+385 1 4886 296
 info@gbccroatia.org
           

2. Zakonodavstvo


 

Modul će obraditi temu zakonodavne regulative te odgovoriti na ključna pitanja: Što je energetsko svojstvo zgrade?; Kako se provodi energetski pregled i što nam znači energetski certifikat?; Potrebna, isporučena i primarna energija, emisija CO2 i udio obnovljivih izvora energije – razumijevanje, način izračuna i praktična primjena; Što je zgrada gotovo nulte energije (nZEB)  i moraju li sve zgrade zadovoljiti nZEB standard?; Kriteriji i zakonske obveze za nZEB; te Kako projektirati nZEB zgradu i koji problemi nas očekuju? Dodatno, osim sigurnosti na potresna i druga djelovanja te sigurnost u slučaju požara, važni su i drugi temeljni zahtjevi za građevinu;  higijena, zdravlje i okoliš, sigurnost i pristupačnost tijekom uporabe,. zaštita od buke,  gospodarenje energijom i očuvanje topline i održiva uporaba prirodnih izvora, koje prepoznajemo u velikoj mjeri kao održive zahtjeve. Kod novih građevina interdisciplinarni pristup trebao bi osigurati multidisciplinarnost rješenja od faze planiranja, projektiranja, odabira materijala, resursa građenja i dalje, bolje rečeno kroz cijeli životni ciklus građevine. Međutim, postavlja se pitanje što je s postojećim građevinama? Možemo li  njima unaprijediti/poboljšati pojedine zahtjeve održive gradnje, a da se pri tome ne narušava potresna otpornost? Također, modul će sudionike naučiti i kako komunicirati o klimatskoj krizi, koja su potencijalna krizna pitanja o energetskim pitanjima, ali i kako komunicirati važnost energetske učinkovitosti i klimatskih promjena.

 

 

Borka Bobovec diplomirala je i magistrirala na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a doktorirala na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Autor je monografija Miroslav Begović, 2/2 XX Antologija hrvatske arhitekture druge polovine dvadesetog stoljeća i Crtice o gradu i arhitekturi, te koautor knjige Dubrovnik – Centar iza grada. Objavila je više znanstvenih i stručnih radova iz područja povijesti hrvatske arhitekture i urbanizma, zelene gradnje te problema stanovanja sa težištem na drugoj polovini 20. stoljeća. Dobitnica je strukovne nagrade Neven Šegvić za 2013. godinu. 2004/14. bila je predsjednica međunarodnog strukovnog udruženja Europan Hrvatska, a kao član Izvršnog odbora DAZ-a i član predsjedništva UHA-e djeluje 2007/09. Sudjelovala u radu više domaćih i međunarodnih ocjenjivačkih sudova za izradu urbanističko arhitektonskih rješenja, te bila član Organizacijskog odbora 44. zagrebačkog salona arhitekture. Predaje Kulturu građenja na Studiju krajobrazne arhitekture u Zagrebu te kao pozvani predavač na drugim fakultetima i javnim događanjima. Od 2018. godine je upraviteljica Hrvatskog muzeja arhitekture HAZU.

Mihaela Zamolo bavi se stručnim, znanstvenim i nastavnim radom. Područje rada su konstrukcije, projektiranje, ekspertize, potresno inženjerstvo, ispitivanje, upravljanje kvalitetom, certificiranje, izrada tehničkih dopuštenja, zelena gradnja i energetska učinkovitost. Stručni rad obuhvaća ekspertize, istražne radove, utvrđivanje postojećeg stanja konstrukcija, projekte sanacije, ojačanja i unapređenja zgrada. Istraživačka i razvojna postignuća promiče kroz stručni rad na tehničkim unapređenjima novih proizvoda /sklopova. Vodila je tri znanstvena projekta i suradnik i istraživač na 13 projekata, koja su bila financirana od Zajednice za znanstveni rad RH, Ministarstva znanosti RH, NSF Washington, D.C.SAD,UNDP/UNDO, EC (unutar FP7) i MGIPU. Sudjelovala je na više od 30 domaćih i na oko 20 međunarodnih stručnih i znanstveno stručnih skupova. 1989 je izabrana u znanstveno zvanje, a nastavom se bavi od 1975. godine (GF Sveučilišta u Zagrebu, Tehničko veleučilište Zagreb, Stručni studij graditeljstva). Predaje i sudjeluje kao voditeljica na brojnim seminarima u organizaciji fakulteta  ili stručnih organizacija/udruga Organizirala je razne stručne skupova, seminare i sastanke na međunarodnom nivou i nivou projekata EU, te seminare stalnog stručnog usavršavanja ispred Instituta IGH.  Glavna je urednica zbornika Novi zakonodavni sustav RH, usklađivanje sa EU (14 dijelova), koautor je na dvije knjige-priručnika (Betonske konstrukcije, Zidane konstrukcije). autor knjige Sanacija konstrukcija i 13 monografija. Aktivna je na popularizaciji struke kroz članke u pisanim medijima, nastupe na televiziji: teme potres,  zakonodavstvo, građevni proizvodi, zelena gradnja  i druge.

domaće i međunarodne klijente o održivoj gradnji. Također, redovito drži predavanja i prezentacije na temu zelene gradnje, a pozvan je i kao gost predavač na Arhitektonski i Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirao je pri Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, i stekao titulu magistra znanosti u području razvoja nekretnina pri Sveučilištu Westminster u Londonu. 2012. je godine izabran u članstvo Royal Institution of Chartered Surveyors.

Tomislav Cerovec Ima bogato iskustvo u radu s medijima, komunikacijama, područjima psihologije, medijskog i kriznog komuniciranja te umijeća pregovaranja. Završio je Pravni fakultet u Zagrebu. Novinarstvom se počeo baviti 1992., kao vanjski suradnik u političkom tjedniku Danas, a tijekom karijere honorarno je kao novinar surađivao sa svim važnijim dnevnim (Večernji i Jutarnji list, Vjesnik) i tjednim novinama te specijaliziranim tjednicima, poput Lidera, Novca, Banke i dr. Bio je također i idejni začetnik nekoliko specijaliziranih novinskih izdanja (Professional), te vlasnik jednog od prvih internet radija u regiji (In Radio 2005.-2009.). Stalni honorarni posao dobiva krajem 1993. na HTV-u gdje počinje raditi u emisiji „Dobro jutro Hrvatska“, a pola godine kasnije na Radio Sljemenu. Tamo radi kao novinar, reporter, urednik poslovne emisije i urednik Vijesti i Dnevnika do 1999. godine. Te godine (1999.) prelazi na HR1 gdje prati ekonomske teme i uređuje emisiju Poslovni tjedan. Priprema i osniva Redakciju za gospodarstvo HRT-a, kojoj je bio urednik od 2009. do početka 2013. godine kada odlazi na mandat u Ministarstvo gospodarstva kao glasnogovornik i glavni savjetnik ministra. Bio je idejni autor, voditelj  i urednik novih emisija koje su po formi i sadržaju bile potpuno inovativna rješenja, za koje je i predložen za novinarsku nagradu godine (Gospodarska minuta). Posljednje 3 godine na HRT-u radi kao ekonomski komentator i analitičar HRT-a. U tom razdoblju, obnašao je i dužnost Glavnog urednika digitalnih medija HRT-a, Izvršnog urednika, a trenutačno je urednik i voditelj osmosatanog informativnog programa uživo – Studija 4 HRT-a.

Osmislio je i u praksi implementirao program medijskih treninga i kriznog komuniciranja koje drži od 1996. godine i jedan je od začetnika takvih programa u Hrvatskoj. Završio je i više stručnih usavršavanja, primjerice u područjima razvojne i psihologije ličnosti, realitetne terapije, valdovske pedagogije te medijskog komuniciranja. Medijske treninge držao je menadžerima u nekim od najznačajnijih osiguravajućih društava, banaka, te velikim domaćim tvtkama, kao i predstavništvima stranih tvrtki u Hrvatskoj. Bio je i stalni predavač kriznog i medijskog komuniciranja Američke gospodarske komore u Hrvatskoj. Od mnogobrojnih treninga, izdvajamo da je treninge medijskog i kriznog komuniciranja držao za visoki menadžment u dvije od pet najvećih banka u Hrvatskoj (Hypo-Alpe-Adria Banka i HPB), osiguravajućim društvima, te između ostalih, s direktorima za Hrvatsku i/ili regiju tvrtki; Google, VISA (Zagreb i Beograd), SCA (Zewa), Masterfoods, Metro, Beiersdorf, Mercator, IBM, HŽ-infrastruktura, GlaxSmitKline, itd.

Autor je nacionalnog dijela enciklopedijskog izdanja povijesne knjige „Na današnji dan“ u izdanju Mozaik knjige. Trenutačno priprema vlastito izdanje knjige o medijskom i kriznom komuniciranju.

 

Pokrovitelji - platinasti

Pokrovitelji - srebrni

POSLOVNI ČLANOVI

Prijavite se na HSZG newsletter: