+385 1 4886 296
 info@gbccroatia.org
           

Skupština udruge


Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom HSZG, a sastoji se od svih članova Udruge. 

Skupština obavlja nekoliko važnih funkcija:

 • utvrđuje politiku rada Udruge,
 • usvaja Statut Udruge i njegove izmjene i dopune,
 • usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu,
 • odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,
 • usvaja godišnje financijsko izvješće,
 • daje tumačenja Statuta Udruge,
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Udruge,
 • donosi odluku o statusnim promjenama Udruge,
 • bira i razrješava dužnosti Predsjednika Upravnog odbora, Potpredsjednike Upravnog odbora i Rizničara Udruge, te članove Upravnog odbora Udruge,
 • donosi druge akte i odluke vezane za rad Udruge,
 • razmatra i usvaja izvješća o radu Udruge,
 • daje smjernice za rad Udruge,
 • odlučuje o stegovnoj odgovornosti članova i o isključenju članova iz Udruge sukladno ovom Statutu,
 • odlučuje o postojanju sukoba interesa i rješavanju sporova sukladno odredbama ovog Statuta,
 • obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom,
 • odlučuje o drugim pitanjima za koja Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge.

 


Skupština održava redovne sjednice najmanje jednom godišnje, a po potrebi može održavati i izvanredne sjednice.

Zadnja Sjednica se održala dana 22.03.2017. godine u Hotelu Westin, I. Kršnjavoga 1, u Zagrebu

Odvjetnički ured Veršić Marušić,  pripremio je prijedlog izmjena Statuta na osnovu prijedloga/odluka dobivenih od aktualnog UO-a HSZG-a koje je ukratko prezentirala Snježana Turalija na Generalnoj skupštini. Tekst izmjena aktualnog Statuta Udruge stavljen je sudionicima sjednice Skupštine na glasovanje te ga je Skupština prihvatila. Izglasani tekst izmjena Statuta Udruge i cjeloviti tekst novog Statuta prilažu se predmetnom Zapisniku i čine njegov sastavni dio, te će se pravovaljano potpisan dostaviti Registru udruga u Hrvatskoj.

Na godišnjoj redovnoj sjednici Skupštine 22. ožujka 2017. godine birani su kandidati za 9 (devet) pozicija unutar Upravnog odbora. Na sjednici Skupštine najprije su se predstavili nominirani kandidati, njih ukupno 10 (deset) za 9 (devet) mjesta u Upravnom odboru, a cjelokupno je članstvo dobilo na uvid nominacijske prijave i životopise svih kandidata u pravovaljanom roku. Nakon što se svih 10 nominiranih kandidata, predstavnika članova HSZG-a, osobno predstavilo sudionicima sjednice redovne Skupštine, članovi Skupštine su tajno glasovali i time potvrdili novi sastav članova u Upravnom odboru Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju za razdoblje od 2 godine:

 

ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA:

 

1. Predsjednica:                      Mr. sc. Petra Škevin, dipl.ing.arh, HPB Nekretnine d.o.o.

2. Potpredsjednica:                Dr. sc. Vlasta Zanki, dipl.ing.stroj., HEP ESCO d.o.o.

3. Potpredsjednik:                  Arn Willems, mag. psych., GTC Nekretnine Zagreb d.o.o.         

4. Rizničar:                            Goranka Tropčić Zekan, dipl.ing.stroj., Klimaproing d.o.o.

 

Članovi:

5. Daniel Domini, mag.oec., Saint-Gobain građevinski proizvodi Hrvatska d.o.o.

6. Kajo Ferić, dipl.ing.građ., Cemex d.d. (izabran 2016. na dvogodišnji mandat)

7. Mr. sc. Hrvoje Kvasnička, dipl. ing. građ., MRICS, Bricmore d.o.o..

8. Mario Opačak, mag. oec., Vaillant d.o.o.                

9. Danijela Poljak, univ.spec.oec., HŽ Infrastruktura d.o.o.                

10. Sandro Vlačić, dipl. ing. građ., Rockwool d.o.o.    

11. Domagoj Vranješ, mag.ing.prosp.arch., univ.spec.oecoing., Vita Projekt d.o.o. – Član Upravnog odbora (izabran 2016. na dvogodišnji mandat)

 

Statut HSZG 2017
(pdf, 2.97 MB)

171201 Rješenje registar udruga 1
(pdf, 220.83 KB)

171201 Rješenje registar udruga 2
(pdf, 199.04 KB)

Zapisnik Skupštine HSZG 2017
(pdf, 666.50 KB)

Zapisnik generalne skupštine HSZG 2016
(pdf, 2.56 MB)

Zapisnik generalne skupštine HSZG 2015
(pdf, 3.45 MB)

Statut HSZG 2015
(pdf, 254.95 KB)

Kodeks ponašanja članova HSZG
(pdf, 311.18 KB)

Kodeks ponašanja članova upravnog odbora HSZG
(pdf, 303.77 KB)

 

 

Pokrovitelji – platinasti, zlatni i srebrni

POSLOVNI ČLANOVI

Prijavite se na HSZG newsletter: