+385 1 4886 296
 info@gbccroatia.org
           

LIFE LEVELS


Listopad 2019. označio je početak provedbe novog projekta Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju pod nazivom Life for LCA LCC Level(s). Cilj projekta je podizanje svijesti o značaju održivih zgrada u Europi kroz implementaciju komponenti Level(s)a kao što su Analiza životnog ciklusa (Life cycle assessment (LCA)), Cijena životnog ciklusa (Life cycle costing (LCC)) te Kvaliteta unutarnjeg zraka (Indoor air quality (IAQ)) u vodeće europske certifikacijske sheme i procese javne nabave.

 

Projekt Life for LCA LCC Level(s), (skraćeno: LIFE Level(s)), financiran je sredstvima osiguranim iz LIFE programa Europske unije, a njegova će provedba trajati tri godine, od 2019. do 2022.

O čemu je riječ?

Svrha projekta je popularizirati ideju održivih zgrada diljem Europe kroz povećanu svijest i korištenje specifičnih pokazatelja proizašlih iz Level(s)a, okvira zajedničkih EU normi koje se dotiču životnog ciklusa građevina te njihovog utjecaja na okoliš. Dodatno, projekt želi postići osviještenost glavnih aktera u sektorima industrije i javnih vlasti o značaju Level(s)a i važnosti pristupa životnog ciklusa pri bavljenju pitanjima poput klimatskih promjena i rizika za okoliš. Također, cilj je ostvariti povoljne uvjete za usklađivanje vodećih certifikata o zelenoj gradnji na razini Europe s principima Level(s)a. Navedeno je ostvarivo kroz izgradnju kapaciteta ključnih dionika unutar širokog spektra djelatnosti te integraciju s tijelima javne vlasti, kako bi se kreirala ravnoteža između kriterija zelene javne nabave i  Level(s)a.

Projektne aktivnosti, strateški raspodijeljene prema nositeljima provedbe, osmišljene su na način najprikladniji za podizanje svijesti o važnosti Level(s)a te podizanje kapaciteta u svrhu implementacije principa Level(s)a u postupke javne nabave.

Značaj projekta leži u njegovom sveobuhvatnom pristupu stotinama potencijalnih partnera iz različitih područja djelatnosti kao što su industrija, privatni sektor, javna uprava te organizacije civilnog društva. Ideja takvog pristupa je ostvarenje snažnih temelja za izgradnju europskih i nacionalnih politika održivog razvoja, poticanje implementacije okolišnih i klimatskih politika u zakonodavstvo te stvaranje pozitivnih socio-ekonomskih promjena.

Međunarodni konzorcij partnera

Partneri angažirani pri provedbi projekta su neki od najprepoznatljivijih Savjeta za zelenu gradnju širom Europe, značajni po svojim uspjesima na područjima upravljanja, inkluzivnosti te utjecaja na tržište. Prema tome, konzorcij čine Savjet za zelenu gradnju Španjolske (GBCe), Hrvatski savjet za zelenu gradnju (Croatia GBC), Savjet za zelenu gradnju Nizozemske (DGBC), Savjet za zelenu gradnju Francuske (Alliance HQE-GBC), Savjet za zelenu gradnju Finske (FiGBC), Savjet za zelenu gradnju Italije (GBC Italia), Njemački savjet za zelenu gradnju (DGNB) te Irski savjet za zelenu gradnju (IGBC). Važno je istaknuti kako su navedeni članovi konzorcija aktivno uključeni u razvijanje Level(s)a kao kriterija nužnih za uvođenje u procese javne nabave te kroz projekte i aktivnosti promiču principe životnog ciklusa građevina.

Life Level(s) web stranica: https://lifelevels.eu/

 

 

Pokrovitelji - platinasti

Pokrovitelji - srebrni

POSLOVNI ČLANOVI

Prijavite se na HSZG newsletter: