+385 1 4886 296
 info@gbccroatia.org
           

Kako se učlaniti?


ZELENA GRADNJA podrazumijeva ekonomsku isplativost, smanjenje CO2 otiska i brigu za okoliš, očuvanje kulturoloških i tradicionalnih vrijednosti nekog prostora te brigu za čovjeka, stoga članom HSZG-a mogu postati svi poslovni subjekti, ustanove ili pojedinci koji su dokazano u svom poslovanju ili djelovanju usmjereni ka zelenoj ekonomiji.


Redovnim članom Udruge mogu postati:

  • poslovni subjekti to jest trgovačka društva, trgovci pojedinci, obrtnici te fizičke osobe koje obavljaju slobodna zanimanja sukladno posebnim propisima (npr. ovlašteni arhitekti i inženjeri, odvjetnici i sl.),
  • gradovi te ostale jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne ustanove, pravne osobe s javnim ovlastima i ostala državna i javna tijela u skladu sa zakonom,
  • udruge, zaklade i fondacije i neprofitne organizacije.

Izvanrednim članom Udruge može postati svaka punoljetna i poslovno sposobna fizička osoba.

Počasnim članom Udruge može postati svaka fizička ili pravna osoba koja je značajno pridonijela radu Udruge i ostvarenju njezinih ciljeva. Odluku o imenovanju počasnim članom donosi Generalna skupština.


3 osnovna koraka:

  • Ispunjavanje pristupnice uz potpis odgovorne osobe i službeni pečat, te dostavu Izvoda iz sudskog registra i Obavijesti o razvrstavanju Statističkog zavoda
  • Uplatu godišnje članarine na osnovu računa izdanog od strane HSZG-a
  • Dostava promotivnog teksta i službenog loga tvrtke radi isticanja na web stranicama HSZG-a

Članarina vrijedi godinu dana od dana uplate, nakon čega se članstvo obnavlja uplatom nove članarine prema ponudi za novo jednogodišnje razdoblje.


Kontakt osoba za administraciju članstva u HSZG-u:

Tea Žugaj

Voditeljica ureda

tea.zugaj@gbccroatia.org

Hrvatski savjet za zelenu gradnju / Croatia Green Building Council
Ulica Grada Vukovara 274
10000 Zagreb, Hrvatska/Croatia
+ (385) 1 4886 296 - Tel
+ (385) 1 4886 297 - Fax
+ (385)  99 313 8660 - Mob

Pristupnica za učlanjenje 2018
(pdf, 921.45 KB)

Membership Application 2018
(pdf, 985.90 KB)

 

 

Pokrovitelji - platinasti

Pokrovitelji - srebrni

POSLOVNI ČLANOVI

Prijavite se na HSZG newsletter: