+385 1 4886 296
 info@gbccroatia.org
           

Kako se učlaniti?


Članom mogu postati svi poslovni subjekti, ustanove ili pojedinci koji su dokazano u svom poslovanju ili djelovanju usmjereni ka zelenoj ekonomiji i održivom izgrađenom okolišu.


Redovni članovi su:

  • Poslovni subjekti odnosno trgovačka društva, trgovci pojedinci, obrtnici te fizičke osobe koje obavljaju slobodna zanimanja sukladno posebnim propisima (npr. ovlašteni arhitekti i inženjeri, odvjetnici i sl.),
  • Gradovi i ostale jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne ustanove, pravne osobe s javnim ovlastima i ostala državna i javna tijela u skladu sa zakonom,
  • Zaklade, fondacije i neprofitne organizacije.

Izvanredni članovi su fizičke osobe

Počasni članovi su osobe koje su značajno pridonijele radu organizacije i ostvarenju njezinih ciljeva. Odluku o imenovanju počasnim članom donosi Generalna skupština.


3 KORAKA:

  1. Ispuniti pristupnicu (uz potpis odgovorne osobe i službeni pečat), te dostaviti Izvod iz sudskog registra i Obavijesti o razvrstavanju Statističkog zavoda
  2. Uplata članarine na osnovi izdanog računa 
  3. Dostava teksta i logotipa isticanja na web stranicama 

Članarina vrijedi godinu dana.


Kontakt osoba za administraciju članstva:

Tea Žugaj

Voditeljica ureda

tea.zugaj@gbccroatia.org

Hrvatski savjet za zelenu gradnju / Croatia Green Building Council
Ulica Grada Vukovara 274
10000 Zagreb, Hrvatska/Croatia
+ (385) 1 4886 296 - Tel
+ (385) 1 4886 297 - Fax
+ (385)  99 313 8660 - Mob

Pristupnica za članove
(pdf, 341.03 KB)

 

 

Pokrovitelji - platinasti

Pokrovitelji - srebrni

POSLOVNI ČLANOVI

Prijavite se na HSZG newsletter: