+385 1 4886 296
 info@gbccroatia.org
           

Upravni odbor


Upravni odbor obavlja sve aktivnosti Udruge za koje nisu izričito zadužena druga tijela Udruge sukladno ovom Statutu, a posebno:

 • poduzima sve potrebne radnje za provođenje djelatnosti i ostvarivanje ciljeva Udruge;
 • upravlja imovinom Udruge;
 • daje tumačenja općih akata Udruge, osim Statuta;
 • podnosi godišnje izvješće o radu Udruge Generalnoj skupštini Udruge;
 • imenuje povjerenstva i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke;
 • brine se o upoznavanju javnosti s radom Udruge;
 • nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge;
 • imenuje i razrješava Izvršnog direktora;
 • daje obvezne upute Izvršnom direktoru i obavlja nadzor nad radom Izvršnog direktora;
 • zapošljava osoblje ako je potrebno za obavljanje poslova Udruge, te određuje plaće i ostale uvjete radnog odnosa svih zaposlenih osoba od strane Udruge u skladu s primjenjivim radno pravnim propisima;
 • odlučuje o promjeni adrese sjedišta Udruge, te loga i vizualnog identiteta Udruge;
 • obavlja i druge poslove određene zakonom ili Statutom.

Upravni odbor u pravilu održava sjednice jednom mjesečno, no ne manje od 9 puta godišnje, a uobičajeno ih saziva Predsjednik Upravnog odbora.

Ukoliko imate pitanja, primjedbe, pohvale ili sugestije za Upravni odbor, slobodno se obratite putem: board@gbccroatia.org

 

KONAČNI UPRAVNI ODBOR ZA NAREDNO RAZDOBLJE PREMA VAŽEĆIM MANDATIMA:

 

1. Predsjednica:                      Mr. sc. Petra Škevin, dipl.ing.arh, HPB Nekretnine d.o.o.

2. Potpredsjednica:                 Dr. sc. Vlasta Zanki, dipl.ing.stroj., HEP ESCO d.o.o.

3. Potpredsjednik:                   Arn Willems, mag. psych., GTC Nekretnine Zagreb d.o.o.         

4. Rizničar:                               Goranka Tropčić Zekan, dipl.ing.stroj., Klimaproing d.o.o.

 

Članovi:

5. Daniel Domini, mag.oec., Saint-Gobain građevinski proizvodi Hrvatska d.o.o.

6. Hrvoje Krapanić, dipl.ing.stroj., Daikin Hrvatska d.o.o (izabran 2018. na jednogodišnji mandat)

7. Mr. sc. Hrvoje Kvasnička, dipl. ing. građ., MRICS, Bricmore d.o.o.

8. Kemal Lojo, dipl.ing.stroj., Danfoss d.o.o. (izabran 2018. na jednogodišnji mandat)         

9. Mario Opačak, mag. oec., Vaillant d.o.o.                

10. Danijela Poljak, univ.spec.oec., HŽ Infrastruktura d.o.o.              

11. Sandro Vlačić, dipl. ing. građ., Ytong porobeton d.o.o.


Počasni član Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju

 • Vedrana Likan, Colliers Advisory d.o.o.

 

OPERATIVNI URED

Operativni ured Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju, sastoji se od funkcije izvršni direktora, te voditelj ureda, koji zajedno realiziraju smjernice strategije HSZG-a koju donose Generalna Skupština i Upravni odbor.

Izvršni direktor 

Voditeljica projekata

Voditeljica ureda

 

 

Pokrovitelji - platinasti

Pokrovitelji - srebrni

POSLOVNI ČLANOVI

Prijavite se na HSZG newsletter: