+385 1 4886 296
 info@gbccroatia.org
           

Generalna skupština


Generalna Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom HSZG, a sastoji se od svih članova Udruge. 

Generalna Skupština obavlja nekoliko važnih funkcija:

  a) utvrđuje politiku razvitka Udruge

  b) donosi i mijenja Statut Udruge

  c) daje tumačenja Statuta Udruge

  d) odlučuje o usvajanju godišnjih financijskih izvještaja

  e) donosi druge akte i odluke vezane za rad Udruge

  f)  bira i razrješuje dužnosti Predsjednika Upravnog odbora, Potpredsjednika Upravnog odbora i Rizničara Udruge, te članove Upravnog odbora Udruge

  g) razmatra i usvaja izvješća o radu Udruge

  h) daje smjernice za rad Udruge

  i)  odlučuje o isključenju članova iz Udruge sukladno aktualnom Statutu

  j)  odlučuje o prestanku postojanja Udruge

  k) obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom.

 


Generalna Skupština održava redovne sjednice najmanje jednom godišnje, a po potrebi može održavati i izvanredne sjednice.

Zadnja Sjednica se održala dana 15.03.2016. godine u Hotelu Esplanade, Mihanovićeva 1, u Zagrebu.

Na Generalnoj Skupštini 15.03.2016. godine birani su kandidati za dvije funkcije unutar Upravnog odbora, ukupno za 2 slobodna mjesta. Na Generalnoj Skupštini najprije su se predstavili nominirani kandidati za 2 mjesta u Upravnom odboru. Nakon predstavljanja kandidata, predstavnika članova HSZG-a sudionicima Skupštine, isti su tajno glasovali i time potvrdili novi sastav članova u Upravnom odboru Savjeta za razdoblje od 2 godine:

NOVOIZABRANI ČLANOVI UPRAVNOG ODBORA:

  • Domagoj Vranješ, Vita Projekt d.o.o. - (izabran 2016. na dvogodišnji mandat)
  • Kajo Ferić, Cemex d.d. - (izabran 2016. na dvogodišnji mandat)

Zapisnik generalne skupštine HSZG 2016
(pdf, 2.56 MB)

Zapisnik generalne skupštine HSZG 2015
(pdf, 3.45 MB)

Statut HSZG 2015
(pdf, 254.95 KB)

Kodeks ponašanja članova HSZG
(pdf, 311.18 KB)

Kodeks ponašanja članova upravnog odbora HSZG
(pdf, 303.77 KB)

 

 

Pokrovitelji – platinasti, zlatni i srebrni

POSLOVNI ČLANOVI

Prijavite se na HSZG newsletter: