+385 1 4886 296
 info@gbccroatia.org
           

Kako se učlaniti?


Hrvatski savjet za zelenu gradnju (HSZG) osnovan je u Hrvatskoj 2009. godine po uzoru na ostale članove Svjetskog savjeta za zelenu gradnju (www.worldgbc.org ) kao neprofitna organizacija koja služi kao profesionalna platforma za promicanje prakse zelene i održive gradnje u Hrvatskoj.

S obzirom da je ZELENA GRADNJA sveobuhvatan pojam koji u okviru graditeljstva podrazumijeva ekonomsku isplativost, smanjenje CO2 otiska i brigu za okoliš, očuvanje kulturoloških i tradicionalnih vrijednosti nekog prostora te brigu za čovjeka, članom HSZG-a mogu postati svi poslovni subjekti, ustanove ili pojedinci koji su dokazano u svom poslovanju ili djelovanju usmjereni ka zelenoj ekonomiji.

HSZG se otvorio se prema općem članstvu u svibnju 2010. godine, a osnovan je na konsenzusu svih uključenih strana, pri čemu su sve aktivnosti inicirane i vođene od strane Upravnog odbora, te članova i partnera HSZG-a. Članovi HSZG-a najviše su upravljačko tijelo udruge i čine Generalnu Skupštinu. Iz redova članstva regrutiraju se članovi Upravnog odbora HSZG-a.
 

Članom Udruge može postati svaka pravna osoba te svaka punoljetna i poslovno sposobna fizička osoba. Članovi Udruge mogu biti redovni, izvanredni i počasni.

 

Redovnim članom Udruge mogu postati:

  • poslovni subjekti to jest trgovačka društva, trgovci pojedinci, obrtnici te fizičke osobe koje obavljaju slobodna zanimanja sukladno posebnim propisima (npr. ovlašteni arhitekti i inženjeri, odvjetnici i sl.),
  • gradovi te ostale jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne ustanove, pravne osobe s javnim ovlastima i ostala državna i javna tijela u skladu sa zakonom,
  • udruge, zaklade i fondacije i neprofitne organizacije.

 

Izvanrednim članom Udruge može postati svaka punoljetna i poslovno sposobna fizička osoba.

Počasnim članom Udruge može postati svaka fizička ili pravna osoba koja je značajno pridonijela radu Udruge i ostvarenju njezinih ciljeva. Odluku o imenovanju počasnim članom donosi Generalna skupština.


Osnovni koraci za punopravno učlanjenje

  • Informiranje o pravima i obavezama članstva
  • Ispunjavanje obrasca Pristupnice uz potpis odgovorne osobe i službeni pečat, te dostavu Izvoda iz sudskog registra, Obavijesti o razvrstavanju Statističkog zavoda, potvrde o studentskom statusu ili drugog odgovarajućeg obrasca
  • Uplata godišnje članarine na osnovu ponude izdane od strane HSZG-a
  • Dostavom promotivnog teksta i službenog loga radi isticanja na web stranicama HSZG-a

 

NAPOMENA: članarina vrijedi godinu dana od dana uplate, nakon čega se članstvo obnavlja uplatom nove članarine prema ponudi za novo jednogodišnje razdoblje.

 

Kontakt osoba za administraciju članstva u HSZG-u:

Tea Žugaj

Voditeljica ureda

tea.zugaj@gbccroatia.org

Hrvatski savjet za zelenu gradnju / Croatia Green Building Council
Ulica Grada Vukovara 274
10000 Zagreb, Hrvatska/Croatia
+ (385) 1 4886 296 - Tel
+ (385) 1 4886 297 - Fax
+ (385)  99 313 8660 - Mob

Pristupnica za učlanjenje 2018
(pdf, 921.45 KB)

Membership Application 2018
(pdf, 985.90 KB)

 

 

Pokrovitelji - platinasti

Pokrovitelji - srebrni

POSLOVNI ČLANOVI

Prijavite se na HSZG newsletter: