+385 1 4886 296
 info@gbccroatia.org
           

Europski projekt BUILD UPON2


 

 


Održan Kick off sastanak u Madridu

Sastanak je održan u Madridu na dane 12. i 13. lipnja 2019. godine.

Dana 12. lipnja 2019. godine, održan je uvodni sastanak u projekt gdje su predstavljeni  koordinatori, službenik Europske komisije zadužen za projekt te svi partneri projekta: Savjeti za zelenu gradnju (iz država: Španjolske, Hrvatske, Poljske, Ujedinjenog Kraljevstva, Italije, Madžarske, Irske te Turske); Climate Alliance te Buidling Performance Institute Europe (BPIE). Uslijedilo je predstavljanje zadataka na projektu podijeljenih prema radnim paketima od strane voditelja pojedinih radnih paketa. U popodnevnom dijelu dana organizirano je predstavljanje projekta Advancing Net Zero Energy u svrhu postizanja suradnje i sinergije između projekata. Sastanku su se pridružili predstavnici gradova pilota projekta BUILD UPON2: grada Madrida (Španjolska), grada Dublina (Irska), grada Leeds-a (UK), grada Velike Gorice (Hrvatska), grada Budaros (Madžarska), grada Padove (Italija), grada Woroclawa (Poljska) te grada Eskisehi (Turska). Održano je upoznavanje s gradovima te je radni dio sastanka priveden kraju. Organizator sastanka, Savjet za zelenu gradnju Španjolske, organizirao je razgledavanje poznatog dijela grada te je u nastavku organizirana neformalna večera za partnere na projektu.

Dana 13. Lipnja 2019. godine održan je drugi dio sastanka na projekta BUILD UPON2, na lokaciji Ministarstva graditeljstva Kraljevine Španjolske. Ministarstvo je održalo uvodni govor prezentirajući stanje, projekte, barijere i rješenja poduzeta u naporima obnove fonda zgrada kroz protekle godine. Uslijedilo je predstavljanje gradova uključenih u projekt, unutar kojeg su gradovi Padova, Dublin i Madrid održali posebnu prezentaciju svojih rješenja i projekata. Daljnji tijek sastanka obilježila je detaljna razrada projektnih aktivnosti s naglaskom na projektne aktivnosti gradova pilota. Radni zadaci predstavljeni su od strane svih voditelja radnih paketa, uz dogovor oko daljnjih koraka koji će uslijedit neposredno nakon samog sastanka. Sastanak je zaključen uz diskusiju aktivnosti vezanih uz projekt Advancing Net Zero Energy.

 


OPĆENITO O PROJEKTU BUILD UPON 2 I CILJEVIMA

Europski projekt BUILD UPON2 financiran je od strane programa Obzor 2020 i predstavlja nastavak projekta uspješno provedenog projekta BUILD UPON, koji je trajao od 2015. do 2017. godine. Kao službeni početak projekta, odabran je datum 1. lipanj 2019. godine. Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.731.755,00 EUR, a projekt će trajati 24 mjeseca.

Glavni cilj projekta BUILD UPON 2 je izgradnja međunarodnog dokumenta koji će služiti kao široko primjenjivi okvir za implementaciju Dugoročne strategije obnove zgrada kroz  suradnju s lokalnim, nacionalnim i europskim dionicima.

Ciljevi projekta

Okvir će objediniti skup ključnih koraka i mjerljivih indikatora napretka nacionalnih strategija obnove zgrada te omogućiti integriranje podataka i iskustava na razini gradova. Osmišljen je kao alat koji će služiti gradskim tijelima u implementiranju Europske direktive o energetskim svojstvima zgrada i osigurati da lokalne inicijative budu usklađene s nacionalnom i europskom energetskom politikom.

Između ostalog, projekt BUILD UPON2 razvija metodologiju za primjenu okvira koja daje upute o:

  • načinu integriranja Okvira u Akcijske planove energetski i klimatski održivog razvitka (engl. Sustainable Energy and Climate Action Plan - SECAP),
  • smjernice za korištenje Okvira
  • načine prikupljanja i obrade podataka važnih za indikatore uspješnosti nacionalnih strategija.

Okvir obnove zgrada će se testirati i implementirati u 8 gradova pilota, a kao hrvatski grad pilot je odabran  grad Velika Gorica. Ostali gradovi uključeni u projekt kao gradovi piloti su: Budaörs (Mađarska); Dublin (Irska); Padova (Italija); Wroclaw (Poljska); Madrid(Španjolska); Eskişehir (Turska) te Leeds(Ujedinjeno Kraljevstvo).

Rezultati ove faze će doprinijeti daljnjem razvoju Okvira i kreirati preporuke za energetske politike, osiguravajući pritom mogućnost da Okvir bude primjenjiv i repliciran diljem Europe. Osim gradova pilota, u projekt će se uključiti 24 grada ''sljedbenika'' u kojima će se replicirati ishodi projekta.

Konzorcij

Članovi projektnog konzorcija BUILD UPON2 su institucije navedene u nastavku:

1.            GREEN BUILDING COUNCIL ESPANA – GBCe, Spain

2.            CLIMATE ALLIANCE – KLIMABUENDNIS - ALIANZA DEL CLIMA e.V. - CA, Germany

3.            BUILDINGS PERFORMANCE INSTITUTE EUROPE ASBL - BPIE, Belgium

4.            HRVATSKI SAVJET ZA ZELENU GRADNJU CROATIA - GBC Croatia

5.            MAGYAR KORNYEZETTUDATOS EPITES EGYESULETE - HuGBC Hungary

6.            IRISH GREEN BUILDING COUNCIL LIMITED BY GUARANTEE  - IGBC, Ireland

7.            GREEN BUILDING COUNCIL ITALIA - GBC ITALIA, Italy

8.            POLSKIE STOWARZYSZENIE BUDOWNICTWAEKOLOGICZ NEGO – PLGBC, Poland

9.            CEVRE DOSTU YESIL BINALAR DERNEGI IKTISADI ISLETMESI – CEDBIK, Turkey

10.         UKGBC LIMITED – UKGBC, United Kingdom

 

Pokrovitelji - platinasti

Pokrovitelji - srebrni

POSLOVNI ČLANOVI

Prijavite se na HSZG newsletter: