+385 1 4886 296
 info@gbccroatia.org
           

Upravni odbor


Upravni odbor obavlja sve aktivnosti Udruge za koje nisu izričito zadužena druga tijela Udruge sukladno ovom Statutu, a posebno:

 • poduzima sve potrebne radnje za provođenje djelatnosti i ostvarivanje ciljeva Udruge;
 • upravlja imovinom Udruge;
 • daje tumačenja općih akata Udruge, osim Statuta;
 • podnosi godišnje izvješće o radu Udruge Generalnoj skupštini Udruge;
 • imenuje povjerenstva i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke;
 • brine se o upoznavanju javnosti s radom Udruge;
 • nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge;
 • imenuje i razrješava Izvršnog direktora;
 • daje obvezne upute Izvršnom direktoru i obavlja nadzor nad radom Izvršnog direktora;
 • zapošljava osoblje ako je potrebno za obavljanje poslova Udruge, te određuje plaće i ostale uvjete radnog odnosa svih zaposlenih osoba od strane Udruge u skladu s primjenjivim radno pravnim propisima;
 • odlučuje o promjeni adrese sjedišta Udruge, te loga i vizualnog identiteta Udruge;
 • obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom.

Upravni odbor u pravilu održava sjednice jednom mjesečno, no ne manje od 9 puta godišnje, a uobičajeno ih saziva Predsjednik Upravnog odbora.

Ukoliko imate pitanja, primjedbe, pohvale ili sugestije za Upravni odbor, slobodno se obratite putem: board@gbccroatia.org

Predsjedništvo Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju (aktualno):    

Predsjednica - Mr. sc. Petra Škevin, dipl.ing.arh, HPB Nekretnine d.o.o.

Potpredsjednica - Dr. sc. Vlasta Zanki, HEP ESCO d.o.o.

Potpredsjednik - Arn Willems, GTC Nekretnine Zagreb d.o.o. 

Rizničarka - Goranka Tropčić Zekan, dipl.ing.stroj., Klimaproing d.o.o.

Članovi upravnog odbora Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju

 • Daniel Domini, mag.oec., Saint-Gobain građevinski proizvodi Hrvatska d.o.o.
 • Kajo Ferić, dipl.ing.građ., Cemex d.d. (izabran 2016. na dvogodišnji mandat)
 • Mr. sc. Hrvoje Kvasnička, dipl. ing. građ., MRICS, Bricmore d.o.o..
 • Mario Opačak, mag. oec., Vaillant d.o.o.  
 • Danijela Poljak, univ.spec.oec., HŽ Infrastruktura d.o.o.   
 • Sandro Vlačić, dipl. ing. građ., Rockwool d.o.o.       
 • Domagoj Vranješ, Vita Projekt d.o.o. – Član Upravnog odbora (izabran 2016. na dvogodišnji mandat)


Počasni član Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju

 • Vedrana Likan, Colliers Advisory d.o.o.

 

OPERATIVNI URED

Operativni ured Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju, sastoji se od funkcije izvršni direktora, te voditelj ureda, koji zajedno realiziraju smjernice strategije HSZG-a koju donose Generalna Skupština i Upravni odbor.

Izvršni direktor 

Voditeljica projekata

Voditeljica ureda

 

 

Pokrovitelji – platinasti, zlatni i srebrni

POSLOVNI ČLANOVI

Prijavite se na HSZG newsletter: