+385 1 4886 296
 info@gbccroatia.org
           

Projektni timovi


Članovi  Projektnih timova koji djeluju pri HSZG-u mogu postati oni najaktivniji predstavnici članova HSZG-a koji svojim aktivnim radom mogu i žele doprinijeti unaprjeđenju funkcioniranja rada HSZG-a, a rad se bazira na volonterskoj osnovi.


POPIS PROJEKTNIH TIMOVA:


1. Green Building Professional (GBPro) - Radna skupina otvorena je za sve certificirane Green Building Professional stručnjake koji su s uspjehom odslušali predavanja i položili završni ispit u sklopu Green Building Professional cjelogodišnjeg edukacijskog programa.

Cilj RS-e GBPro jest povezati certificirane stručnjake sa institucijama, investitorima i ključnim sudionicima tržišta u svrhu promocije i implementacije zelene gradnje i njenih zelenih principa. RS se sastaje periodično, tj. projektno kada zajedničkim snagama i ekspertizom članovi RS-e komuniciraju sa institucijama, gradovima ili nekom drugim tržišno važnim subjektom. Za više informacija o programu GBPro edukacije kao i o ovoj RS-i saznajte putem e-maila: info@gbccroatia.org


2. Horizon2020 – Projektni tim Horizon2020 okupljen je u svrhu realizacije programa Horizon 2020, a dio je projekta BUILD UPON Horizon2020 koji je pokrenut na razini World Green Building Council organizacije, a fokusira se na osnaživanje dionika javnog i privatnog sektora u svakoj pojedinoj zemlji članici projekta BUILD UPON kako bi se kroz zajedničku suradnju ​​učinkovito definirale i donijele dugoročne nacionalne strategije u području energetske obnove i implementacije principa zelene  gradnje.

BUILD UPON projektni tim u Hrvatskoj čine predstavnici slijedećih institucija i tvrtki:

 1. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode Republike Hrvatske
 2. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja Republike Hrvatske
 3. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske
 4. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
 5. Grad Zagreb - gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj grada
 6. Društvo za oblikovanje održivog razvoja
 7. Državne nekretnine d.o.o. 
 8. Hrvatska komora inženjera strojarstva
 9. Holcim (Hrvatska) d.o.o.
 10. HPB-nekretnine d.o.o.
 11. Oikon d.o.o.
 12. Rockwool Adriatic d.o.o.
 13. HUPFAS
 14. HEP ESCO d.o.o.
 15. Colliers Advisory d.o.o.
 16. Fabrika Arhitekti d.o.o.
 17. Ured ovlaštene arhitektice Romana Lasan
 18. Hrvatska udruga certifikatora
 19. Hrvatski poslovni savjet za održivi razvoj 

Projekt je započeo u ožujku 2015. i traje do ožujka 2017. godine. Trenutno je ključna informacija  da su formirani članovi National Core Group (Change Leaders) te da su prepoznate inicijative i barijere, a sve je vidljivo i aktivno na stranici www.buildupon.eu . Sljedeći korak je organizacija radionica sa temama: "Zakonodavstvo", "Financijski modeli", "Svijest", "Znanja i vještine" na kojem će sudjelovati ključni stakeholderi involvirani u projekt.

Za više informacija o projektu BUILD UPON i hrvatskom projektnom timu HORIZON2020 saznajte putem e-maila: buildupon@gbccroatia.org 

 

Professional Supervisor on BUILD UPON Project: Mihaela Zamolo, dipl.ing.građ.


3. Global Coalition for Green Schools – Projektni tim okupljen je kao dio inicijative USGBC-a čiji je cilj transformacija postojećih škola prema održivosti.

Globalna koalicija za Zelene škole ima za cilj raditi na osvješćivanju zaposlenika u školama, roditelja te korisnika škola i čitave zajednice o nužnim promjenama uvjeta u kojima djeca uče i rade diljem svijeta, a prema održivim principima i za bolje zdravlje djece koja borave u školama. Svaka od 28 članica – osnivača Globalne koalicije za Zelene škole obvezala se osnovati i voditi u svojoj zemlji nacionalnu koaliciju za Zelene škole. Nacionalne koalicije ujedinjavat će oko projekta Zelene škole predstavnike Vlada i ministarstava, ostalih relevantnih javnih institucija, tvrtki, akademske zajednice te civilnog društva i po uzoru na Globalnu koaliciju za zelene škole pomoći školama i čitavoj zajednici u procesu promjene uvjeta u kojima djeca uče diljem svijeta.

Institucije i tvrtke koje podržavaju projekt u Hrvatskoj su:

 • Ministarstvo zaštite okoliša i prirode RH
 • Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja RH
 • Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
 • Grad Zagreb - Gradski ured za obrazovanje, kulturu i sport
 • Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske
 • Vaillant d.o.o. 
 • PPP Centar d.o.o.

Za više informacija o projektnom timu NACIONALNA KOALICIJA ZA ZELENE ŠKOLE saznajte putem e-maila: zeleneskole@gbccroatia.org


4. Razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja i standarda kvalifikacija za područje održive i zelene gradnje uz razvoj novog sveučilišnog diplomskog programa održive i zelene gradnje      s naglaskom na mediteransko područje, je projekt čiji je nositelj Sveučilište u Splitu, Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije, čiji je HSZG partner. Projekt je odobren u sklopu poziva za dostavu projektnih prijedloga Unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira, kojega je objavilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, u okviru Operativnog programa "Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013." Višeo projektu saznajte na www.odrziva-gradnja.eu

 

 

Pokrovitelji - platinasti

Pokrovitelji - srebrni

POSLOVNI ČLANOVI

Prijavite se na HSZG newsletter: