). Do sada je vodio i projektirao 850 projekata, od toga je realizirano više od 450.

 

Bojan Milovanović je docent na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U znanstvenom radu bavi se istraživanjima u području energetske učinkovitosti u zgradarstvu i području građevinske fizike općenito, nerazornim ispitivanjima betonskih konstrukcija, naročito korištenjem infracrvene termografije, kao i istraživanjem u području materijala u graditeljstvu, s naglaskom na mladi beton, kao i mehanička i trajnosna svojstva betona. Radi na slijedećim znanstvenim projektima financiranima od strane EU: Net-UBIEP - Network for Using BIM to Increase the Energy Performance. Horizon 2020; Fit-to-nZEB - Innovative training schemes for retrofitting to nZEB-levels. Horizon 2020; TAREC2 - Transformation of Wood Biomass Ash into Resilient Construction Composites. Croatian Science Foundation; Research and development of e-exchange for energy efficiency in buildings and industry, MIS mark: KK.01.2.1.01.0066. Enhancement of the development of new products and services derived from the research and development activity; Prominent MED - Public pROcureMent of INnovation boosting greEN growTh in MED area. European Regional Development Fund - Interreg Mediterranean; CPD4GB – Razvoj profesionalnih kompetencija za zelenu gradnju, ESF - Podrška razvoju partnerstava organizacija civilnog društva i visokoobrazovnih ustanova za provedbu programa društveno korisnog učenja; Concerted Action EPBD IV; CROSKILLS II Build Up Skills CROatia: Strengthening energy efficiency SKILLS and certification schemes for building workers; SEEDPass – South East Europe strategic partnership in vocational education and training in Passive House Design for nearly zero energy buildings development; ECO-SANDWICH - Energy Efficient, Recycled Concrete Sandwich Facade Panel; CROSKILLS Build Up Skills for Croatia; Microstructure of mineral composites containing sheep's wool; REPUBLIC MED (Retrofitting Public Spaces in Intelligent Mediterranean Cities); Fasade u požaru (FFT - Facade fire test); INTENSE - From Estonia till Croatia: Intelligent Energy Saving Measures for Municipal housing in Central and Eastern European countries; From Nano to Macrostructure of Concrete, itd. Organizira i održava programe izobrazbe za Ovlaštene termografiste u suradnji s Infrared Training Center-om iz Švedske, te je član upravnog odbora Hrvatske udruge za infracrvenu termografiju (HUICT). Bojan Milovanović je član Hrvatskog zavoda za norme, Tehnički odbor TO163 (Toplinska izolacija) i Tehnički odbor TO 570 (Sustavi upravljanja energijom) te mnogih radnih skupina i povjerenstava vezanih uz energetsku učinkovitost u zgradarstvu.

Pokrovitelji - platinasti

Pokrovitelji - srebrni

POSLOVNI ČLANOVI

Prijavite se na HSZG newsletter: