+385 1 4886 296
 info@gbccroatia.org
           

Skupština udruge


Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom HSZG, a sastoji se od svih članova Udruge. 

Skupština obavlja nekoliko važnih funkcija:

 • utvrđuje politiku rada Udruge,
 • usvaja Statut Udruge i njegove izmjene i dopune,
 • usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu,
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,
 • usvaja godišnje financijsko izvješće,
 • daje tumačenja Statuta Udruge,
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Udruge,
 • donosi odluku o statusnim promjenama Udruge,
 • bira i razrješava dužnosti Predsjednika Upravnog odbora, Potpredsjednike Upravnog odbora i Rizničara Udruge, te članove Upravnog odbora Udruge,
 • donosi druge akte i odluke vezane za rad Udruge,
 • razmatra i usvaja izvješća o radu Udruge,
 • daje smjernice za rad Udruge,
 • odlučuje o stegovnoj odgovornosti članova i o isključenju članova iz Udruge sukladno ovom Statutu,
 • odlučuje o postojanju sukoba interesa i rješavanju sporova sukladno odredbama ovog Statuta,
 • obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom,
 • odlučuje o drugim pitanjima za koja Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge.

 


Skupština održava redovne sjednice najmanje jednom godišnje, a po potrebi može održavati i izvanredne sjednice.

Zadnja Sjednica redovne godišnje sjednice Skupštine Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju održala se dana 07. ožujka 2018. godine u zgradi tvrtke Tehnika d.d., ulica grada Vukovara 274, Zagreb. 

Redovnu godišnju sjednicu Skupštine otvorila je Petra Škevin, Predsjednica UO-a HSZG-a, istaknuvši postignuća HSZG-a u periodu od prošle do aktualne sjednice Skupštine te zahvalu operativnom timu. Izvršni direktor HSZG-a, Dean Smolar, izvijestio je predstavnike članova o aktivnostima provedenim u periodu od Generalne skupštine održane 22. ožujka 2017. godine sve do ovogodišnje sjednice Skupštine. U odsutnosti Rizničara, izvršni direktor, prezentirao je i financijsko izvješće za 2017. te financijski plan za 2018. godinu. Svi prisutni na redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine prihvatili su, u cjelosti, izvješća iz uvodnih govora; usvojen je financijski plan, plana rada te je potvrđen mandat novog direktora.

Na redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine 07. ožujka 2018. godine birani su kandidati za 2 (dvije) pozicije unutar Upravnog odbora. Na sjednici Skupštine najprije su se predstavili nominirani kandidati, njih ukupno 3 (troje) za 2 (dva) mjesta u Upravnom odboru, a cjelokupno je članstvo dobilo na uvid nominacijske prijave i životopise svih kandidata u pravovaljanom roku. Nakon što su se sva 3 (tri) nominirana kandidata, predstavnika članova HSZG-a, osobno predstavila sudionicima sjednice redovne Skupštine, članovi Skupštine su tajno glasovali i time potvrdili novi sastav članova u Upravnom odboru Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju za razdoblje od 1 godine:

 1. Hrvoje Krapanić, dipl.ing.stroj., Daikin Hrvatska d.o.o.                                      
 2. Kemal Lojo, dipl.ing.stroj., Danfoss d.o.o.                                                              

 

KONAČNI UPRAVNI ODBOR ZA NAREDNO RAZDOBLJE PREMA VAŽEĆIM MANDATIMA:

 

1. Predsjednica:                      Mr. sc. Petra Škevin, dipl.ing.arh, HPB Nekretnine d.o.o.

2. Potpredsjednica:                 Dr. sc. Vlasta Zanki, dipl.ing.stroj., HEP ESCO d.o.o.

3. Potpredsjednik:                   Arn Willems, mag. psych., GTC Nekretnine Zagreb d.o.o.         

4. Rizničar:                               Goranka Tropčić Zekan, dipl.ing.stroj., Klimaproing d.o.o.

 

Članovi:

5. Daniel Domini, mag.oec., Saint-Gobain građevinski proizvodi Hrvatska d.o.o.

6. Hrvoje Krapanić, dipl.ing.stroj., Daikin Hrvatska d.o.o (izabran 2018. na jednogodišnji mandat)

7. Mr. sc. Hrvoje Kvasnička, dipl. ing. građ., MRICS, Bricmore d.o.o.

8. Kemal Lojo, dipl.ing.stroj., Danfoss d.o.o. (izabran 2018. na jednogodišnji mandat)         

9. Mario Opačak, mag. oec., Vaillant d.o.o.                

10. Danijela Poljak, univ.spec.oec., HŽ Infrastruktura d.o.o.              

11. Sandro Vlačić, dipl. ing. građ., Ytong porobeton d.o.o.

    

 

Statut HSZG 2017
(pdf, 2.97 MB)

171201 Rješenje registar udruga 1
(pdf, 220.83 KB)

171201 Rješenje registar udruga 2
(pdf, 199.04 KB)

Zapisnik Skupštine HSZG 2017
(pdf, 666.50 KB)

Zapisnik generalne skupštine HSZG 2016
(pdf, 2.56 MB)

Zapisnik generalne skupštine HSZG 2015
(pdf, 3.45 MB)

Statut HSZG 2015
(pdf, 254.95 KB)

Kodeks ponašanja članova HSZG
(pdf, 311.18 KB)

Kodeks ponašanja članova upravnog odbora HSZG
(pdf, 303.77 KB)

 

 

Pokrovitelji - platinasti

Pokrovitelji - srebrni

POSLOVNI ČLANOVI

Prijavite se na HSZG newsletter: