+385 1 4886 296
 info@gbccroatia.org
           

2. Zakonodavstvo & nZEB


 

Modul će obraditi temu zakonodavne regulative te odgovoriti na ključna pitanja: Što je energetsko svojstvo zgrade?; Kako se provodi energetski pregled i što nam znači energetski certifikat?; Potrebna, isporučena i primarna energija, emisija CO2 i udio obnovljivih izvora energije – razumijevanje, način izračuna i praktična primjena; Što je zgrada gotovo nulte energije (nZEB)  i moraju li sve zgrade zadovoljiti nZEB standard?; Kriteriji i zakonske obveze za nZEB; te Kako projektirati nZEB zgradu i koji problemi nas očekuju? Dodatno, osim sigurnosti na potresna i druga djelovanja te sigurnost u slučaju požara, važni su i drugi temeljni zahtjevi za građevinu;  higijena, zdravlje i okoliš, sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe,. zaštita od buke,  gospodarenje energijom i očuvanje topline i održiva uporaba prirodnih izvora, koje prepoznajemo u velikoj mjeri kao održive zahtjeve. Kod novih građevina interdisciplinarni pristup trebao bi osigurati multidisciplinarnost rješenja od faze planiranja, projektiranja, odabira materijala, resursa građenja i dalje, bolje rečeno kroz cijeli životni ciklus građevine. Međutim, postavlja se pitanje što je s postojećim građevinama? Možemo li  njima unaprijediti/poboljšati pojedine zahtjeve održive gradnje, a da se pri tome ne narušava potresna otpornost?

 

 

Diplomirala i magistrirala na Arhitektonskom fakultetu, a doktorirala na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Autor je monografija 2/2 XX Antologija hrvatske arhitekture druge polovine dvadesetog stoljeća i Miroslav Begović te koautor knjige Dubrovnik – Centar iza grada. Objavila je više znanstvenih i stručnih radova iz područja povijesti hrvatske arhitekture i urbanizma, te problema stanovanja s težištem na drugoj polovini 20. stoljeća. Dobitnica je nagrade Neven Šegvić za 2013. godinu. 2004/14. bila je predsjednica međunarodne strukovne udruge Europan Hrvatska, te član Izvršnog odbora DAZ-a i član predsjedništva UHA-e 2007/09. Tijekom profesionalne karijere pretežno se bavila stanovanjem, a pratila je i međunarodne aktivnosti vezano uz EU – Housing, EFAP i UN Habitat. Sudjelovala u radu više domaćih i međunarodnih ocjenjivačkih sudova za izradu urbanističko arhitektonskih rješenja, te bila član Organizacijskog odbora 44. zagrebačkog salona arhitekture. Od 2012. predavač na Green Building Professional modulima i DNGB Consultant od 2015. godine. Docentica je na Krajobraznoj arhitekturi u Zagrebu gdje predaje Kulturu građenja, a kao pozvani predavač djeluje na drugim fakultetima i javnim događanjima. Upraviteljica je Hrvatskog muzeja arhitekture HAZU.

Mihaela Zamolo bavi se stručnim, znanstvenim i nastavnim radom. Područje rada su konstrukcije, projektiranje, ekspertize, potresno inženjerstvo, ispitivanje, upravljanje kvalitetom, certificiranje, izrada tehničkih dopuštenja, zelena gradnja i energetska učinkovitost. Stručni rad obuhvaća ekspertize, istražne radove, utvrđivanje postojećeg stanja konstrukcija, projekte sanacije, ojačanja i unapređenja zgrada. Istraživačka i razvojna postignuća promiče kroz stručni rad na tehničkim unapređenjima novih proizvoda /sklopova. Vodila je tri znanstvena projekta i suradnik i istraživač na 13 projekata, koja su bila financirana od Zajednice za znanstveni rad RH, Ministarstva znanosti RH, NSF Washington, D.C.SAD,UNDP/UNDO, EC (unutar FP7) i MGIPU. Sudjelovala je na više od 30 domaćih i na oko 20 međunarodnih stručnih i znanstveno stručnih skupova. 1989 je izabrana u znanstveno zvanje, a nastavom se bavi od 1975. godine (GF Sveučilišta u Zagrebu, Tehničko veleučilište Zagreb, Stručni studij graditeljstva). Predaje i sudjeluje kao voditeljica na brojnim seminarima u organizaciji fakulteta  ili stručnih organizacija/udruga Organizirala je razne stručne skupova, seminare i sastanke na međunarodnom nivou i nivou projekata EU, te seminare stalnog stručnog usavršavanja ispred Instituta IGH.  Glavna je urednica zbornika Novi zakonodavni sustav RH, usklađivanje sa EU (14 dijelova), koautor je na dvije knjige-priručnika (Betonske konstrukcije, Zidane konstrukcije). autor knjige Sanacija konstrukcija i 13 monografija. Aktivna je na popularizaciji struke kroz članke u pisanim medijima, nastupe na televiziji: teme potres,  zakonodavstvo, građevni proizvodi, zelena gradnja  i druge.

domaće i međunarodne klijente o održivoj gradnji. Također, redovito drži predavanja i prezentacije na temu zelene gradnje, a pozvan je i kao gost predavač na Arhitektonski i Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je pri Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, i stekao titulu magistra znanosti u području razvoja nekretnina pri Sveučilištu Westminster u Londonu. 2012. je godine izabran u članstvo Royal Institution of Chartered Surveyors.

 

Pokrovitelji - platinasti

Pokrovitelji - srebrni

POSLOVNI ČLANOVI

Prijavite se na HSZG newsletter: